VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

24.06.2016

Tema:

PRIPOVED

RUDI KLARIȍ

Vsebina

OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

6.2.2015

Rudi Klarič

 OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

Z leti razvoja in vztrajne uporabe so moje miselne, govorne in filmske prireditve po pristopu Sem&vem® – najprej v Modri Dvorani - v Kosezah - v Ljubljani, kasneje pa v Modri dvorani na Podgozdu - nad Igom (sedaj Dvorana Prebujevalnica®), postajale energijsko vse bolj uspešne predvsem za: 

  • spodbujanje naravnega samozdravljenja in varovanje organizma
  • načrtno urejanje in čiščenje lastne miselnosti
  • krepitev duhovne moči in prisebnosti

Po dvajsetih letih načrtnega raziskovanja so mi izkušnje omogočile razvoj posebnega energijskega prostora za skupinsko urejanje in čiščenje zavesti v miselnem energijskem polju čiste vesti in čiste narave.

Raziskovanje pomena duhovne moči in urjenja za krepitev prisebnosti je prineslo možnost uporabe mojega pristopa tudi za doseganje višje stopnje duhovne prebujenosti. Na ta način je moja Modra Dvorana na Podgozdu postala dvorana PREBUJEVALNICA.

Posebej za skupinska urjenja zasnovan prostor je bil ob urjenju za spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja in varovanja telesa vse bolj namenjen tudi pospeševanju duhovnega prebujanja v energijskem polju čiste vesti in čiste narave.

Z nadaljnim razvojem je moj pristop omogočal tudi skupinsko urjenje za doseganje višje stopnje prisebnosti.

Nadaljne izkušnje  so mi omogočile nov dosežek - kabino oziroma sobo Prebujevalnico za posamično osebno uporabo.

Soba ali kabina Prebujevalnica® je po mojem izumu opremljen, prednostno za uporabo mojega pristopa Sem&vem® zgrajen ali prirejen prostor. V tem prostoru lahko vsakdo ob redni uporabi krepi svojo duhovno prebujenost, ureja in čisti lastno miselnost in sočasno energijsko globinsko ureja in čisti tudi svoj organizem.

Načrtujem, da bo v naslednjih letih moj pristop preko spletno upravljanih kabin in sob Prebujevalnic postajal vse bolj splošno uporabno, znano, spoštovano in cenjeno orodje za višjo osebno kakovost življenja po vsem svetu. 

POVEZAVA>PREBUJEVALNICA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.