VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

Ni povezav za to polico.

24.06.2016

Tema:

RTVS-1

Slavko Figar – obtožen in na slovenskem sodišču obsojen samo zato, ker je preživel Buchenwald – pripoveduje v filmu ZAKAJ NAZAJ.

Vsebina

RTV SLO – DEPONIRANA VLADAVINA BREZVESTNOSTI

19.12.2015

Rudi Klarič

POVEZAVA > predstavitev avtorja

 

RTV SLO – DEPONIRANA VLADAVINA BREZVESTNOSTI

Danes odgovarjam na vprašanje, ki mi ga občasno zastavljajo ljudje, ki so nekdaj z zanimanjem spremljali moje vsebine na TV Sloveniji. Sprašujejo me, zakaj nobene moje – ne stare ne nove – TV oddaje v vsebinah TVS ni mogoče zaslediti niti s povečevalnim steklom. Na to vprašanje odgovarjam vselej enako: izključno samo zavoljo deponirane vladavine brezvestnosti.

Cenitev sodno postavljenega cenilca dokazuje, da je cena, ki sem jo postavil v sodnem postopku za odkup mojih zakonitih materialnih avtorskih pravic, skromna. Javni zavod RTV SLO pa se je v dotičnem sodnem postopku odločil, da materialnih pravic za moje filme, ki jih ima v posesti, ne bo odkupil. Pa ne zato, ker javna RTV morebiti ne bi imela denarja. Zgodovina odnosa RTV SLO do mene in mojih del neizpodbitno dokazuje, da pravic za prikazovanje mojih filmov RTV SLO ne odkupi izključno samo zato, ker je to edini možen izgovor, da mojih del ne prikazuje. Smešno, vendar resnično. 

Motiv za tako odločitev RTV SLO je sovražni odnos do mojih avtorskih del. Sovraštvo je tako močno, da vodilnim na RTV SLO v ta namen ni težko zavestno kršiti Zakon o RTV SLO, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in Ustavo RS. Kršilce namreč učinkovito varuje deponirana kontinuiteta sodne prakse.

Organizirano šikaniranje mene osebno in hudodelski odnos do mojih filmov traja že več kot tri desetletja. Motiv za tak odnos dokazuje Zapisnik sestanka Osnovne organizacije Zveze komunistov politično informativnega programa nacionalne TV iz leta 1983. Dokument z oznako OO ZK PIP TV Ljubljana, ki je ohranjen v celoti, neizpodbitno dokazuje izvor kontinuiranega zločinskega odnosa do mojih del. Citat iz 5. strani tega dokumenta (točka 2):

“Programskemu vodstvu televizije, člani osnovne organizacije ZK PIP predlagajo, naj prekine vsakršno sodelovanje z Rudijem Klaričem ter mu prepove vstop v hišo. Zavzemamo se, da TV v prihodnje ne objavi nobenega izdelka, katerega avtor je Rudi Klarič.” 

Ni se Ti treba pretirano obremenjevati z vprašanjem, ali je programsko vodstvo televizije ta predlog sprejelo. Mimo vsakršnega odlašanja ga je nemudoma izvedlo.

Od citiranega sklepa naprej se je miselnost članic in članov ZK zažrla v stene palače RTVS. Partijski ukaz ostaja kontinuirano v veljavi vse do datuma tega mojega zapisa.

Tudi moji sodni postopki iz časa nove ustave dokazujejo, da so vsa vodstva RTVS doslej dosledno sledila citiranemu “predlogu”, ki je bil v resnici zapoved Partije. Miselnost osnovne partijske celice v tedanji RTV Ljubljana je preživela novo ustavo in ostala neokrnjeno vplivna tudi v sedanji RTV SLO.

Televizijski partijci svojega predloga niso zapisali kar tako, sami od sebe (po svoji vesti). V ZK ni bilo nikakršnega samoupravljanja. Partijske celice so bile v svojem bistvu in pomenu teroristične celice. Delovale so dosledno in samo na ukaz z vrha. Kar so morale, to so storile. Tako delujejo še danes. Vrh je ostal. Ni bil lustriran. Je deponiran in še vedno dejavno sovražen do drugače mislečih.

Kogar poklicno, strokovno in etično morebiti zanima celotna vsebina dotičnega “predloga” OO ZK PIP TV Ljubljana, si vseh 8 strani Zapisnika lahko kadarkoli ogleda. Dokument kar prekipeva od poraznega odnosa govorcev do človekovih pravic in nesporno dokazuje organiziran zločin proti človečnosti, ki ne zastara.

Sklep, na osnovi katerega so bila za objavo na RTV SLO za vse večne čase prepovedana vsa moja dela (tudi bodoča), je bil sprejet v okviru prve točke dnevnega reda: “Razprava o disciplini in odgovornosti komunistov PIP”Iz Zapisnika je razvidno, kakšno miselnost je nalagala disciplina in odgovornost slovenskim komunistom.

Kdor hoče podrobneje strokovno preučiti dotični zapisnik o disciplini komunistov, ga bo brezplačno prejel po elektronski pošti, če to sporoči na Zavod Vest:

zavodvest@siol.net

V zapisniku opisana kontinuirana hudodelska miselnost v odnosu do mojih filmov na RTV SLO obstaja še danes. Zato naročnice in naročniki, ki omogočajo obstoj dotičnega javnega zavoda - kot vse kaže - še niti v letu 2016 v okviru programskih vsebin RTV SLO ne bodo imeli zakonitega dostopa do mojih del.

Sto mojih filmov v TV zaporu ni sramota samo za vse v javnemu zavodu redno in občasno zaposlene, pač pa tudi za predsednika države, predsednika slovenske vlade in vse, ki so javno prisegli, da bodo ravnali za blaginjo Slovenije: 

“Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

Samo povsem brezvestna oseba lahko misli in verjame, da je kontinuirano 32 let (od leta 1983 do vključno celega leta 2015) imeti v zaporu 100 avtorskih del čiste vesti lahko kakorkoli dobro za blaginjo Slovenije.

Omenjeni zapisnik OO ZK PIP tedanje TV Ljubljana (skupaj s kasnejšimi sodnimi postopki) dokazuje, da so bili vsi moji filmi v času vladavine slovenske Zveze komunistov leta 1983 za objavo najstrožje prepovedani. Moje ravnanje po vesti in prizadevanje za temeljne človekove pravice je bilo tedaj nekaj donkihotskega, posmeha in zaničevanja vrednega. 

Zločinsko je pozabiti, da so temeljne pridobitve revolucije v času vladavine ZK izhajale iz terorja popolne brezvestnosti in ideološko organiziranega prezira čiste vesti.

Gospodarsko in moralno stanje v državi dokazujeta, da je tovrstna miselnost še vedno globoko zažrta v podzavestni del pameti vodilnih pravnih, sodniških, kulturnih, zdravniških, novinarskih, bančnih ... krogov in elips.

Miselnost, ki poraja zločinsko energijsko polje, se je zagrizla v zidove slovenskega parlamenta, v temelje palače RTV SLO, vseh zgradb tožilstva, sodišča, v vladno in predsedniško palačo, v slovensko zdravstvo, kulturo, v magistrat slovenske prestolnice in v graščino nad njo. Lustracije ni bilo. Kontinuiteta zločinske miselnosti se brezvestno ohranja. Javna prisega je zgolj navidezna zaveza. Nima nikakršne pravne veljave in kršitev prisege ne povzroči nikakršnih sankcij. 

Dokler bo RTV SLO imela v njenem zaporu eno samo od del čiste vesti (ima pa jih najmanj sto) in dokler bodo moja dela po načinu organiziranega kriminala izločena iz programskih vsebin RTV SLO, ne bo zame dotični javni zavod nič drugega kot deponirana vladavina brezvestnosti.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.