VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

24.06.2016

Tema:

1-DO PREBUJEVALNICE PREKO ZAVODA VEST

BREZ VESTI VSE JE NIČ

Vsebina

PREDSTAVE IN PRIREDITVE ZAVODA VEST O UPORABI VESTI

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO THE AWAKENING ROOM

PREDSTAVE IN PRIREDITVE ZAVODA VEST 

O UPORABI VESTI

Zavod Vest pospešuje dostopnost in uporabo novih izvirnih orodij, s katerimi se vsakdo lahko izuri za zavestno poustvarjanje in uporabo duhovnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave. Najnovejše orodje pristopa je Izoliran Multimedijski Prostor, za katerega je Urad RS za intelektualno lastnino izumitelju Rudiju Klariču dne 31. 3. 2015 podelil patent št.: 24480. Uporabniško ime kabine je Prebujevalnica®.

V kabinah Prebujevalnicah potekajo multimedijske predstave za po eno osebo naenkrat, z možnostjo prisotnosti otroka, kadar je predstava namenjena otroku. 

V dvoranah Prebujevalnicah potekajo prireditve za javnost - za večje število posameznih zainteresiranih oseb ali za posamezne interesne skupine.

V kabinah in dvoranah Prebujevalnica® avtor pristopa zagotavlja (s)miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave, ki po eni osebi (v kabini) ali skupini (v dvorani) omogoča vzpodbudno, prireditveno oziroma predstavitveno in zgoščeno duhovno energijsko podporo za krepitev osebnostne duhovne moči in prisebnosti. POVEZAVA>PRIREDITEV

Prisebnost je zlasti pomembna za

  • spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči telesa; 
  • krepitev življenjske in športne forme;
  • varovanje pred nezgodami, boleznimi, dementnostmi ...;
  • kakovostnejše partnerske in spolne odnose;
  • prijetnejši odnos med starši, otroci, vnuki;
  • bolj srečno, uspešno in zdravo življenje;
  • krepitev vitalnosti, samozavesti, ustvarjalnosti;
  • trajnostni osebnostni razvoj;

Skratka: ni življenjskega odnosa, področja, dela ... katerega kakovosti, vrednosti, cene ... ne bi bilo mogoče izboljšati z okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo.

Zavod Vest organizira skupinska predstavitvena in/ali tematska predavanja ter urjenja, ki potekajo v Prebujevalnicah - v za ta namen energijsko primernih dvoranah.

Za posamezne osebe so možna osebna urjenja za uporabo zgoščenega duhovnega energijskega polja čiste narave in čiste vesti z uporabo multimedijskih predstav v po patentu izdelanih sobah oziroma kabinah Prebujevalnicah.

Naša pobuda vključuje tudi multimedijske predstave po vaši izbiri vsebine, na katerih vam bo Rudi Klarič v Dvorani Prebujevalnici, na Podgozdu, nazorno razložil možnosti uporabe pristopa Sem&vem® za spodbujanje naravne samozdravilne moči telesa in za vse druge možne namene.

Formalno traja prireditev eno uro. V odvisnosti od tega, kolikšno zanimanje vzbudi predstava in glede na število vprašanj, je nastop avtorja možno podaljšati za dodatno uro. Če je zanimanje prisotnih dovolj veliko, brez odmora zlahka vzdržijo uro predstavitve in dodatno uro pogovora.

Dvorana Prebujevalnica® na Podgozdu, sprejme do 35 oseb. Cena predavanja po dogovoru. 

Za uvod je najbolj primerna tema:

Energijsko polje čiste vesti in čiste narave

za zdravje • življenjsko formo • prisebnost

Več informacij je dostopnih v tiskani predstavitvah sistema Sem&vem® Rudija Klariča Pomen miselnosti in Sem&vem® Uporabniški priročnik.

Organizatorke ali organizatorji skupin, ki uporabijo eno ali več prireditev Zavoda Vest z namenom krepitve prisebnosti, po eni opravijo hvalevredno delo, ker zainteresiranim pomagajo do spoznavanja novega pristopa, po drugi strani pa si z vzpostavitvijo sodelovanja z Zavodom Vest odpirajo možnost za trajnostno bodisi prostovoljsko ali pogodbeno sodelovanje. 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.