VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZAVOD VEST
PROSTOVOLJSTVO

PISAVA:  A-  A•  A+

01.08.2020

Tema:

RAZVOJNO PROSTOVOLJSTVO

BREZ VESTI VSE JE NIČ

Vsebina

Prostovoljstvo v zavodu vest

10. avgust 2020
IZHODIŠČA ZA PROSTOVOLJSKO SODELOVANJE 
V PROJEKTIH ZAVODA VEST
Način prostovoljstva, kot ga uveljavljamo pri Zavodu Vest (v nadaljevanju ZV), ni za vsakogar samoumeven. V izogib nesporazumov so v nadaljevanju pojasnjena ustanoviteljeva izhodišča za prostovoljski pristop v Zavodu Vest. 
 
Zavod Vest pripravlja spletni portal. ki bo služil za vzbujanje zanimanja za izvor, pomen in praktčno vlogo vesti v vsakdanjem življenju. Naloga portala bo tudi pridobivanje denarja za možnost redne zaposlitve vseh oseb, ki sedaj  z ZV sodelujejo v prostovoljskem statusu in za profesionalizacijo vseh dejavnosti ZV. 
 
Prostor delovanja Zavoda Vest vsekakor bistveno presega območje Slovenije. Interes povprečne osebe za samopomoč s pristopom Sem&vem® danes pač še ni dovolj visok, da bi omogočal množično uporabo pristopa. S tega vidika je Slovenija zaenkrat še premajhna. Po oceni Zavoda Vest je le 0,5 promila oseb že zmožno uporabiti pristop Sem&vem® in so pripravljene po svojih močeh donirati za pospeševanje njegovega razvoja. Življenje namreč neusmiljeno dokazuje, da je med premožnimi izjemno malo duhovno prebujenih oseb. V primeru, da bi računali samo na donacije v Sloveniji, je to bistveno premalo denarja za obstoj in načrtovani razvoj Zavoda Vest. Gledano v svetovnem merilu pa 0,5 promila zainteresiranih oseb (in tistih, ki bi svoj interes za uporabo in razvoj pristopa dokazali z vsaj skromno donacijo) popolnoma zadošča. 
Za pomoč Zavodu Vest je bistveno naslednje izhodišče:
Oseba, ki se ni pripravljena za plemenit namen javno izpostaviti z imenom, obrazom in podpisom, osebnostno ne more biti uspešna. Sicer lahko za nekaj časa uspeva v omejenem krogu na omejen način. Šele potem, ko je svoje stališče, mnenje, oceno, donacijo … pripravljena javnosti odgovorno izpostaviti s svojim imenom, podpisom, svojo podobo, avtorskim delom … pa oseba začne postajati osebnost.
  • Zavod Vest si prizadeva prednostno omogočati prostovoljsko delo osebam, ki imajo izjemne osebne in osebnostne, duhovne, raziskovalne in ustvarjalne vsebinske težnje.
  • Vnaprej nimamo nikakršnih želja niti pričakovanj, imamo pa jasne interese in potrebe. Glede na naše potrebe ponujamo široke možnosti in priložnosti projektnega osebnega vključevanja z upoštevanjem teh izhodišč za prostovoljsko sodelovanje.                                                                                          

  • Ne glede na to, da osebe prostovoljke, ko se vključijo v projekte ZV, za delo niso plačane, morajo imeti do prevzetih obveznosti vseeno spoštljiv odnos, kar se kaže s spoštovanjem dogovorov. Dokler oseba ne razume, da se obveznost doslednega spoštovanja organizacijskih in vsebinskih dogovorov v prostovoljskem delu v ničemer ne razlikuje od spoštovanja dogovorov za plačane oblike in načine poslovanja in sodelovanja, ne izpolnjuje osnovnega pogoja za sodelovanje v okviru ZV. 

  • Dolgoročni cilj ZV je s prostovoljskim delom omogočati zainteresiranim osebam zbirati (p)osebne delovne in življenjske izkušnje ter jim omogočiti čim hitrejši osebni razvoj z namenom osebnostno, podjetniško in ustvarjalno čim hitreje napredovati. 

  • ZV si prizadeva pomagati osebam, ki se v prostovoljsko delo vključujejo iz čustvenih razlogov (iz čustvene potrebe oziroma želje pomagati, se neformalno, sproščujoče družiti …), da bi presegle čustven odnos in dosegle vestnost (odličnost) na njihovem strokovnem področju in osebnostnem poslanstvu. Gre za doseganje duhovne ravni odličnosti, za katero v okviru strokovnega dela, ki ga oseba opravlja v njenem domačem ali delovnem okolju, pogosto nima zadostne duhovne podpore niti organizacijskih možnosti. 

  • Najvišji dosežek vestnosti vidimo v tem, da inovativen projekt, ki je trajnostno smiseln a nima denarja, s prostovoljskim delom dvignemo na raven, ki projektu zagotavlja reden denarni prihodek in razvoj. Potem osebe, ki se v dotičnem projektu izkažejo in dokažejo s svojo iznajdljivostjo, ustvarjalnostjo, delavnostjo … (če to hočejo) lahko dobijo redno zaposlitev in spodobno plačilo, socialno varnost in priznanje za svoje plodne delovne dosežke.

  • ZV torej ne omogoča zadovoljevanja čustvene potrebe po sproščenem, neformalnem, razumevajočem druženju in ni prostovoljska organizacija, ki bi izpolnjevala tovrstna pričakovanja. Interes za prostovoljsko sodelovanje v okviru Zavoda Vest naj torej izhaja iz hotenja posamezne osebe po vestnih – trajnostno smiselnih odnosih in ne iz čustvene potrebe po druženju. 

  • Zavod Vest si prizadeva zainteresiranim osebam pomagati pri razumevanju pomena vesti za višanje osebne ravni  duhovne prebujenosti, odličnosti, svobode, samostojnosti, neodvisnosti.

Zavod Vest

Ljudmila Obreza, direktorica
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.