VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PBCA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem Zavod Vest
> DELA ČISTE VESTI
4-PARTNERSTVO • PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PRISTOP SEM&VEM • BISTVO PRISTOPA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
2-PREBUJEVALNICA • MULTIMEDIJSKE VSEBINE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRISEBNOST • POMEN PRISEBNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> UREDNIK
1-ŽIVLJENJSKO DELO - R2 • POT DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
NAVODILA ZA UPORABO • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PRIPOVED • OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • ODPORNOST ORGANIZMA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
VAROVANJE • VAROVANJE TELESA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE • KOPALNICA ZA DUŠO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> PREBUJEVALNICA
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE • ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

24.06.2016

Tema:

4-PARTNERSTVO

SVET JE MAJHEN

Vsebina

PROJEKT MERITVE UČINKOVITOSTI

   IZUM 

Prebujevalnica®

POVEZAVA > PREDSTAVITEV IZUMITELJA

 

Zavod Vest potrebuje

za uresničitev svojega programa delovanja

prostovoljsko in partnersko sodelovanje za:

Projekt

MERITVE UČINKOVITOSTI

Namen

izmeriti praktično učinkovitost izuma

Projektna naloga

Dne 31. marca 2015 je Urad RS za intelektualno lastnino izumitelju Rudiju Klariču podelil patent št. 24480. Tehnični naziv izuma: “Izoliran multimedijski prostor”. Blagovna znamka oziroma uporabniško ime patenta je Prebujevalnica®.

Izum v po patentu opremljenemu prostoru - Prebujevalnici - posamezni osebi omogoča poustvarjanje miselnega energijskega polja (vzdušja) čiste vesti in čiste narave. To polje osebi, če pravilno sledi navodilom, omogoča spodbujanje naravne samozdravilne in varovalne moči lastnega organizma in sočasno tudi pospeševanje njenega osebnostnega razvoja.

Projektna naloga je strokovna in uporabniška ocena učinkovitosti izuma. Za izvedbo meritev, na katerih bo utemeljena ocena, bo Zavod Vest imenoval strokovni svet projekta. Sodelovali bodo neodvisni strokovnjaki in znanstveniki s področij zdravstva, statistike, računalništva, kulture, športa ... in osebe, ki se bodo odločile za uporabo Prebujevalnice.

Več podatkov o izumitelju in izumu je dostopno na spletu: http://www.semvem.com/ v modrem predalu z napisom PBCA.

Prebujevalnica® kot orodje

Izum je dosežek 25-letnega izumiteljevega iskanja, z uporabo multimedijskih vsebin v prostoru sistemsko zagotavljati koherentno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Vsebine, ki omogočajo nastanek tega polja, izhajajo iz izvirnega avtorjevega pristopa Sem&vem® (smiselna in varovalna energijska metoda). Prostor je namenjen za uporabo po eni osebi naenkrat. Izumitelj je v 25 letih preizkušanja svojega pristopa ugotovil, da po njegovem izumu delujoč prostor vsaki odrasli osebi lahko učinkovito služi za doseganje višje ravni duhovne prebujenosti in prisebnosti. Glavni dosežek redne uporabe Prebujevalnice je spodbujeno naravno samozdravilno in varovalno delovanje organizma in hitrejši osebnostni razvoj. S pravilno uporabo Prebujevalnice je mogoče ohranjati in utrjevati dosežke na področju zdravja in osebnostnega razvoja. Višja stopnja duhovne prebujenosti in okrepljena prisebnost je osebi tudi v pomoč pri prepoznavanju in odpravljanju lastnih miselnih vzrokov za zdravstvene, partnerske, delovne, denarne, premoženjske in druge življenjske težave. Z odpravljanjem vzrokov je bistveno zmanjšana možnost za povratek težav.

Energijsko polje v po patentu izdelanemu prostoru osebi služi kot informacijska in energijska podpora pri vseh njenih dobronamernih hotenjih, primeroma:

 • premagovanje za medicinsko stroko neozdravljivih bolezni
 • pospeševanje naravnega samozdravljenja bolezni in celjenja poškodb
 • varovanje telesa pred ponavljanjem zdravstvenih težav in poškodb
 • krepitev naravne odpornosti organizma pred okužbami
 • vesten način odvajanja in osvobajanja od zasvojenosti vseh vrst
 • krepitev študijske, delovne, poslovne, športne ... forme in zmogljivosti
 • večjo varnost pri delu, v športu in v cestnem prometu
 • višjo stopnjo strpnosti in razumevanja v spolnem partnerstvu in družini
 • pospeševanje iznajdljivosti in ustvarjalnosti v osebnostnem in podjetniškem, delovanju in sodelovanju ... 

Bolj prebujeno in zbrano uporabnica ali uporabnik sledi programu v Prebujevalnici, bolj zgoščeno energijsko polje čiste vesti in čiste narave poustvarja in bolj trajnostne učinke doseže v svojem telesu in duševnosti.

Namen projekta

zagotoviti sredstva za:

 • brezplačno dostopnost zainteresiranih oseb do preizkusne uporabe Prebujevalnice
 • ustanovitev strokovnega sveta projekta v skladu s statutom Zavoda Vest, ki bo izvajal raziskovalne meritve učinkovitosti
 • omogočiti dostopnost izuma v slovenskem in svetovnem prostoru

Kako deluje Prebujevalnica®

Edina naloga osebe v času prisotnosti v Prebujevalnici je, da ravna v skladu z zelo enostavnimi priporočili na projekcijski steni. Z uporabo filma – slik – besed – zvokov glasbe – barv program osebi na multimedijski način posreduje vsebine, ki so v skladu z njenim namenom uporabe. Če oseba spremlja program v skladu s sprotnimi priporočili, v svojem telesu in v prostoru poustvarja blagodejno delujoče miselno energijsko polje. V tem polju poteka:

na telesni ravni

 • globinsko sproščanje telesa, kar spodbudno deluje na naravno samozdravilno delovanje organizma in krepitev naravne odpornost telesa

na duševni ravni

 • razkrinkavanje osebnih miselnih vzrokov za zdravstvene in življenjske težave
 • prepoznavanje škodljivih značajskih posebnosti in protislovij v lastni pameti
 • zbiranje moči za onemogočanje življenjski dobi telesa in trajnostnemu osebnemu razvoju škodljivih navad in lastnosti
 • razvoj za prihodnost uporabnice ali uporabnika koristnih navad in lastnosti
 • krepitev obstoječih nadarjenosti pameti uporabnice/uporabnika in razvoj novih v trajnostnem sodelovanju čiste vesti in čiste narave

na duhovni ravni

 • zbiranje notranje (duhovne) moči, za zavestno pospeševanje lastnega osebnostnega razvoja in uresničevanje nadčasovnega (trajnostnega) življenjskega smisla
 • doseganje višje stopnje prisebnosti (prisotnosti duha)
 • doseganje višje stopnje prisebnosti (prisotnosti duha)

Redna pravilna uporaba Prebujevalnice

Uporabnici ali uporabniku sčasoma omogoči, da na načrten sistemski način:

 • krepi nadzor nad lastno pametjo, zlasti nad njenimi svojeglavimi lastnostmi, navadami,  mislimi, miselnimi stanji, besedami, dejanji
 • se osvobaja podedovanih in po rojstvu pridobljenih (za organizem in življenjski uspeh) nevarnih miselnih in snovnih zasvojenosti
 • čisti lastno miselnost škodljivih miselnih vplivov, ki se jih navzema iz okolja
 • razbremenjuje organizem posledic škodljivih navad in zasvojenosti
 • razvija za Tvojo prihodnost koristne navade, običaje, lastnosti in nadarjenosti
 • zbira notranjo (duhovno) moč, da zmore v skladu s preurejeno in očiščeno miselnostjo tudi delovati

Zavod Vest

Ljudmila Obreza

direktorica

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.