VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

ORODJA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> OSNOVNI POJMI
PROJEKTNE OZNAKE • DELA ČISTE VESTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

24.06.2016

Tema:

ORODJA – Sem&vem

DELO ČISTE VESTI

Vsebina

Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

2.07.2018

Rudi Klarič

Sem&vem®

NAMENSKE STOPNJE

POVEZAVA > AVTORSKA DELA RUDIJA KLARIČA

Sem&vem® je pristop za intimno osebno uporabo, ki posamezni odrasli osebi s pomočjo osebnega izbora vsebine in namenske stopnje multimedijske predstave omogoča samopomoč za bistveno višjo kakovost zdravja, dela in življenja tako, da ob uporabi pristopa sočasno poteka: 

 • uglaševanje na življenjsko sporočilo čiste vesti
 • uglaševanje na življenjsko sporočilo čiste narave
 • pospeševanje duhovnega prebujanja v stanju brez misli
 • soustvarjanje (s)miselnega energijskega polja glede na osebni namen 
 • globinsko sproščanje organizma za boljše počutje in trdnejše zdravje

Namenske stopnje pristopa Sem&vem®:

A - PREBUJANJE

B - SPODBUJANJE

C - RAZISKOVANJE

D - RAZUMEVANJE

E - POVEZOVANJE

F - MINLJIVOST

G - NESMRTNOST

 

Orodja pristopa Sem&vem®

prostorska orodja > kabine ali sobe Prebujevalnice, v katerih na velikem zaslonu potekajo multimedijske predstave za posamično osebno uporabo >  dvorane Prebujevalnica®  v katerih potekajo prireditve za skupinski način uporabe; 

medijska orodja > SZV - slikovno zvočne vsebine; pisna gradiva; spletna stran Sem&vem® – za osebno posamično - uporabo doma.

Vsa orodja pristopa Sem&vem® so uporabna za samopomoč na sedmih namenskih stopnjah duhovnega prebujanja za bistveno lažje in hitrejše:

zbiranje in ohranjanje notranje moči – vitalnosti

zagotavljanje in ohranjanje višje stopnje prisebnosti

spodbujanje samodejnega naravnega samozdravilnega in varovalnega delovanja organizma

doseganje in ohranjanje tekmovalne forme v poklicnem športu in pri študiju

prepoznavanje in onemogočanje izražanja zdrevju in življenjskemu uspehu škodljivih podzavestnih miselnih stanj 

pospeševanje osebnostnega razvoja za višjo raven raziskovalnosti, iznajdljivosti, podjetnosti, ustvarjalnosti ... skratka – za višjo osebno kakovost življenja.

 

Sem&vem® PROSTORSKA ORODJA 

 • Prebujevalnica® – KABINA za posamično osebno uporabo
 • Prebujevalnica® – SOBA za posamično osebno uporabo
 • Prebujevalnica® – DVORANA za skupinsko uporabo

Kabina ali soba Prebujevalnica® je namenjena intimni posamični uporabo  za odrasle osebe.

(S)miselno energijsko polje v prostoru je uporabno tudi za pomoč dojenčkom, otrokom, nepismenim osebaam, mladostnicam ali mladostnikom, duševno motenim ali v razvoju zaostalim osebam – za vse naštete primere mora biti med potekom multimedijske predstave sočasno v prostoru eden od staršev ali pa skrbnica oziroma skrbnik. 

Dvorana Prebujevalnica® je namenjena za skupinsko uporabo.

Razlika je v tem, da je pri skupinski uporabi obvezna neposredna prisotnost avtorja pristopa, pri uporabi kabine oziroma sobe pa gre za samostojno uporabo, avtor pristopa je prisoten posredno preko multimedijske predstave v kabini,

V času uporabe Prebujevalnica® posamezni osebi zagotavlja možnost soustvarjanja (s)miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave glede na izbrani namen osebne uporabe. 

Prostor tehnično in tehnološko. Vsaka Prebujevalnica®​ deluje tako, da služi kot (s)miselno – namensko – energijsko prostorsko orodje. Najvišjo stopnjo energijskega učinkovanja prostora dosegajo osebe, ki se odločijo za uporabo z namenom zavestnega prepoznavanja svojih prikritih (zdravju in osebnostnemu razvoju škodljivih podzavestnih miselnih stanj in z namenom vadbe za duhovno prebujeno in prisebno osebno miselno preobrazbo. V vsakem primeru (s)miselno energijsko polje v prostoru posamezni osebi omogoča tako spremembo njene miselnosti, kot jo sama hoče doseči. Gre za intimno spremembo tistih miselnih stanj, za katere oseba sama presodi, da so za njena vestna življenjska hotenja zaviralna ali za njeno zdravje škodljiva.

Posebnost in prednost Prebujevalnice je, da osebi omogoča ne le, da zavestno spremeni miselnost, pač pa, da v skladu s spremenjeno miselnostjo tudi praktično deluje. Na primer: alkoholik ali kadilec nimata samo priložnost, da se duhovno prebudita in prepoznata škodljivost svoje zasvojenosti, pač pa tudi, da dejansko prenehata biti nemočna žrtev alkohola, nikotina ... Z okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo se lažje in hitreje trajnostno osvobodiš katerekoli vrste zasvojenosti oziroma kemične, čustvene, spolne, ideološke ... odvisnosti.

Prebujevalnice omogočajo krepitev duhovne moči  in prisebnosti za trajnostno udejanjanje spremenjene miselnosti:

 • podpirajo vestno potrebo in hotenje vsake posamezne osebe po  prepoznavanju in spremembi škodljive miselnosti;
 • omogočajo zbiranje duhovne moči in prisebnosti, s katerima zmore oseba izboljšano miselnost trajnostno spreminjati v prakso - zmore se trajno obnašati in delovati v skladu z višjo kakovostjo podzavestnih in zavestnih miselnih stanj
 • hitreje in lažje navaja in privaja lastno pamet na trajnostno koristne nove delovne, zdravstvene in druge življenjske navade in lastnosti, osvaja nova znanja in spoznanja

Sem&vem® MEDIJSKA ORODJA:

SPLET:

Ko bodo avtorju na voljo denarna sredstva, bo video oglednica na spletu omogočala ogled odlomkov filmov avtorja pristopa

V spletnemu predalu PRVA POMOČ – je 24 ur na dan dostopna povezava za varovanje pred stresom in razbremenilno varovanje po njem, kadar se stresu ni bilo mogoče izogniti.

Javni spletni odgovori na vprašanja – odgovori avtorja na teme osebnih težav.

Izkušnje iz uporabe – pripovedi uporabnic in uporabnikov pristopa.

ASTROLOŠKI IZRAČUNI

Astrološki izračuni prirojenih lastnosti in nadarjenosti za odrasle in otroke so namenjeni izključno samo rednim uporabnicam in uporabnikom pristopa Sem&vem®.

TISK:

Naravnik® – priročnik za duhovno uporabo naravnih zakonitosti v praksi.

Pogled – shematski prikaz življenjskega sporočila Sem&vem®.

Sprememba – pisno gradivo za spodbujanje duhovno prebujenega razmišljanja o temah, kot so – na primer – delo; denar; spolnost; partnerstvo; čustva ...

Pomen miselnosti – grafična predstavitev vsebine in koherentnosti (skladnosti) vesti in narave na ravni duševnosti in telesa.

Uporabniški priročnik Sem&vem®.

Melodija vesti – delovni naslov knjige (V PRIPRAVI).​

SZV - slikovno zvočne vsebine:

Izvorniki - filmi avtorja pristopa kot miselna spodbuda za ustvarjanje (s)miselnega energijskega polja pred globinskim sproščanjem organizma: posamezni filmi in celotni nizi - Človek brez meja - Zgodovina Slovenk in Slovencev v filmskih freskah - Potuj z mano - Kako biti zdrav in zmagovati - Varovalni način življenja - Melodija vesti - Miselne spodbude - Neodvisni komentar ...

Sem&vem® PREDSTAVE – URJENJA – PRIREDITVE – PREDAVANJA:

 • PRIREDITVE ZA SKUPINE – po naročilu.

 • PRIREDITVE Z URJENJI – tridnevne – sedemdnevne – nekajkrat letno.

 • PRIREDITVE NA TEMO DUHOVNE MOČI IN PRISEBNOSTI – bodisi v Dvorani Prebujevalnici na Podgozdu ali v prostorih naročnika.

 • REDNE GOVORNE PRIREDITVE v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu – po urniku.

POVEZAVA>URNIK PRIREDITEV NA PODGOZDU

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.