VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

31.01.2020

Tema:

PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE

KABINE PREBUJEVALNICE

Vsebina

ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

1.2.2020

AVTORJEVA POT DO PREBUJEVALNICE >POVEZAVA

URNIK PRIREDITEV V DVORANI PREBUJEVALNICI >POVEZAVA

 

Sem&vem® - Prebujevalnica®

POVABILO

Ta predstavitev je namenjena vsem, ki jih zanima bodisi uporaba pristopa

ali podjetniško sodelovanje pri izdelavi in trženju sob ali kabin Prebujevalnic

 

OSNOVNI PODATKI

Avtor pristopa Sem&vem® in izumitelj Prebujevalnice: Rudi Klarič

Tehnični naziv izuma: IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

Številka patenta: SI24480

Uporabniško ime: Prebujevalnica® 

 

OSNOVNI NAMENI IZUMA

  • Kot orodje pristopa Sem&vem® je Prebujevalnica® prednostno namenjena višanju osebne ravni duhovne prebujenosti, prisebnosti, zbranosti, osredotočenosti – za (s)miselno in naravno samopomoč pri zdravstvenih in vseh drugih osebnih življenjskih težavah. 
  • Biti v (s)miselno in naravno pomoč pri preporojevanju gensko prizadetega organizma z varovalnim ciljem doseči zdravo, prijetno, samostojno, od zdravil neodvisno življenje tudi v visoki starosti.
  • Kot informacijsko • izobraževalno • raziskovalno • kulturniško • umetnostno orodje omogoča osebno dostopnost do vestnih informacij in namenskih vsebin za pospeševanje osebnega razvoja na vseh duhovnih in strokovnih področjih življenja in delovanja. 

 

PATENTNA PRIJAVA

Dne 17. 9. 2013 je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino potrdil prejem patentne prijave – št. 201300275 z opisi konstrukcije, opremljenosti, načinom uporabe, načinom delovanja in patentnimi zahtevki.

Z dopolnilom dne 26. 3. 2014 je izumitelj označil zahtevek za varstvo izuma z nazivom Izoliran Multimedijski Prostor (IMP).

 

BISTVO PRISTOPA IN IZUMA

Po oceni avtorja pristopa Sem&vem® in izumitelja Prebujevalnice se najmanj pol promila človeštva že zaveda, da za uspešno in prijetno življenje brez bolezni ne zadošča samo redno umivanje rok, zob, obraza in ostalih zunanjih delov telesa. Bistveno več od zunanje čistosti in lepote telesa k zdravemu in prijetnemu življenju prispeva čistost in urejenost podzavestne miselnosti.

Čista in (s)miselno urejena podzavestna miselnost je predpogoj za energijsko čisto, (s)miselno in naravno urejeno, posledično pa tudi zdravo delovanje organizma in celotnega telesa.

IMP izhaja iz spoznanja, da je temeljni predpogoj za nemoteno delovanje organizma (s)miselno in naravno urejena in očiščena podzavestna miselnost. Prav vse vrste težav na področju zdravja, dela, partnerstva, sožitja ... so namreč posledica prikritih miselnih protislovij v podzavestnem delu miselnosti, ki pa jih je z uporabo Prebujevalnice mogoče prepoznati in odpraviti.

Prebujevalnica® je torej osebnostno orodje za trajnostno višanje ravni osebne duhovne prebujenosti, prisebnosti, zbranosti, osredotočenosti … kar omogoča (s)miselno čiščenje in urejanje podzavesti, pospešuje osebnostni razvoj in vodi v bistveno višjo osebno kakovost življenja.

 

PRIPOVED AVTORJA PRISTOPA

Leta 1994 sem začel praktično preizkušati svoj pristop za zavestno spodbujanje samodejne naravne samozdravilne moči organizma. Metodo sem najprej imenoval SEM (Smiselna Energijska Metoda), z razvojem pa sem ga preimenoval v Sem&vem® (smiselna energijska metoda in varovalna energijska metoda).

Od leta 1994 naprej sem vsakodnevno spremljal pripovedi uporabnic in uporabnikov o informacijskih in energijskih učinkih uporabe pristopa Sem&vem® v povezavi z njihovimi raznovrstnimi osebnimi življenjskimi težavami. Z metodo so bile uspešne osebe obeh spolov, različnih starostih, stopenj izobrazbe in poklicev. Pristop so uporabljali tudi zarodki (sedaj že mladostniki), najstarejša od uporabnic pa je bila moja mama Helena, ki je z redno uporabo dočakala 100 let, četudi se je pri sedemdesetih že poslavljala od življenja.

S praktičnimi poskusi sem ugotovil, da za prebujanje in spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma ne zadošča le teoretično duhovno prebujanje kjerkoli in kakorkoli. 

Za optimalno učinkovitost pristopa Sem&vem® je bistveno:

  1. Da zagotavlja med seboj koherentne informacije čiste narave in čiste vesti.
  2. Način posredovanja informacij mora biti multimedijski.
  3. Prostor, v katerem osebe sprejemajo informacije, mora biti namenski.
  4. Oseba mora sprejemati informacije povsem neodvisno od drugih oseb.
  5. Sprejem informacij mora potekati sproščeno, nedomišljavo. nečustveno.

Skladno z opisanimi nameni sem zasnoval IMP (Izoliran Multimedijski Prostor) z uporabniškim imenom Prebujevalnica®.

 

(S)MISELNO ENERGIJSKO POLJE

V po izumu izdelanem in opremljenem prostoru na velikem zaslonu potekajo multimedijske predstave. Vsebine zagotavlja in spletno dobavlja Cultura Europaea, podjetje za informiranje, izobraževanje, znanost, kulturo, umetnost, d.o.o.  

(S)miselnost in namembno ustreznost vsebin nadzoruje Zavod Vest v skladu s Kodeksom pristopa Sem&vem®.  

Ob enostavnem (nedomišljavem) spremljanju namensko sestavljenenih multimedijskih vsebin oseba v prostoru soustvarja (s)miselno energijsko polje. V tem polju uporabnica ali uporabnik (izključno samo po ena odrasla oseba) lahko v svoji podzavestni miselnosti (kot v miselnem ogledalu) prepoznava, razkrinkava in onemogoča podzavestna miselna protislovja. 

Dednina osebnih (prirojenih) miselnih protislovij v podzavesti povzroča strese • moteno delovanje organizma • gensko izrojenost • bolezni in poškodbe telesa • za medicino neozdravljive bolezni • nesreče pri delu, zabavi in v prometu • razvojne težave v otroštvu in odraščanju • življenjske, politične in poslovne neuspehe • duševne stiske • zakrčenosti in bolečine vseh vrst • težave s čustvi in čutili • neustrezno telesno težo in držo • slabo počutje, slabe lastnosti • zasvojenosti • živčnost, prekomerno utrujenost, izčrpanost •••

Nedomišljavo sprejemanje (s)miselno izbranih multimedijskih informacij v Prebujevalnici omogoča ustvarjanje in zgoščanje (s)miselnega energijskega polja. To polje spodbuja duhovno prebujanje in ob globinskemu sproščanju organizma v stanju brez misli pospešuje samodejno naravno samozdravljenje in varovanje telesa.

 

Prebujevalnica®

DOMAČA ALI JAVNO DOSTOPNA 

Prebujevalnica® je po patentu izdelana in opremljena namenska kabina ali prirejena obstoječa soba, ali prostor v novogradnji. Lahko je v osebni lasti za zasebno oziroma družinsko uporabo, ali javno dostopna z namenom trženja uporabe po načelu spletne osebne rezervacije termina.

Prostor je preko svetovnega spleta oskrbovan z namenskimi multimedijskimi predstavami v slovenskem in drugih jezikih. Varovan (izoliran) je pred zunanjimi motnjami kot so zvoki, svetloba, elektromagnetna valovanja oziroma sevanja.

Posebej za Prebujevalnico zasnovan računalniški sistem RSSP (računalniški spletni sistem prostora) – glede na predhodno osebno izbrani namen – sestavi enourno multimedijsko predstavo. Pri sestavljanju predstav izbira informacije, vsebine, medije in zahtevnostno stopnjo delovanja, upoštevajoč zmožnost in dovzetnost osebe glede na njene (varovane) osebne podatke. Pri tem upošteva spol, starost, astrološke značilnosti osebe ter jezikovne, kulturne, klimatske in druge posebnosti okolja, v katerem oseba biva in deluje.

RSSP sproti spremlja uporabniško uspešnost in osebnostni razvoj osebe. Zato ji lahko ob vsaki naslednji uporabi posreduje bodisi dodatne informacije ali pa ji že prikazane vsebine predstavi z drugačnega zornega kota. Sistem varuje uporabniške osebne podatke v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

POSTOPEK UPORABE

Pred začetkom uporabe se mora oseba seznaniti s povsem enostavnimi pisnimi navodili za uporabo. Prebujevalnica® je namenjena za samostojno uporabo samo pismenim osebam.

Prostor sočasno deluje kot čitalnica, filmsko gledališče, vadbeni prostor, koncertna dvorana, raziskovalnica, razvedrilnica, učilnica … Gre za večnamenski energijski pmultimedijski prostor, ki optimalno učinkovito služi bodisi za duhovno prebujanje in spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja telesa ali pa samo za informiranje in izobraževanje.

Prebujevalnica® je zasnovana tako, da jo praviloma lahko uporablja le po ena oseba naenkrat, s čimer je zagotovljena optimalna učinkovitost in zasebnost. V spremstvu (z uporabo že izkušene osebe) je lahko prisotnost v prostoru (skupaj z polnoodgovornp odraslo osebo) koristna tudi za otroka, vendar le s prisotnostjo po enega otroka naenkrat.

Z doslednim upoštevanjem sprotnih informacij, ki jih dobiva med uporabo, oseba v Prebujevalnici na sinergijski način soustvarja koherentno (s)miselno informacijsko energijsko polje (vzdušje) čiste vesti in čiste narave. 

Neprecenljiva primerjalna prednost Prebujevalnice je v tem, da osebi uporabnici – ob zavestnem prepoznavanju, urejanju in čiščenju podzavestne miselnosti – sočasno omogoča tudi nadomeščanje podzavestne domišljavosti z zavestno samozavestjo. Z višjo ravnijo duhovne prebujenosti namreč lahko oseba uporabnica doseženo osebnostno miselno preobrazbo lažje in hitreje samozavestno dejansko uveljavlja v vsakdanjem življenju, delovanju in sodelovanju in ni več žrtev prikrite, zahrbtno protislovno delujoče, uničujoče podzavestne domišljavosti.

 

Prebujevalnica®

KMALU JO BODO VSI HOTELI HOTELI IMETI

Danes si ni mogoče zamisliti stanovanj, hotelov, bolnišnic, zdravilišč, šol, športnih vadbišč, tekmovališč ... brez kopalnic za telo.

Prav tako bo vsako človeško bivališče in delovišče ... že jutri veljalo za nepopolno, če ob prostorih za intimno nego telesa ne bo imelo tudi vestno informiranih energijskih prostorov s (s)miselnim energijskim poljem za intimno globinsko sproščanje in (s)miselno energijsko čiščenje podzavestne miselnosti in s tem tudi energije organizma.

•••

Več podatkov o pristopu Sem&vem® in Prebujevalnicah:

Cultura Europaea d.o.o. 

Prokuristka Ester Praprotnik

Telefon: 051 66 97 25

e-pošta: cultura.europaea@siol.net

Za trženje izuma je pooblaščeno podjetje Zavest d.o.o.

Direktorica Barbara Velej

Telefon: 01 / 810 90 90

http://prebujevalnica.si

Za nadzor nad multimedijskimi vsebinami je pooblaščen Zavod Vest

Direktorica Ljudmila Obreza

Telefon: 031 616 333

e-pošta: zavodvest@siol.net

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.