Predali - Police - Okna

Iskalnik

Predal

ORODJA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem® SEZNAM VSEBIN PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • ORODJA ZA NAMENSKE STOPNJE

24.06.2016

Tema:

ORODJA – Sem&vem

DELO ČISTE VESTI

Vsebina

ORODJA ZA NAMENSKE STOPNJE

24.06.2016

Rudi Klarič

ORODJA ZA NAMENSKE STOPNJE

POVEZAVA > AVTORSKA DELA RUDIJA KLARIČA

ORODJA Sem&vem®

Možnost praktične uporabe pristopa zagotavljajo prostorska orodja in medijska orodja ter predstave. Prostorska in medijska orodja so namenjena za osebno uporabo, predstave pa so namenjene skupinski rabi. Vsa orodja so uporabna na sedmih namenskih stopnjah duhovnega prebujanja, zbiranja in ohranjanja notranje moči, zagotavljanje in ohranjanje višje stopnje prisebnosti in izboljšanje miselnosti.

Sedem namenskih stopenj:

A - PREBUJANJE

B - SPODBUJANJE

C - RAZISKOVANJE

D - RAZUMEVANJE

E - POVEZOVANJE

F - MINLJIVOST

G - NESMRTNOST

Sem&vem® PROSTORSKA ORODJA 

  • Prebujevalnica® – KABINA
  • Prebujevalnica® – SOBA

Prebujevalnica® je prostor – kabina ali soba. Prostor je je posebej zasnovan za intimno uporabo ene same odrasle osebe. V Prebujevalnici poteka globinsko sproščanje organizma, spodbujanje naravnega samozdravilnega delovanja telesa, varovanje zdravja, krepitev duhovne moči in prisebnosti, pospeševanje osebnega razvoja. 

Obstaja tudi možnost priprave prostora – dvorane – za skupinsko uporabo. Razlika je v tem, da je pri skupinski uporabi obvezna neposredna prisotnost avtorja pristopa, pri uporabi kabine oziroma sobe pa gre za samostojno uporabo, avtor pristopa je prisoten posredno preko multimedijske predstave v kabini,

V času uporabe Prebujevalnica® posamezni osebi zagotavlja možnost soustvarjanja miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave. 

Tehnično in tehnološko vsaka Prebujevalnica®​ deluje tako, da služi kot miselno energijsko orodje. Predpogoj za najvišjo stopnjo energijskega učinkovanja prostora je, da se je oseba odločila za uporabo tudi z namenom vadbe zavestnega prepoznavanja svojih prikritih zdravju in osebnostnemu razvoju škodljivih misli in miselnih stanj oziroma z namenom vadbe za duhovno prebujeno in prisebno osebno miselno preobrazbo. V tem primeru kabina ali soba za intimno uporabo s pripadajočo računalniško vodeno tehnologijo posamezni osebi omogoča tako spremembo njene miselnosti, kot jo sama hoče doseči. Gre za intimno spremembo tistih mišljenj ali miselnih stanj, za katere oseba sama presodi, da so za njena vestna življenjska hotenja zaviralna ali za njeno zdravje škodljiva.

Ppsebnos in prednost Prebujevalnice je, da osebi omogoča ne le, da zavestno spremeni miselnost, pač pa, da v skladu s spremenjeno miselnostjo tudi praktično deluje. Na primer: alkoholik ali kadilec nimata samo priložnost, da se duhovno prebudita in prepoznata škodljivost svoje zasvojenosti, pač pa tudi, da dejansko prenehata biti nemočna žrtev alkohola, nikotina ... Z okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo se lažje in hitreje trajnostno osvobodiš katerekoli vrste zasvojenosti oziroma kemične, čustvene, ideološke ... odvisnosti.

Prebujevalnice omogočajo krepitev duhovne moči  in prisebnosti za trajnostno udejanjanje spremenjene miselnosti:

  • podpirajo vestno potrebo in hotenje vsake posamezne osebe po  prepoznavanju in spremembi škodljive miselnosti;
  • omogočajo zbiranje duhovne moči in prisebnosti, s katerima zmore oseba spremenjeno miselnost trajnostno spreminjati v prakso - zmore se trajno obnašati in delovati v skladu s spremenjeno miselnostjo
  • omogoča tudi navajanje lastne pameti na trajnostno koristne nove delovne, zdravstvene in druge življenjske navade in lastnosti.

Sem&vem® MEDIJSKA ORODJA:

SPLET:

Oglednica na spletu bo omogočala ogled odlomkov filmov avtorja pristopa – je v pripravi)

Spletni predal PRVA POMOČ - 24 ur na dan dostopna povezava za varovanje pred stresom in razbremenilno varovanje po njem, če se mu ni mogoče izogniti.

Javni spletni odgovori na vprašanja – odgovori avtorja na teme osebnih težav.

Izkušnje iz uporabe – pripovedi uporabnic in uporabnikov pristopa.

ASTROLOŠKI IZRAČUNI

Astrološki izračuni prirojenih lastnosti in nadarjenosti za odrasle in otroke so namenjeni izključno samo rednim uporabnicam in uporabnikom pristopa Sem&vem®.

TISK:

Naravnik® – priročnik za duhovno uporabo naravnih zakonitosti v praksi.

Pogled - shematski prikaz življenjskega sporočila Sem&vem®.

Sprememba – pisno gradivo za spodbujanje duhovno prebujenega razmišljanja o temah, kot so – na primer – delo, denar, spolnost, partnerstvo, čustva ...

Pomen miselnosti – tiskana predstavitev vsebina in organiziranosti pristopa.

Uporabniški priročnik Sem&vem®.

Melodija vesti – delovni naslov knjige (V PRIPRAVI).​

CD:

Govorno vodenje – za globinsko sproščanje organizma (V PRIPRAVI).

DVD:

Izvorniki - filmi avtorja pristopa kot miselna spodbuda za ustvarjanje miselnega energijskega polja pred sproščanjem: posamezni filmi in celotni nizi - Človek brez meja - Zgodovina Slovenk in Slovencev v filmskih freskah - Potuj z mano - Kako biti zdrav in zmagovati - Varovalni način življenja - Melodija vesti - Miselne spodbude ...

Sem&vem® PREDSTAVE – URJENJA – PRIREDITVE – PREDAVANJA:

  • PRIREDITVE ZA SKUPINE – po naročilu.

  • PRIREDITVE Z URJENJI – tridnevne – sedemdnevne – nekajkrat letno.

  • PRIREDITVE NA TEMO DUHOVNE MOČI IN PRISEBNOSTI – bodisi v Dvorani Prebujevalnici na Podgozdu ali v prostorih naročnika.

  • REDNE GOVORNE PRIREDITVE v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu – po urniku.

POVEZAVA>URNIK PRIREDITEV NA PODGOZDU

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2018 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.