VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

25.08.2018

Tema:

2-PREBUJEVALNICA

ZASLON V PREBUJEVALNICI

Vsebina

MULTIMEDIJSKE VSEBINE

25. 8. 2018

Rudi Klarič

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

Prebujevalnica®

DVORANA • KABINA • SOBA

 

ZA VIŠJO OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA

Urad RS za intelektualno lastnino: Patent št. SI24480

Tehnično ime: Izoliran Multimedijski Prostor

Uporabniško ime: Prebujevalnica

Izumitelj: Rudi Klarič

 

PREDGOVOR IZUMITELJA

••

človek se najbolj razlikuje od živali

• kadar je duhovno prebujen •

••

od ravni duhovne prebujenosti posamezne osebe

je odvisna osebna kakovost njenega življenja

in njen nadčasovni življenjski uspeh

••

• kot pripomoček za višanje ravni duhovne prebujenosti •

sta pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica®

nepogrešljiva za vsakogar • ki si prizadeva za kakovost

•••

pozdravljam Te

z razumevanjem in spoštovanjem

Rudi Klarič

 

PREDGOVOR DIREKTORICE

Zavoda Vest

••

ustanovni namen Zavoda Vest je raziskovanje

• izvora • pomena • načinov •

udejanjanja vesti

••

pripravljeni smo sodelovati z vsemi

• ki so nas pripravljeni kakorkoli podpreti •

pri izdelavi čim več del čiste vesti

za multimedijske predstave

v Prebujevalnicah

•••

Ljudmila Obreza

 

z nakupom Prebujevalnice ponudiš neprecenljivo

• priložnost doma bližnjim • v podjetju tudi zaposlenim •

• z osebno uporabo Prebujevalnice pa največ narediš zase •

Soba ali kabina Prebujevalnica® je prostor tlorisnih mer cca 3x4 m, višine 2,5 m z udobnim naslanjačem, velikim zaslonom za spremljanje multimedijskih predstav in upravljalsko tablico za začetek predvajanja namensko izbrane predstave. Vsebinske enote predstav spletno dobavlja Računalniški Spletni Sistem Prebujevalnic (RSSP).

RSSP zagotavlja možnost izbora dveh zvrsti multimedijskih predstav:

  • predstave za namensko izbrano osebno samopomoč
  • predstave storitev • izdelkov • znanj • veščin • kulture

Namen vsake predstave je, da posamezni osebi v Prebujevalnici omogoča soustvarjanje (s)miselnega energijskega polja v lastnem organizmu in prostoru sočasno na treh miselnih ravneh: podzavest (telesna miselna raven), zavest (duševna miselna raven), nadzavest (duhovna miselna raven). To polje zagotavlja optimalne razmere za dviganje in ohranjanje ravni duhovne prebujenosti, trdnejše zdravje in višjo osebno kakovost življenja. Kabina ali soba Prebujevalnica s skladnim delovanjem na telesni, duševni in duhovni ravni bistveno presega učinke, ki jih je mogoče doseči zgolj z delovanjem na telesni in duševni ravni. Z omogočanjem višje ravni duhovne prebujenosti, višje stopnje prisebnosti in globinskim sproščanjem organizma, pristop Sem&vem® odlično dopolnjuje obstoječe Wellness in SPA centre, ki omogočajo sprostitev predsvem na telesni in duševni ravni. Temu Prebujevalnica® dodaja še visokozavestno duhovno prebujanje.

PREDSTAVE ZA NAMENSKO IZBRANO OSEBNO SAMOPOMOČ

Ta zvrst predstav posamezni osebi prednostno služi za lažje in hitrejše duhovno prebujanje. Čim višja je raven duhovne prebujenosti, bolj učinkovito je zavestno spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči lastnega organizma. Sočasno ta zvrst predstav omogoča tudi globinsko sproščanje organizma za zavestno krepitev prisebnosti in življenjske forme. Ta zvrst predstav tudi omogoča lažje in hitrejše preprečevanje učinkovanja tiste podzavestne miselnosti, ki je bila vzrok za težave. Na ta način se bolezni in življenjske težave ne morejo ponavljati.

Da bi omogočil kar najširšo učinkovitost Prebujevalnic, si Zavod Vest prizadeva zbrati sredstva za izdelavo in dostopnost multimedijskih predstav za namensko samopomoč, na primer:

PREMAGOVANJE NEOZDRAVLJIVE BOLEZNI • OPUŠČANJE ZASVOJENOSTI • ZDRAVI ZOBJE • RAZUMEVANJE V DRUŽINI • USPEŠNO PARTNERSTVO • VARNOST NA CESTI • VARNOST PRI DELU • OSREČUJOČA SPOLNOST • FORMA V ŠPORTU • FORMA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU • FORMA V ŠOLANJU IN ŠTUDIJU • KREPITEV SAMOZAVESTI • URJENJE ZA BISTVENO MANJ ZASKRBLJENOSTI > STRAHU > PREOBČUTLJIVOSTI > ČRNOGLEDOSTI > BOLEČIN > OBČUTKA MANJVREDNOSTI > LJUBOSUMNOSTI •••

PREDSTAVE STORITEV • IZDELKOV • ZNANJ • VEŠČIN • KULTURE

Ta zvrst predstav je namenjena spodbujevalni promociji znanj in razvojnih dosežkov oseb in podjetij, pa tudi ohranjanju kulturne dediščine. Osvajanje znanj, veščin ali spodbudnega kulturnega dosežka je hitrejše in lažje, če je predstavitev vestno preporojena in prilagojena za multimedijski ogled v Prebujevalnicah. Oseba, ki preporojeni predstavitvi posveča pozornost, sočasno v prostoru in v lastnem organizmu soustvarja (s)miselno energijsko valovanje miselnosti čiste vesti in čiste narave.

V Prebujevalnici je okrepljen tudi učinek obstoječih izobraževalnih vsebin vseh strok – na primer – tečaji jezikov • priprava na vozniški izpit • tehnike varne vožnje s kolesom > motorjem > avtomobilom > letalom > helikopterjem > plovilom • tehnike plavanja > teka > plezanja > smučanja > drsanja > jadranja > spolnih odnosov • (s)miselna priprava na spolne odnose in partnerstvo • priprava na nosečnost in porod • izbira poklica ali športa • obvladovanje govora > glasbe > gibanja > dihanja > spanja • izbira živil > načini priprave hrane • odpravljanje prepotentnosti ali impotentnosti > malodušja > jeze > živčnosti > senilnosti > dementnosti • prepoznavanje nadarjenosti > usode > sorodne duše •••

Zavod Vest lahko zagotovi multimedijsko vestno preporoditev vsake obstoječe predstavitve za predvajanje v Prebujevalnici. Seznam predstav, ki so že preporojene in pripravljene za brezplačen ogled v Prebujevalnicah je dostopen na spletni strani: www.semvem.com v vratih VSEBINE PRISTOPA v predalu PRERODITEV.

Več podatkov o pristopu Sem&vem® in o zasnovi in izdelavi multimedijskih vsebin za kabine in sobe Prebujevalnice:

Zavod Vest 

direktorica Ljudmila Obreza

e-pošta: zavodvest@siol.net

Telefon: 031 616 333

Za izdelavo in trženje Prebujevalnic je pooblaščeno podjetje Zavest d.o.o.

Direktorica Barbara Velej

Telefon: 01 / 810 90 90

http://prebujevalnica.si

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.