VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

POMEN MISLI

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • PRISTOP ČISTE VESTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
BISTVO PRISTOPA • PAMET IN OSEBNOSTNO PREBUJANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
JAVNI IN POSLOVNI INTERES • VPRAŠAJ TVOJO VEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
VSESTRANSKA KORIST • KOPALNICA ZA ZAVEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
UREJANJE IN ČIŠČENJE MISELNOSTI • MISELNOST JE KLJUČNA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POSEBNOSTI IN IZJEMNOSTI • ZNAČAJ PRISTOPA SEM&VEM

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VZGOJE • ODRAŠČANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
MISELNA ORODJA • MISELNO ENERGIJSKO POLJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • ČAKALNA VRSTA ZA ČUDEŽE

24.06.2016

Tema:

POMEN VESTI

Rudi Klarič

Vsebina

PRISTOP ČISTE VESTI

Sem&vem®

KOHERENTNO ENERGIJSKO POLJE  ČISTE VESTI  IN ČISTE NARAVE
••• NAJMOČNEJŠE ZDRAVILNO IN USTVARJALNO ORODJE VSEMIRJA •••


16.03.2021

Rudi Klarič

PRISTOP ČISTE VESTI

Za duhovno prebuditev vsakdo neobhodno potrebuje srečanje z energijskim poljem tuje čiste vesti. Edinole ob pomoči duhovno že prebujene osebe – osebnosti – se duhovno speči lahko predramijo. Zavedo se, da so duhovna bitja. Začnejo iskati izhod iz blodnjaka čustvenih želja in pričakovanj … dvomov, strahov, skrbi, veselja, žalosti, užaljenosti, zamer, obupa, jeze, sovraštva, maščevalnosti, črnogledosti, slepe ulice sebičnosti ali začaranega kroga nesmiselnega trpljenja in žrtvovanja sebe in zdravja lastnega telesa za druge …

Vse nadčasovne razvojne in ustvarjalne stvaritve človeštva so duhovnega izvora. Tiste, porojene samo iz pameti, imajo le kratek vek trajanja. Trajne in splošno koristne so le nadčasovne stvaritve, v katere je človek kot na tem svetu porojeno in prebujeno duhovno bitje  iz osebe postal osebnost in svojim storitvam ali stvaritvam uspel vdahniti življenjsko sporočilo svoje vesti.

Vsakdo, ki je vsaj malo pri sebi, se zaveda, da uspešna država, smiselna politika, poštene volitve, pravično sodstvo, človečno zdravstvo, namensko izobraževanje, ustvarjalno gledališče, arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, glasba … niso dosežki niti same narave niti zgolj in samo pameti. So nadnaravni in nadčasovni dosežki posameznih osebnosti kot prebujenih duhovnih bitij.

Vest je najbolj dragoceno orodje tega sveta. Več je vredna kot vsako prepričanje, čustvovanje in ves denar vseh bank skupaj. Vesti ni mogoče izboljšati, podkupiti niti ponarediti. Ne izhaja iz Tvoje duševnosti, pameti, znanja, značaja ... niti iz ljubezni, zapovedi, pravil, zakonodaje, narave ...

Vest je duhovno prebujenemu človeku samoumevno dosegljiva. Za njeno uporabo ni potrebno imeti niti doktorata niti predsedniškega položaja. Prav nasprotno. Razne vrste časti, prestol, visoka strokovna usposobljenost, izjemna denarna uspešnost … porajajo motnje, ki mnogim otežujejo ali celo povsem preprečijo povezavo z lastno vestjo in njenim izvorom.

Vsakdo ima možnost vstopa v energijsko polje tuje čiste vesti, kadar se hoče duhovno prebujati. Ta trenutek, ko TVoja pamet prebira besede moje vesti, imaš osebno možnost Tvojega duhovnega, torej osebnostnega prebujanja. Si na dolgi, včasih tudi zahtevni poti od osebe do osebnosti.

Nadnaravni izvor in pomen vesti je temeljni razlog, da v duhovno najrazvitejšem svetu predsedniki vlad in držav ne prisegajo niti na denar niti na brezpogojno ljubezen, pač pa na vest kot najvišje orodje človečnosti in človeštva. Tudi prisega na Boga katerekoli vere ni nič drugega kot prisega na lastno vest. Izrek - “tako mi Bog pomagaj” - ali pa - “v Boga zaupamo” - ne pomeni nič drugega kot - tako mi moja vest pomagaj oziroma zaupam svoji vesti.

Vest je ustvarjalni navdih, ki izhaja iz povezave tega sveta, vesoljne narave z duhovnim svetom – duhovno, nadčasovno, nadnaravno, božansko razsežnostjo, ki ustvarja in ohranja celotno stvarstvo.

Mnogi znanje, pamet, kulturo, zakone, pravila, vladavino prava … poveličujejo v zmotnem prepričanju, da je karkoli od tega – ali vse skupaj – lahko nadomestek čiste vesti. Na ta način sebi in drugim otežujejo, omejujejo, preprečujejo ali celo onemogočajo duhovno prebujanje. Vse življenje ostajajo le osebe, ne postanejo osebnost.

Nekaterim, ki odraščajo v duhovno neprebujenem okolju, se zgodi, da se v vsem svojem življenju niti za trenutek duhovno ne prebudijo, kaj šele, da bi svojo notranjo moč zavestno oziroma prisebno lahko uporabili. Moč vesti ostaja zanje skrivnost. Ne zavedajo se njene nadnaravne in nadčasovne veljave, njene zdravilne in osrečujoče božanskosti.

Ob zavedanju neprecenljivega pomena vesti si z uporabo pristopa Sem&vem® po 24 ur na dan prizadevam za to, da si vsako moje delo zasluži oznako:

delo ciste vesti

POVEZAVA > 1919 VEST5

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.