VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
ZELENA MUŠNICA

24.06.2016
OBČUTEK

24.06.2016
ELEKTRONIKA IN VEST

24.06.2016
ZDRAV TEMELJ

18.02.2017
TERAPEVTIKA

04.07.2017
PREDRZNICA

09.07.2016
prILOŽNOST

10.07.2016
SAMOZAVEST

11.07.2016
ZDRAVJE

12.07.2016
ODNOSI

13.07.2016
NEOZDRAVLJIVOST

14.07.2016
POMOČ DRUGIM

15.07.2016
RODNOST - NERODNOST

16.07.2016
NOSEČNOST

17.07.2016
MOLITEV OTROKA

18.07.2016
STRAH IN TREMA

20.07.2016
TEMELJ ZDRAVJA

21.07.2016
SAMOZDRAVLJENJE

22.07.2016
MOŽGANI IN PAMET

28.07.2016
DENAR

29.07.2016
OBČUTEK

30.07.2016
SREČA

31.07.2016
SREČA IN ZDRAVJE

05.08.2016
BOLEČINE

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

RTVS-3

DUHOVNA RAVEN RTV SLO 2016

Vsebina

RTVS IN 25. LETo NOVE USTAVE

23.12.2015

Rudi Klarič

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO THE AWAKENING ROOM

 

RTV SLO IN 25. LETO NOVE USTAVE

Danes, na dan 24. obletnice sprejetja nove slovenske ustave, sem prejel prispevek bralca mojih Neodvisnih komentarjev, ki si ga lahko prebereš,, če vključiš POVEZAVA > dramilo.

Neka bralka me kot odziv na DUHOVNO PREBUJENI POGLED NA 75 LET sprašuje o razliki med čustvenim in vestnim odnosom do preteklosti.

VPRAŠANJE: 

Povsod slišim in berem o tem, kako pomembna so čustva. V današnjem komentarju pa sem v urednikovem uvodu v komentar zasledila, da naj bi bila vest glede odnosa do preteklosti pomembnejša od čustev. Ali ni ljubezen kot najmočnejše čustvo, nad vsem?

OPOMBA:

Ta vsebina bo v okviru mojega predala ODGOVOR ZA DANES ostala na prvem mestu vse dotlej, dokler RTV SLO ne bo bodisi po odločitvi sodišča ali po lastni presoji rehabilitirala in osvobodila mojih približno 100 filmov, ki jih ima dotični zavod sedaj na skrajno brezvesten način zaprte v svojem TV bunkerju. 

ODGOVOR MOJE VESTI:

Vsa čustva so naravnega izvora. Naravi je povsem vseeno, ali zdravi ali ubija. Čustvo ljubezni je za naravo enakovredno čustvu sovraštva.

Vest je neposredno duhovnega izvora. Duh je nadrejen naravi, ki je dosežek duhovne oziroma božanske moči. Iz tega izhaja, da morajo biti tudi čustva, kot produkt narave, podrejena vesti. 

Če imaš do preteklosti čustven odnos, si bodisi žrtev ljubezni ali sovraštva do preteklosti. Če imaš do preteklosti vesten odnos, čustva v Tvoji oceni nimajo nikakršnega pomena. Tvoja ocena izhaja iz visoke ravni duhovne prebujenosti, ki Ti omogoča posredno ali neposredno povezavo s Tvojo čisto vestjo.

RTV SLO IN PRETEKLIH 24 LET NOVE USTAVE

Če ne razumeš razlike med socialistično in demokratično ureditvijo, seveda tudi ne moreš doumeti razlike med slovensko ustavo iz časa socializma in novo - po letu 1991. Bistvena razlika je:

DO LETA 1991:

čustva (ljubezen do Tita, njegove partije in ideologije) so bila nadrejena vesti, temeljnim človekovim pravicam, človečnosti;

PO LETU 1991: 

vest (duhovna prebujenost, osebnost, človečnost) bi morala biti od 23. 12. 1991 naprej pri vsakomer, zlasti pa pri tistih, ki imajo vodilni oziroma odgovoren položaj v državni upravi, dosledno nadrejena čustvovanju.

Moja osebna izkušnja dokazuje:

Vodstva javnega zavoda RTV Slovenija mi že 24 let kontinuirano dokazujejo svojo - izjemno nizko raven duhovne prebujenosti, skoraj popolno duhovno spanje. Ker osebe, ki vodijo RTVS, še vedno niso zmožne niti dojeti - kaj šele upoštevati - pomen nove slovenske ustave, še naprej načrtno kršijo temeljne človekove pravice. Do del čiste vesti imajo (v sodnih postopkih dokazan) naklepni sovražen odnos. Obnašajo se tako, kot da nova ustava nikoli ne bi bila sprejeta. Njihovo ravnanje v odnosu do mojih stošestih avtorskih del (ki jih imajo zaprte v TV bunkerju),  si povsem zasluži oznako: organiziran zločin proti človečnosti. Na enaki ravni duhovne prebujenosti je zgrajena tudi slovenska sodna praksa. Vodilno sodno osebje kontinuirano še 24 let po sprejetju nove slovenske ustave zagovarja in uporablja brezvestno sodno prakso, nastalo v času pred 23. 12. 1991. Kako naj ljudstvu koristi nova ustava, če pa je sodna praksa ostala deponirana?

Več o tem: 

POVEZAVA > RTVS – DEPONIRANA VLADAVINA BREZVESTNOSTI ?

POVEZAVA > RTVS – GENIALNOST ALI NOROST ?

POVEZAVA > dramilo

POVEZAVA > DVD NOSILCI

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.