VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

DENAR

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 97. DAN - VESOLJE VII. - POT IZ ZADOLŽENOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> VPRAŠANJE-ODGOVOR
VPRAŠANJE ZA DANES-DOBIČEK • DOBIČEK

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 87. DAN - VELIKE OČI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 3. DAN - IZVOR PODKUPLJIVOSTI •

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 10. DAN - KOLIKO JE ZADEVA JJ STALA STRICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 4. DAN - NEPODKUPLJIVI SO SUMLJIVI •

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

NESKONČNO OBILJE VESOLJA

Vsebina

97. DAN - VESOLJE VII. - POT IZ ZADOLŽENOSTI

25.09.2014

Rudi Klarič

POT IZ ZADOLŽENOSTI

V skupini neodvisnih komentarjev (z naslovi od VESOLJE I. do VESOLJE XII.) objavljam imena 72 “angelov varuhov”, ki imajo nalogo podpirati plemenitost in nadarjenost oseb, ki so se rodile v času, za katerega so posamezni “varuhi” zadolženi. Tako lahko vsakodo najde svoj rojstni datum in na ta način tudi ugotovi, za katero področje ima največjo podporo vesoljnega računalnika (narave).

V moji razlagi ne gre za angele v verskem smislu, pač pa za visoko inteligenten sistem v vesoljskem računalniku. Le-ta na intuitiven način spodbuja in krepi naravno nadarjenost tistih, ki si prizadevajo za višjo raven svoje duhovne prebujenosti in višjo kakovost lastnega življenja. 

Upoštevajoč svoj rojstni datum lahko v tej enoti v spodnjem opisu najdeš poudarjene nadarjenosti svoje pameti za področja:

OBILJE – DENAR – NALOŽBE – POSOJILO – POŠTENJE – MORALA

Moj namen je pomagati, da v Tvoji pameti lažje in hitreje odkriješ njene prirojene zmožnosti za uspešnost na zgoraj navedenih področjih in jih koristno uporabiš. Če sodi Tvoj rojstni datum v katero od spodaj navedenih datumskih enot je nadarjenost Tvoje pameti za uspehe na zgoraj navedenih področjih v Tvoji pameti poudarjena. Seveda premore tovrstne nadarjenosti vsakdo, a tisti, ki nismo rojeni znotraj navedenih datumskih območij, se moramo za uspeh na zgoraj navedenih področjih nekoliko bolj potruditi in potrebujemo več pomoči spodaj navedenih pomočnikov. Viri in podporniki za uspehe na navedenih področjih so po babilonskem oziroma starohebrejskem verovanju naslednje skrbnice (s končnico -ah) in skrbniki (s končnico -el):

Haiael (11.15. marec)  Sitael (31. marec4. april)  Hekamiah (5.10. junij)  Melahel (12.16. julij)  Ariel (8.12. november)  Poyel (27.31. december) 

Kdo si ni nikoli želela ali želel živeti v obilju in biti brez skrbi za življenjska sredstva? Zgoraj navedene skrbnice in skrbniki obvladajo denarne zadeve: pomagajo vrniti ali zmanjšati dolgove, svetujejo za dobre naložbe. Če jih prosiš za pomoč, bodo Tvoje denarne težave bistveno lažje odpravljene in hitreje rešljive. Nobena Tvoja težava sicer ne bo rešena z zadetkom na loteriji ali na čudežen način, so pa navedena imena sposobna pospešiti ugodno rešitev smiselne prošnje za posojilo ali za zavarovanje posojila. Vsekakor pa se je bolje na navedena imena obrniti, preden zaideš v denarne težave. Ko si že v težavah, njihova pomoč ne more biti tako učinkovita, kot če se na imenovane obrneš že, ko se odločaš za naložbo. Vsi, ki ste rojeni pod varstvom navedenih, morate zlasti v odnosu do denarja še posebej paziti na moralo. Zavedati se moraš, da je tudi v materialnih koristih in obilju velik naravni in duhovni pomen. Če se pravilno obnašaš in ne oklevaš, ko se odločaš, da materialno podpreš duhovne vrednote toliko, kolikor je v Tvoji moči, se Ti ne bo nikoli treba bati pomanjkanja. Zgoraj navedeni skrbniki Ti bodo za vsako vestno odločitev Tvoj vložek vedno povrnili. Kdor je duhovno prebujen, se zaveda, da je tudi pošteno življenje bogastvo.

Kadar potrebuješ pomoč na področju denarja in premoženja, lahko katero od imen prikličeš, četudi je datum Tvojega rojstva izven okvira navedenih datumov. To storiš tako, da pogledaš seznam in intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš. Učinek je optimalen samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji duhovni moči za vestno odločitev o materialni investiciji. V takem primeru se Tvoja možnost za dosego uspeha z uporabo povezave z izbranim imenom pomnoži. Če ne premoreš dovolj duhovne prebujenosti in za svoj denarni uspeh predhodno ne narediš nič, je zmnožek Tvojega hotenja in pomoči iz Vesolja v najboljšem primeru nič. Ob brezvestnem delovanju bo produkt slej ko prej negativen.

Ker je sodna praksa v Sloveniji (novi ustavi in prisegi vodilnih navkljub) še vedno brezvestna, je njen stranski produkt tudi uničeno bančništvo in gospodarstvo. Slovensko pravosodje in državno pravobranilstvo bo moralo sčasoma dojeti, kako koristno je za Slovenijo, da so vsi krivično obsojeni čimprej rehabilitirani in da od države oškodovani kar najhitreje dobijo pravično denarno odškodnino.

MOJA VEST MI PRAVI:

Največje ovire za hitro odločitev Vrhovnega sodišča RS o zahtevi Janeza Janše za varstvo zakonitosti so brezvestnost, nemorala, nenaravnost, nepoštenje in zavist v slovenski “vladavini prava”.

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.