VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

NALOŽBE

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem Zavod Vest
> PODPORA ZAVODU
NALOŽBA ČISTE VESTI • ZAVODU VEST NAMESTO DRŽAVI

>> Sem&vem Zavod Vest
> PODPORA ZAVODU
SMS DONACIJA – OSNOVNI PODATEK • SMS DONACIJA 5 EVROV

20.06.2017

Tema:

3-IMP - IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

PRIZNANJE IZUMU PREBUJEVALNICA V ZAGREBU

Vsebina

ORODJE Sem&vem PREBUJEVALNICA

22.7.2018

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

ORODJE Sem&vem® - Prebujevalnica®

Povabilo

Ta predstavitev je namenjena tudi osebam, ki jih zanima podjetniško sodelovanje pri izdelavi in trženju Prebujevalnic. Več informacij je dostopnih v tiskani predstavitvi

Uporabniški priročnik Sem&vem® 

Tehnični naziv izuma:

 

IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

 

PATENT SI24480

 

Uporabniško ime: Prebujevalnica® 

 

Izumitelj in avtor pristopa: Rudi Klarič

 

NAMEN IZUMA

Izum je zasnovan prednostno kot orodje za uporabo pristopa Sem&vem®, lahko pa služi tudi kot orodje na vseh drugih področjih kot so primeroma informiranje • izobraževanje • znanost • kultura • umetnost •••. 

Prebujevalnica® je za vsakogar uporabna kot energijska kopalnica za spodbujanje naravnega samozdravljenja in varovanja organizma • krepitev prisebnosti • pospeševanje osebnostnega razvoja.

Kot Ti kopalnica za telo najbolje služi, če jo uporabljaš redno, je tudi Prebujevalnica® najbolj učinkovita, če jo uporabljaš sistematično.

 

PATENTNA PRIJAVA

Dne 17. 9. 2013 je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino potrdil prejem patentne prijave – št. 201300275 z opisi konstrukcije, opremljenosti, načinom uporabe, načinom delovanja in patentnimi zahtevki. Z dopolnilom dne 26. 3. 2014 je izumitelj označil zahtevek za varstvo izuma z nazivom Izoliran Multimedijski Prostor (IMP).

 

BISTVO PRISTOPA

IN IZUMA

Po oceni avtorja pristopa Sem&vem® in izumitelja Prebujevalnice se najmanj pol promila človeštva že zaveda, da za uspešno in prijetno življenje brez bolezni ne zadošča samo redno umivanje zob, rok, obraza in ostalih zunanjih delov telesa. Več kot le zunanja čistost telesa prispeva za zdravo, varno, srečno in dolgo življenje redno (s)miselno globinsko energijsko čiščenje podzavestne miselnosti, kar je predpogoj za energijsko čistost organizma.

IMP izhaja iz spoznanja, da je temeljni predpogoj za nemoteno delovanje notranjosti telesa (s)miselno usklajena zavestna in podzavestna miselnost. Naj gre za osebe s področij vrhunskega športa, podjetništva, politike, znanosti, umetnosti … (ne glede na spol), prav vse vrste težav na področju zdravja, dela, partnerstva, sožitja ... so posledica prikritih miselnih protislovij v podzavestnem delu miselnosti, ki se kažejo z anomalijami v organizmu dotične osebe.

Žrtve miselnih protislovij oziroma nesmislov so praviloma osebe, ki so duhovno speče, oziroma ne dosegajo dovolj visoke ravni osebne duhovne prebujenosti.

Prebujevalnica® je

TRAJNOSTNO ORODJE

ZA KREPITEV OSEBNE DUHOVNE MOČI IN PRISEBNOSTI 

ZA VIŠJO OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA

 

PRIPOVED AVTORJA PRISTOPA

Leta 1994 sem začel praktično preizkušati svoj pristop za zavestno spodbujanje samodejne naravne samozdravilne moči organizma. Pristop sem najprej imenoval SEM (Smiselna Energijska Metoda), z razvojem pa sem ga preimenoval v 

Sem&vem®

(smiselna in varovalna energijska metoda)

Od leta 1994 naprej sem vsakodnevno spremljal pripovedi o informacijskih in energijskih učinkih uporabe pristopa Sem&vem® v povezavi z raznovrstnimi življenjskimi težavami najrazličnejših oseb obeh spolov v različnih starostih. Najmlajši uporabniki  mojega pristopa so bili zarodki (sedaj že mladostniki), najstarejša pa je bila moja mama Helena, ki je z redno uporabo dočakala 100 let.

S praktičnimi poskusi sem ugotovil, da za prebujanje in spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma ne zadoščajo le (s)miselne energijske informacije. Odločilno za moj pristop in izum je bilo spoznanje, da je za učinkovitost pomembna tudi vrsta in opremljenost prostora, v katerem posamezne osebe sprejemajo informacije. Dosežek tega spoznanja je IMP (Izoliran Multimedijski Prostor).

Uporabniško ime izuma – Prebujevalnica® – ponazarja najvišjo stopnjo uporabnosti Izoliranega Multimedijskega Prostora. Gre za izum, ki omogoča bistveno hitrejše in lažje osebno duhovno prebujanje (mimo odvečnega trpljenja). Najprej z višjo ravnijo duhovne prebujenosti in prisebnosti zavestno spodbujaš samodejno naravno samozdravljenje organizma in varovanje zdravja. Višje stopnje uporabe pa Ti omogočajo doseganje visoke življenjske, delovne, športne, ustvarjalne ... forme in pospeševanje osebnostnega razvoja za trajnostno visoko osebno kakovost življenja. 

 

(S)MISELNO ENERGIJSKO POLJE

V po izumu izdelanem in opremljenem prostoru na velikem zaslonu potekajo multimedijske predstave. Vsebine zagotavlja in spletno dobavlja Zavod Vest v skladu s Kodeksom pristopa Sem&vem®.  Ob pravilnem (nedomišljavem) spremljanju iz različnih namenskih vsebin sestavljene predstave, oseba v prostoru soustvarja (s)miselno energijsko polje, ki je neobhodno za uporabniško izbran osebni namen oziroma učinek Prebujevalnice.

V (s)miselnem energijskem polju uporabnica ali uporabnik (po ena oseba) lahko v svoji podzavestni miselnosti prepoznava in iz nje odstranjuje škodljiva miselna stanja in posledična miselna protislovja. 

Splošno znano je, da škodljiva miselna stanja oziroma miselna protislovja v podzavesti, osebi povzročajo strese; moteno delovanje organizma; gensko izrojenost; bolezni in okvare telesa; za medicino neozdravljive bolezni; nesreče pri delu, zabavi in v prometu; razvojne težave v otroštvu in odraščanju; življenjske, politične in poslovne neuspehe; stiske, zakrčenosti in bolečine vseh vrst; težave s čustvi in čutili, neustrezno telesno težo in držo, zasvojenosti, bolezni, poškodbe, živčnost, prekomerno utrujenost in izčrpanost ...

S (s)miselno izbranimi informacijami ustvarjeno in zgoščeno (s)miselno energijsko polje v Prebujevalnici omogoča urejanje, čiščenje in krepitev podzavestne miselnosti, ki pospešuje duhovno prebujanje in osebnostni razvoj, sočasno pa tudi omogoča izvajanje vaj za spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma.

 

NAČIN DELOVANJA

Prebujevalnica® je lahko po patentu izdelana in opremljena namenska kabina ali po patentu prirejena obstoječa soba ali posebej po patentu načrtovan prostor v novogradnji.

Prostor je oskrbovan z informacijami in vsebinami v slovenskem in drugih jezikih preko svetovnega spleta. Varovan (izoliran) je pred zunanjimi motnjami kot so zvoki, svetloba, elektromagnetna valovanja oziroma sevanja.

Posebej za Prebujevalnico zasnovan računalniški sistem RSSP (računalniški spletni sistem prostora) samodejno sestavlja raznolike multimedijske predstave. Pri sestavljanju predstav izbira informacije, vsebine, medije in zahtevnostno oziroma namensko stopnjo delovanja, upoštevajo荠namen in zmožnost dovzetnosti vsake posamezne osebe. Za posamezno osebo upošteva tudi njen spol, starost, astrološke značilnosti osebe ter jezikovne, kulturne, klimatske in druge posebnosti okolja, v katerem oseba biva in deluje.

RSSP spremlja tudi uspešnost in osebnostni razvoj osebe. Tako ji ob vsaki uporabi posreduje bodisi dodatne informacije ali pa ji že prikazane predstavi z drugega zornega kota. Sistem varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

POSTOPEK IN UČINEK UPORABE

Prebujevalnica® sočasno deluje kot čitalnica, filmsko gledališče, vadbeni prostor, koncertna dvorana, raziskovalnica, razvedrilnica, učilnica in (s)miselni energijski prostor.

Prostor je zasnovan je tako, da ga praviloma lahko uporablja le po ena oseba naenkrat, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja učinkovitosti in varovanja osebnih podatkov.

Z doslednim upoštevanjem priporočil, ki jih dobi pred uporabo, in tudi sprotnih informacij med uporabo, oseba v Prebujevalnici na sinergijski način soustvarja zgoščeno (s)miselno informacijsko energijsko polje (vzdušje) čiste vesti in čiste narave. Predpogoj za optimalen učinek je koherenten odnos med informacijami čiste vesti in informacijami čiste narave.

Dodaten izjemen pomen Prebujevalnice je v tem, da osebi ob zavestnem prepoznavanju, urejanju in čiščenju podzavestne miselnosti sočasno omogoča tudi krepitev notranje (duhovne) moči, s katero izboljšano kakovost miselnosti lažje in hitreje tudi praktično uveljavlja v vsakdanjem življenju in delovanju.

S posebno vsebinsko enoto Prebujevalnica® omogoča tudi globinsko sproščanje telesa tako, da zavestno urejanje in čiščenje podzavestne miselnosti poteka vzporedno z zavestnim globinskim energijskim urejanjem in čiščenjem organizma.

Izboljšan način delovanja podzavesti in posledično tudi preporojeno delovanje organizma spodbuja in krepi samodejno naravno samozdravilno in varovalno moč organizma, v zavesti pa krepi samozavest, prisebnost (prisotnost duha), zbranost, osredotočenost, podjetnost, raziskovalnost in ustvarjalnost.

 

REDNA UPORABA

OPTIMALNI UČINKI

Enako kot redno zunanje umivanje telesa je za spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma pomembno redno urejanje in čiščenje miselnosti v podzavesti vzporedno z globinskim sproščanjem organizma.

Danes si ni mogoče zamisliti stanovanj, hotelskih sob, bolnišnic, zdravilišč, šol, športnih vadbišč in tekmovališč ... brez kopalnic za telo.

Prav tako bo vsako človeško bivališče, delovišče, zdravilišče, letovišče ... že jutri veljalo za nepopolno, če ob prostorih za intimno nego telesa ne bo imelo tudi vestno informiranih energijskih prostorov z energijskim poljem (vzdušjem) čiste energije.

IMP prostori bodo opravljali vlogo Prebujevalnic za visoko raven duhovne prebujenosti oziroma (s)miselnih kopalnic za miselno urejanje in čiščenje podzavesti, kot tudi za vzporedno globinsko sproščanje organizma in spodbujanje pretoka nadnaravne (duhovne) in naravne samozdravilne in varovalne energije v možganih, živcih, ožilju in ostalih organih telesa.

 

Več podatkov o pristopu Sem&vem® in načinu delovanja Prebujevalnic:

Cultura Europaea d.o.o.

Telefon: 051 66 97 25

Za trženje izuma je pooblaščeno podjetje Zavest d.o.o.

Direktorica Barbara Velej

Telefon: 01 / 810 90 90

http://prebujevalnica.si

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.