Predali - Police - Okna

Iskalnik

Predal

NALOŽBE

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem® SEZNAM VSEBIN PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
IMP - IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR • ORODJE PREBUJEVALNICA

>> Sem&vem Zavod Vest
> PODPORA ZAVODU
NALOŽBA ČISTE VESTI • ZAVODU VEST NAMESTO DRŽAVI

>> Sem&vem Zavod Vest
> PODPORA ZAVODU
SMS DONACIJA – OSNOVNI PODATEK • SMS DONACIJA 5 EVROV

20.06.2017

Tema:

IMP - IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

PRIZNANJE IZUMU PREBUJEVALNICA V ZAGREBU

Vsebina

ORODJE PREBUJEVALNICA

4.1.2015

Rudi Klarič

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

ORODJE Prebujevalnica®

Povabilo

Ta predstavitev je namenjena predvsem osebam, ki jih zanima podjetniško sodelovanje pri izdelavi in trženju Prebujevalnic. Več informacij je dostopnih v tiskanih predstavitvah: 

  • Konzorcij 
  • Sem&vem®  
  • Pomen miselnosti 
  • Uporabniški priročnik Sem&vem®

 

Tehnični naziv izuma:

  • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR
  • PATENT SI24480

Uporabniško ime: 

PREBUJEVALNICA® 

NAMEN IZUMA

Izum sem zasnoval prednostno kot orodje za uporabo svojega pristopa Sem&vem®, lahko pa služi tudi kot orodje na vseh drugih področjih kot so primeroma informiranje • izobraževanje • znanost • kultura • umetnost •••. 

Prebujevalnica® je za vsakogar uporabna kot energijska kopalnica za spodbujanje naravnega samozdravljenja in varovanja organizma • krepitev prisebnosti • pospeševanje osebnostnega razvoja.

Kot Ti kopalnica za telo najbolje služi, če jo uporabljaš redno, je tudi Prebujevalnica® najbolj učinkovita, če jo uporabljaš načrtno.

 

PATENTNA PRIJAVA

Dne 17. 9. 2013 je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino potrdil prejem moje patentne prijave – št. 201300275 z opisi konstrukcije, opremljenosti, načinom uporabe, načinom delovanja in patentnimi zahtevki. Z dopolnilom dne 26. 3. 2014 sem označil zahtevek za varstvo izuma z nazivom Izoliran Multimedijski Prostor (IMP).

 

POMEN DUHOVNE MOČI,

MISELNOSTI, PRISEBNOSTI

Po moji oceni se najmanj pol promila človeštva že zaveda, da za uspešno in prijetno življenje brez bolezni ne zadošča samo redno umivanje zob, rok, obraza in ostalih zunanjih delov telesa. Več kot le zunanja čistost telesa prispeva za zdravo, varno, srečno in dolgo življenje redno globinsko energijsko čiščenje organizma.

IMP izhaja iz mojega spoznanja, da je temeljni predpogoj za nemoteno delovanje notranjosti telesa nemoteno delujoča miselnost. Naj gre za vrhunskega športnika, podjetnika, politika, umetnika ali javno neuveljavljenega človeka (ne glede na spol), prav vse vrste težav na področju zdravja, dela, partnerstva, sožitja ... so posledica dezinformacij in posledičnih protislovij v podzavestnem delu miselnosti dotične osebe.

Žrtve dezinformacij so praviloma osebe, ki ne premorejo dovolj duhovne moči in prisebnosti.

Prebujevalnica® je

TRAJNOSTNO ORODJE ZA KREPITEV DUHOVNE MOČI IN PRISEBNOSTI
• trdnejše zdravje • lažji in hitrejši razvoj • naprednejša miselnost •

 

DVE DESETLETJI PREIZKUŠANJA

Leta 1994 sem začel praktično preizkušati svoj pristop za zavestno spodbujanje samodejne samozdravilne moči organizma. Pristop sem najprej imenoval SEM (Smiselna Energijska Metoda), z razvojem pa sem ga preimenoval v 

Sem&vem® (smiselna in varovalna energijska metoda).

Od leta 1994 naprej sem vsakodnevno spremljal pripovedi o informacijskih in energijskih učinkih uporabe pristopa v povezavi z raznovrstnimi življenjskimi težavami najrazličnejših oseb obeh spolov v starosti med zarodkom in 100 let.

S praktičnimi poskusi sem ugotovil, da za prebujanje in spodbujanje naravne samozdravilne in varovalne moči organizma ne zadoščajo le informacije. Odločilno za moj pristop je bilo spoznanje, da je za učinkovitost pomembna tudi vrsta in opremljenost prostora, v katerem posamezne osebe sprejemajo informacije. Dosežek tega spoznanja je IMP.

Uporabniško ime izuma – Prebujevalnica® – ponazarja najvišjo stopnjo uporabnosti Izoliranega Multimedijskega Prostora. Na osnovni ravni uporabe poteka spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma in varovanje zdravja. Najvišja stopnja pa omogoča urjenje za doseganje visoke ravni duhovne prebujenosti in posledične duhovne moči, prisebnosti, ustvarjalnosti, življenjske, delovne, športne, ustvarjalne ... forme in pospeševanje osebnostnega razvoja. 

 

MISELNO ENERGIJSKO POLJE

IMP v po izumu izdelanem in opremljenem prostoru z uporabo po kodeksu pristopa izdelanimi multimedijskimi predstavami zagotavlja in ohranja – za doseganje namena neobhodno – zgoščeno duhovno energijsko polje (vzdušje).

V miselnem energijskem polju čiste vesti in čiste narave uporabnica ali uporabnik (po ena oseba) v kabini lahko v svoji podzavesti prepoznava in iz nje odstranjuje škodljiva miselna stanja in posledična miselna protislovja. 

Splošno znano je, da škodljiva miselna stanja in miselna protislovja v podzavesti, osebi povzročajo strese; moteno delovanje organizma; gensko izrojenost; bolezni in okvare telesa; za medicino neozdravljive bolezni; nesreče pri delu, zabavi in v prometu; razvojne težave v otroštvu in odraščanju; življenjske, politične in poslovne neuspehe; stiske, zakrčenosti in bolečine vseh vrst; težave s čustvi in čutili, neustrezno telesno težo in držo, zasvojenostmi, boleznimi, poškodbami, živčnostjo ...

Z vestno izbranimi informacijami ustvarjeno in zgoščeno miselno energijsko polje (vzdušje) v Prebujevalnici omogoča urejanje, čiščenje in krepitev miselnosti, ki pospešuje duhovno prebujanje in osebnostni razvoj, sočasno pa tudi izvajanje vaj za spodbujanje samodejne naravne varovalne oziroma samozdravilne moči organizma.

 

NAČIN DELOVANJA

Prebujevalnica® je lahko po patentu izdelana in opremljena namenska kabina ali po patentu prirejena obstoječa soba ali posebej po patentu načrtovan prostor v novogradnji.

Prostor je oskrbovan z informacijami in vsebinami v slovenskem in drugih jezikih preko svetovnega spleta. Varovan (izoliran) je pred zunanjimi motnjami kot so zvoki, svetloba, elektromagnetna valovanja oziroma sevanja.

Posebej za Prebujevalnico zasnovan računalniški sistem RSSP (računalniški spletni sistem prostora) samodejno sestavlja raznolike programe. Pri sestavljanju programov izbira informacije, vsebine, medije in zahtevnostno stopnjo delovanja, upoštevajo荠namen in zmožnost vsake posamezne osebe. Za posamezno osebo upošteva tudi njen spol, starost, astrološke značilnosti osebe ter jezikovne, kulturne, klimatske in druge posebnosti okolja, v katerem oseba biva in deluje.

Sistem spremlja tudi uspešnost in osebnostni razvoj osebe. Tako ji ob vsaki uporabi posreduje bodisi dodatne informacije ali pa ji že prikazane predstavi z drugega zornega kota.

 

POSTOPEK IN UČINEK UPORABE

Prebujevalnica® sočasno deluje kot čitalnica, filmsko gledališče, vadbeni prostor, koncertna dvorana, raziskovalnica, razvedrilnica, učilnica in energijski prostor.

Prostor je zasnovan je tako, da ga praviloma lahko uporablja le po ena oseba naenkrat, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja učinkovitosti in varovanja osebnih podatkov.

Z doslednim upoštevanjem priporočil, ki jih dobi pred uporabo, in tudi sprotnih informacij med uporabo, oseba v Prebujevalnici na sinergijski način soustvarja zgoščeno miselno informacijsko energijsko polje (vzdušje) čiste vesti in čiste narave.

Dodaten pomen Prebujevalnice je v tem, da osebi ob teoretični spremembi miselnosti sočasno omogoča tudi krepitev notranje moči, s katero izboljšano kakovost miselnosti lažje in hitreje tudi praktično uveljavlja v vsakdanjem življenju in delovanju.

Dosledna uporaba omogoča zavestno urejanje in čiščenje miselnosti vzporedno z zavestnim globinskim energijskim urejanjem in čiščenjem organizma.

Nov način delovanja podzavesti v organizmu spodbuja, utrjuje in varuje naravno samozdravilno moč organizma, v zavesti pa krepi duhovno moč in posledično samozavest, prebujenost, prisebnost, osredotočenost, podjetnost, raziskovalnost in ustvarjalnost.

 

REDNA UPORABA

OPTIMALNI UČINKI

Enako kot redno zunanje umivanje telesa je za spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma pomembno redno urejanje in čiščenje miselnosti v podzavesti.

Danes si ni mogoče zamisliti stanovanj, hotelskih sob, bolnišnic, zdravilišč, šol, športnih vadbišč in tekmovališč ... brez kopalnic za telo.

Prav tako bo vsako človeško bivališče, delovišče, zdravilišče ... že jutri veljalo za nepopolno, če ob prostorih za intimno nego telesa ne bo imelo tudi vestno informiranih energijskih prostorov z energijskim poljem (vzdušjem) čiste energije.

IMP prostori bodo opravljali vlogo Prebujevalnic za visoko stopnjo duhovne prebujenosti oziroma Kopalnic za miselno urejanje, čiščenje podzavesti, krepitev zavesti in prisebnosti, kot tudi za sočasno globinsko sproščanje organizma in spodbujanje pretoka nadnaravne (duhovne) in naravne samozdravilne in varovalne energije v možganih in ostalih delih organizma.

Več podatkov o pristopu Sem&vem® in načinu delovanja Prebujevalnic:

Cultura Europaea d.o.o.

Telefon: 051 66 97 25

Za trženje izuma je pooblaščeno podjetje Zavest d.o.o.

Direktorica Barbara Velej

Telefon: 01 / 810 90 90

http://prebujevalnica.si

 

 

 

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2018 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.