VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

11.08.2018

Tema:

1-PRISTOP SEM&VEM

VEST IN NARAVA

Vsebina

BISTVO PRISTOPA

MILIJARDE LET JE POTEKAL RAZVOJ

preden je pripeljal do pristopa Sem&vem® in njegove Prebujevalnice

kot najsodobnejšega orodja za osebno samopomoč na področjih

• samodejnega naravnega samozdravljenja organizma •

• višanja ravni osebne duhovne prebujenosti •

• višanja osebne kakovosti življenja •


11. avgust, 2018

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

 

SAMOPOMOČ S PRISTOPOM

Sem&vem®

Prebujevalnica®

KABINA • SOBA • DVORANA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

po izumu Rudija Klariča izdelan

(S)MISELNI ENERGIJSKI PROSTOR

z osebno uporabo prostora

je mogoča namenska

(S)MISELNA ENERGIJSKA SAMOPOMOČ

z uporabo prostora posamezna odrasla oseba

• BISTVENO LAŽJE IN HITREJE •

odpravlja zdravstvene in vse druge osebne težave

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prebujevalnica®

v organizmu osebe in prostoru zagotavlja

(S)MISELNO ENERGIJSKO VALOVANJE

• • •

porajanje (s)miselnega valovanja 

v organizmu osebe in v prostoru omogočajo

NAMENSKE MULTIMEDIJSKE PREDSTAVE

• • •

vsaka namenska multimedijska predstava

• ki je namenjena za uporabo v Prebujevalnicah •

je izdelek izumiteljevega avtorskega pristopa

Sem&vem®

pristop omogoča zasnovo • izdelavo • vsebinski razvoj • spletno dobavo

sedem namenskih stopenj vsebin za vsako Prebujevalnico

ne glede na to • kdo ima Prebujevalnico v lasti

ne glede na to • kje je postavljena

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VSEBINE ZA PREBUJEVALNICE

SO IZDELANE ZA DVE NAMENSKI RAVNI

1.

PREDSTAVE ZA INTIMNO DUHOVNO SAMOPOMOČ

2.

PREDSTAVE ZA UPORABO ZNANJ • VEŠČIN • KULTURE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BISTVO PRISTOPA 

pristop Sem&vem® v vsebinah zagotavlja

KOHERENTEN (SKLADEN) ODNOS

med (s)miselnim življenjskim sporočilom ČISTE VESTI

in nečustveno moralo ČISTE NARAVE

• • •

kadar odrasla oseba NEDOMIŠLJAVO (v stanju brez misli)

v skladu z navodili na velikem zaslonu Prebujevalnice

sledi namensko izbrani multimedijski predstavi

••

v svojem organizmu in v prostoru poraja

zdravju in ustvarjalnosti koristno

(S)MISELNO ENERGIJSKO POLJE

 

BISTVENO IZBOLJŠANO POČUTJE

je pokazatelj uspešnosti uporabe Prebujevalnice

• • •

bistveno izboljšano osebno počutje

po uporabi Prebujevalnice je naravna posledica vitalnosti

ki jo poraja s (s)miselnim energijskim poljem spodbujeno 

samodejno naravno samozdravilno in varovalno valovanje organizma

•••

Prebujevalnica® je lahko v pomoč tudi dojenčku ali mladoletnemu otroku

kadar je le-ta v prostoru skupaj z osebo

ki že zmore zase dosegati koristne učinke z uporabo pristopa Sem&vem®

•••

četudi otrok med predstavo • v prisotnosti budne odrasle osebe • spi

ima vseeno v organizmu in duševnosti vsestransko koristne učinke

na enak način je prostor lahko koristen tudi domačim živalim

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POGOSTNOST UPORABE

za samopomoč v izjemno hudih zdravstvenih ali življenjskih težavah

je Prebujevalnico priporočljivo uporabljati enkrat na dan po 1 uro zlasti ob

••

izjemno stresnih delovnih preobremenitvah

• 

težjih boleznih ali poškodbah

alergijah in drugih kroničnih zdravstvenih motnjah

• 

za višjo raven prisebnosti v izredno zahtevnih življenjskih preizkušnjah

za varovanje pred prirojenimi zdravstvenimi in življenjskimi težavami

kot so senilnost oziroma razne vrste demence • tesnoba • malodušje

• 

za izboljšano formo in več zbranosti in osredotočenosti pri zahtevnem študiju

za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pred novimi projekti

za več vitalnosti oziroma manj utrujenosti

v izjemno zahtevnih športnih oziroma tekmovalnih razmerah

v času odvajanja od zasvojenosti

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OSEBNI DOSEŽKI ODRASLIH

OB REDNI UPORABI

prebujeno in spodbujeno samodejno naravno

samozdravilno in varovalno delovanja lastnega organizma

višja raven duhovne moči in bistveno višja stopnja prisebnosti

(s)miselno očiščena in uravnovešena zavestna in podzavestna miselnost

okrepljena samozavest • podjetnost • raziskovalnost • ustvarjalnost

več sreče in trajnostnega (nadčasovnega) življenjskega uspeha

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREBUJEVALNICE SO

GLAVNO ORODJE PRISTOPA

Sem&vem®

••

dvorana Prebujevalnica® > za splošno skupinsko uporabo pristopa

soba ali kabina Prebujevalnica® > za (p)osebno uporabo pristopa

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POMOŽNA ORODJA PRISTOPA

Sem&vem®

osebni pogovor z avtorjem pristopa > osebni pogovor

spletna prva pomoč > za samopomoč > www.semvem.com

Naravnik® > priročnik za prisebno uporabo naravnih zakonitosti

Pogled Sem&vem® > shematski prikaz osnovnih pojmov pristopa

DVD vsebine > seznam DVD vsebin

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POGOJI ZA

OPTIMALNE UČINKE PRISTOPA

Sem&vem®

(S)miselno energijsko polje v svojem organizmu in prostoru soustvarjaš 

kadar se kateremukoli od orodij pristopa posvečaš

••

v posebej za uporabo orodij Sem&vem® 

prilagojenemu prostoru

v kar najbolj sproščenemu telesu

samostojno in neodvisno (brez vsake družbe)

nedomišljavo (v stanju brez vsakršnih misli)

z namenom višjega smisla in bolj kakovostnega načina življenja

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BISTVENO VIŠJA OSEBNA KAKOVOST ŽIVLJENJA

je celostni in trajnostni cilj pristopa Sem&vem® 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.