VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

NALOŽBE

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

20.06.2017

Tema:

≈≈≈KOPALNICA ZA DUŠO≈≈≈

PRIZNANJE IZUMU PREBUJEVALNICA V ZAGREBU

Vsebina

PREBUJEVALNICA – ORODJE METODE Sem&VEM®

16.05.2022

ORODJE METODE Sem&vem® 
IMP Prebujevalnica®
 
≈≈≈ KOPALNICA ZA DUŠO ≈≈≈
 
Povabilo
Ta predstavitev je namenjena vsem, ki jih zanima podjetniško sodelovanje pri izdelavi, trženju in načrtni osebni uporabi izuma IMP Prebujevalnica®.
 
Tehnični naziv izuma:
IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR
PATENT SI24480
Uporabniško ime: IMP Prebujevalnica®
Izumitelj in avtor metode: Rudi Klarič
 
NAMEN IZUMA
Izum je zasnovan prednostno kot orodje za uporabo pristopa Sem&vem®, lahko pa služi tudi kot orodje na vseh drugih področjih kot so primeroma informiranje • izobraževanje • znanost • kultura • umetnost •••.
IMP Prebujevalnica® je za vsakogar uporabna kot energijska kopalnica za spodbujanje naravnega samozdravljenja in varovanja organizma • krepitev prisebnosti, kot tudi za pospeševanje osebnostnega razvoja.
Kot Ti kopalnica za telo najbolje služi, če jo uporabljaš redno, je tudi IMP Prebujevalnica® najbolj učinkovita, če jo uporabljaš načrtno.
 
PATENTNA PRIJAVA
Dne 17. 9. 2013 je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino potrdil prejem patentne prijave – št. 201300275 z opisi konstrukcije, opremljenosti, načinom uporabe, načinom delovanja in patentnimi zahtevki. Z dopolnilom dne 26. 3. 2014 je izumitelj označil zahtevek za varstvo izuma z nazivom Izoliran Multimedijski Prostor (IMP).
 
BISTVO METODE IN IZUMA
Po oceni avtorja metode Sem&vem® in izumitelja IMP Prebujevalnice se najmanj pol promila človeštva že zaveda, da za uspešno in prijetno življenje brez bolezni ne zadošča samo redno umivanje zob, rok, obraza in ostalih zunanjih delov telesa. Več kot le zunanja čistost telesa prispeva za zdravo, varno, srečno in dolgo življenje redno (s)miselno globinsko energijsko čiščenje podzavestne miselnosti, torej duševnosti, kar je predpogoj za energijsko čistost organizma.
IMP Prebujevalnica® izhaja iz spoznanja, da je temeljni predpogoj za nemoteno delovanje notranjosti telesa (s)miselno usklajena zavestna in podzavestna miselnost. Naj gre za osebe s področij vrhunskega športa, podjetništva, politike, znanosti, umetnosti … (ne glede na spol), prav vse vrste težav na področju zdravja, dela, partnerstva, sožitja ... so posledica prikritih miselnih protislovij v podzavestnem delu miselnosti, ki se kažejo z anomalijami v duševnosti in organizmu dotične osebe.
Žrtve miselnih protislovij oziroma nesmislov so praviloma osebe, ki so duhovno speče, oziroma na svoji življenjski poti od novorojene osebe do svojemu poslanstvu dorasle osebnosti (še) ne dosegajo dovolj visoke ravni osebne duhovne prebujenosti.
IMP Prebujevalnica® je TRAJNOSTNO ORODJE  ZA KREPITEV OSEBNE DUHOVNE MOČI IN PRISEBNOSTI NA POTI DO TRDNEGA ZDRAVJA IN OSEBNOSTNE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.
 
PRIPOVED AVTORJA PRISTOPA
Leta 1994 sem začel praktično preizkušati svojo metodo za zavestno spodbujanje samodejne naravne samozdravilne moči organizma. Metodo sem najprej imenoval SEM (Smiselna Energijska Metoda), z razvojem pa sem jo preimenoval v Sem&vem® (smiselna in varovalna energijska metoda).
Od leta 1994 naprej sem vsakodnevno spremljal pripovedi o informacijskih in energijskih učinkih uporabe pristopa Sem&vem® v povezavi z raznovrstnimi življenjskimi težavami najrazličnejših oseb obeh spolov v različnih starostih. Najmlajši uporabniki  mojega pristopa so bili zarodki (sedaj že mladostniki), najstarejša pa je bila moja mama Helena, ki je z redno uporabo dočakala 100 let.
S praktičnimi poskusi sem ugotovil, da za prebujanje in spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma ne zadoščajo le (s)miselne energijske informacije. Odločilno za mojo metodo in izum je bilo spoznanje, da je za učinkovitost pomembna tudi vrsta in opremljenost prostora, v katerem posamezne osebe sprejemajo informacije. Dosežek tega spoznanja je IMP (Izoliran Multimedijski Prostor).
Uporabniško ime izuma – IMP Prebujevalnica® – ponazarja najvišjo stopnjo uporabnosti Izoliranega Multimedijskega Prostora. Gre za izum, ki omogoča bistveno hitrejše in lažje osebno duhovno (osebnostno) prebujanje (mimo odvečnega trpljenja). Najprej z višjo ravnijo duhovne prebujenosti in prisebnosti zavestno spodbujaš samodejno naravno samozdravljenje organizma in varovanje zdravja. Višje stopnje uporabe pa Ti omogočajo doseganje visoke življenjske, delovne, športne, ustvarjalne ... forme in pospeševanje osebnostnega razvoja za trajnostno visoko osebno kakovost Tvojega življenjskega poslanstva. 
 
(S)MISELNO ENERGIJSKO POLJE
V po izumu izdelanem in opremljenem prostoru na velikem zaslonu potekajo multimedijske predstave. Vsebine zagotavlja in spletno dobavlja Cultura Europaea,d.o.o. v skladu z avtorskim Kodeksom izvirne metode Sem&vem®.  Ob pravilnem (nedomišljavem) spremljanju iz različnih namenskih vsebin sestavljene predstave, kot oseba uporabnica v prostoru soustvarjaš (s)miselno energijsko polje, ki je neobhodno za uporabniško izbran osebni namen oziroma učinek IMP Prebujevalnice.
V (s)miselnem energijskem polju uporabnica ali uporabnik (po ena oseba) lahko v svoji podzavestni miselnosti in celotni duševnosti prepoznava in iz nje odstranjuje škodljiva miselna stanja in posledična miselna protislovja.
Splošno znano je, da škodljiva miselna stanja oziroma miselna protislovja osebi, ki je njihova žrtev, povzročajo strese; moteno delovanje organizma; gensko izrojenost; bolezni in okvare telesa; za medicino neozdravljive bolezni; nesreče pri delu, zabavi in v prometu; razvojne težave v otroštvu in odraščanju; življenjske, politične in poslovne neuspehe; stiske, zakrčenosti in bolečine vseh vrst; težave s čustvi, čutili in občutji, neustrezno telesno težo in držo, zasvojenosti, bolezni, poškodbe, živčnost, prekomerno utrujenost in izčrpanost ...
S (s)miselno izbranimi informacijami ustvarjeno in zgoščeno (s)miselno energijsko polje v IMP Prebujevalnici omogoča urejanje, čiščenje in krepitev podzavestne miselnosti, ki pospešuje duhovno prebujanje in osebnostni razvoj, sočasno pa tudi omogoča izvajanje posebnih vaj za spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma.
 
NAČIN DELOVANJA
IMP Prebujevalnica® je lahko po patentu izdelana in opremljena namenska kabina ali po patentu prirejena obstoječa soba ali posebej po patentu načrtovan prostor v novogradnji.
Prostor je oskrbovan z informacijami in vsebinami v slovenskem in predvidoma tudi drugih jezikih preko svetovnega spleta. Varovan (izoliran) je pred zunanjimi motnjami kot so zvoki, svetloba, elektromagnetna valovanja oziroma sevanja.
Posebej za IMP Prebujevalnico zasnovan računalniški sistem RSSP (računalniški spletni sistem prostora) po zasnovi zmore v popolni izvedbi samodejno sestavljati raznolike multimedijske predstave. Pri sestavljanju predstav na tretji in četrti fazi zmogljivosti izbira informacije, vsebine, medije in zahtevnostno oziroma namensko stopnjo delovanja, upoštevajo荠namen in zmožnost dovzetnosti vsake posamezne osebe. Za posamezno osebo je zmožen na tretji in četrti stopnji uporabnosti upoštevati tudi njen spol, starost, astrološke značilnosti osebe ter jezikovne, kulturne, klimatske in druge posebnosti okolja, v katerem oseba biva in deluje.
RSSP spremlja tudi uspešnost in osebnostni razvoj osebe. Tako ji ob vsaki uporabi posreduje bodisi dodatne informacije ali pa ji že prikazane predstavi z drugega zornega kota. Sistem varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
 
POSTOPEK IN UČINEK UPORABE
IMP Prebujevalnica® sočasno deluje kot čitalnica, filmsko gledališče, vadbeni prostor, koncertna dvorana, raziskovalnica, razvedrilnica, učilnica in (s)miselni energijski prostor.
Prostor je zasnovan tako, da ga praviloma lahko uporablja le po ena oseba naenkrat, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja učinkovitosti in varovanja osebnih podatkov.
Z doslednim upoštevanjem priporočil, ki jih dobi pred uporabo, in tudi sprotnih informacij med uporabo, oseba v IMP Prebujevalnici na sinergijski način soustvarja zgoščeno (s)miselno informacijsko energijsko polje (vzdušje) čiste vesti in čiste narave. Predpogoj za optimalen učinek je koherenten odnos med informacijami čiste vesti in informacijami čiste narave.
Dodaten izjemen pomen IMP Prebujevalnice je v tem, da osebi ob zavestnem prepoznavanju, urejanju in čiščenju podzavestne miselnosti in lastne duševnosti sočasno omogoča tudi krepitev notranje (duhovne) moči, s katero izboljšano kakovost miselnosti bolj učinkovito, lažje in hitreje tudi praktično uveljavlja v vsakdanjem življenju in delovanju.
S posebno vsebinsko enoto IMP Prebujevalnica® omogoča tudi globinsko sproščanje telesa tako, da zavestno urejanje in čiščenje podzavestne miselnosti poteka vzporedno z zavestnim globinskim energijskim urejanjem in čiščenjem organizma.
Izboljšan način delovanja duševnosti in posledično tudi preporojeno delovanje organizma spodbuja in krepi samodejno naravno samozdravilno in varovalno moč organizma, v zavesti pa krepi samozavest, prisebnost (prisotnost duha), zbranost, osredotočenost, podjetnost, raziskovalnost in ustvarjalnost.
 
REDNA UPORABA OPTIMALNI UČINKI
Enako kot redno zunanje umivanje telesa je za spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma pomembno redno urejanje, usklajevanje in čiščenje  vzporedno z globinskim sproščanjem organizma.
Danes si že ni mogoče več zamisliti stanovanj, hotelskih sob, bolnišnic, zdravilišč, šol, športnih vadbišč in tekmovališč ... brez kopalnic za telo.
Prav tako bo vsako človeško bivališče, delovišče, zdravilišče, letovišče ... že jutri veljalo za nepopolno, če ob prostorih za intimno nego telesa ne bo imelo tudi vestno informiranih energijskih prostorov z energijskim poljem (vzdušjem) za načrtno proizvodnjo in uporabo čiste energije.
IMP prostori bodo opravljali vlogo Prebujevalnic za visoko raven duhovne prebujenosti oziroma (s)miselnih kopalnic za miselno urejanje in čiščenje duševnosti, kot tudi za vzporedno globinsko sproščanje organizma in spodbujanje pretoka moči nadnaravne (duhovne) in moči naravne samozdravilne in varovalne energije v možganih, živcih, ožilju in ostalih organih telesa.
Več podatkov o pristopu Sem&vem® in načinu delovanja IMP Prebujevalnic:
Cultura Europaea d.o.o.
Telefon: 051 66 97 25

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2024 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.