VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

11.11.2019

Tema:

1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE

PRIREDITVE

Vsebina

PRIREDITVE

11. 11. 2019

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

 

Prebujevalnica®

ORODJE ZA VIŠJO OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA

 

                                                 

ZA VIŠJO OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA IN VEČJO ODPORNOST ORGANIZMA

Če dvomiš – preveri v dvorani Prebujevalnici v Podgozdu (3 km nad Igom - prva zgradba po obcestnem napisu PODGOZD na desni strani). Število sedežev v dvorani je omejeno, zato je nujna rezervacija sedeža po telefonu Ester Klarič 041/419-277. Prireditve vodi Rudi Klarič, avtor pristopa, vsako soboto in vsak torek od 18.00 do 19.30. Prva udeležba na prireditvi je brezplačna.

Organizira: Cultura Europaea d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Vest.
Naslov: Podgozd 5, 1292 IG - več informacij: https://www.culturaeuropaea.com/

DVORANA PREBUJEVALNICA®

Dvorana Prebujevalnica® je namensko urejen večji prostor. Število prisotnih na prireditvi je omejeno s številom sedežev. Ko oseba usklajeno z govornimi navodili Rudija Klariča spremlja prireditev, v organizmu poraja (s)miselno energijsko polje. To polje povzroča (s)miselne reakcije in prisotni osebi omogoča zavestno prepoznavanje njenih podzavestnih miselnih protislovij, ki so vzrok za praktično vse zdravstvene (tudi za medicino neozdravljive) in druge osebne težave.

 ZA UREJANJE IN ČIŠČENJE PODZAVESTI

Posamezna prireditev  – ne glede na vsebino – traja 90 minut in poteka skladno s Kodeksom pristopa Sem&vem®. Kodeks služi zavestni (s)miselni osebni usklajenosti (koherenci) med življenjskim sporočilom čiste narave in čiste vesti. Tovrstna skladnost avtorju omogoča, da v prostoru zavestno ustvarja (s)miselno energijsko polje, v katerem oseba lažje zaznava, razkrinkava in izničuje svoja prikrita, podzavestna, njenemu zdravju in počutju škodljiva miselna protislovja.

 VISOKA RAVEN DUHOVNE PREBUJENOSTI 

Na visoki ravni osebne duhovne prebujenosti (zavesti), ki jo dosežeš na prireditvi  lažje in hitreje dosežeš in ohranjaš:

  • prisebnost; zbranost; osredotočenost; samozavest; samostojnost; formo; podjetnost; neodvisnost; ustvarjalnost; osebno svobodo …
  • izboljšaš odnose v družini; v delovnem in poslovnem partnerstvu …
  • pripada Ti več spoštovanja in razumevanja drugih; višja kakovost spolnih odnosov; bistveno boljše počutje; zmoreš izboljšati svojo usodo …
  • spodbudiš samodejno naravno samozdravljenje telesa; varovanje pred zahrbtnimi boleznimi; varovanje pri delu, v športu, cestnem prometu …
  • odpraviš malodušje, sramežljivost, razočaranja, zagrenjenost, črnogledost, živčnost, tremo, strese, strah, duševne stiske …

 ENOSTAVEN NAČIN UPORABE

Vstopiš v prireditveni prostor in se udobno namestiš v sedežu. Da lahko nemoteno zaznavaš in sprejemaš energijo iz (s)miselnega energijskega polja, ki ga s svojim govorom v prostoru ustvarja avtor prireditve, moraš zavestno čim bolj sprostiti celotno svoje telo in – s čim manj osebne domišljavosti – spremljati  prireditev.

 ZA ODRASLE IN OTROKE

Skupinsko Sem&vem® Prebujevalnico lahko uporabi vsaka oseba, ki ima kakršnokoli plemenito hotenje, ne glede na njeno starost, spol, izobrazbo, raso, narodnost, materin jezik, kulturno, versko, politično ali drugo osebno prepričanje. Samodejni naravni samozdravilni in varovalni učinki so dostopni tudi še otroku, če je prisoten (lahko tudi spi), v bližini enega od staršev ali skrbnikov, če le-ta trezno (nečustveno) spremlja prireditev in na ta način v svojem organizmu in v organizmu otroka poustvarja (s)miselno energijsko polje.

 VSESTRANSKA UPORABNOST

Uporaba pristopa Sem&vem® avtorju omogoča, da lahko na svoji prireditvah v skupinskih Prebujevalnicah odgovori na vsako vprašanje. Pristop je uporaben tudi v zaprtem krogu za skupine, ki jih primeroma zanima vloga in pomen vesti na področjih zdravstva, partnerstva, spolnosti, izobraževanja, raziskovanja, znanosti, verstev, politike, prava, medijev, športa … Z višanjem ravni duhovne prebujenosti v koherentnem energijskem polju čiste vesti in čiste narave se organizem lažje in hitreje razbremeni neželjenih stranskih učinkov hranil, pijač, zdravil, cepiv …

 KOPALNICA ZA DUŠO

Lastna zahrbtna in zato nevarna podzavestna miselna protislovja je v začetku izredno težko prepoznavati, ker se vsaka pamet po naravi zelo upira zavestni krepitvi osebnostnega duhovnega prebujanja. Ko začneš v podzavestni miselnosti zavestno (duhovno prebujeno) prepoznavati in izničevati prikrito domišljavost, postajajo zate prireditve Sem&vem in dvorana Prebujevalnica® v Podgozdu – enako kot kopalnica za telo – vse bolj prijetno orodje za usklajeno duhovno in naravno samozdravilno urejanje in čiščenje lastne duševnosti in organizma.

 POT OD OSEBE DO OSEBNOSTI

Urjenje za zavestno usklajevanje naravnosti in vestnosti v koherentnem energijskem polju čiste narave in čiste vesti je predpogoj, da bistveno izboljšaš svojo usodo na poti iz zdravstvenih in življenjskih težav: od domišljave, zatežene in nenehno zaskrbljene osebe do brezskrbne, samozavestne, ustvarjalne osebnosti.

 •••

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.