VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

POMEN MISLI

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POSEBNOSTI IN IZJEMNOSTI • ZNAČAJ PRISTOPA SEM&VEM

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
BISTVO PRISTOPA • PAMET IN OSEBNOSTNO PREBUJANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
JAVNI IN POSLOVNI INTERES • VPRAŠAJ TVOJO VEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
VSESTRANSKA KORIST • KOPALNICA ZA ZAVEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
UREJANJE IN ČIŠČENJE MISELNOSTI • MISELNOST JE KLJUČNA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • PRISTOP ČISTE VESTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VZGOJE • ODRAŠČANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
MISELNA ORODJA • MISELNO ENERGIJSKO POLJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • ČAKALNA VRSTA ZA ČUDEŽE

24.06.2016

Tema:

POSEBNOSTI IN IZJEMNOSTI

Vsebina

ZNAČAJ PRISTOPA SEM&VEM

25.10.2013

Rudi Klarič

ZNAČAJ PRISTOPA Sem&vem®

 

Pristop ni bioenergijski - uporablja namreč iz vesti porojeno duhovno moč, ki vsakomur omogoča vestno urejanje in čiščenje miselnosti. Dosežek je tudi okrepljena bioenergijska - telesna - notranja moč.

Pristop ni medicinski - Sem&vem® je od medicine povsem neodvisen. Uporaben je za samostojno rabo, lahko pa tudi kot izjemno učinkovito dopolnilo medicinskim metodam. Z uporabo si lahko koristijo ne le pacientke in pacienti, pač pa tudi zdravniško osebje. Povezava medicinske in duhovne ravni razmišljanja o zdravju in bolezni pomeni priložnost za razvoj obeh – medicinskega pristopa in pristopa Sem&vem®.

Pristop ni verski in ni zdravilski - gre za ne-religijski in ne-zdravilski način pomoči vsem, ki se soočajo s težavami. To pa ne pomeni podcenjevanja verstev ali katerekoli vrste zdravilstva. Nasprotno, kdor si lahko olajša težave z zdravilsko pomočjo ali z zdravilno močjo vere, bo v pristopu našel priložnost za utrditev in vsestransko nadgradnjo svojih dosežkov.

Pristop ne uporablja vzgojnih, niti izobraževalnih načinov - vendar kljub temu deluje vzgojno in izobraževalno. Uporaba orodij pristopa spodbuja in podpira izobraževanje, ki ne izhaja iz discipline oziroma prisile, pač pa iz duhovne prebujenosti osebe. Uporaba pristopa ne poteka na ustaljen način vzgoje in izobraževanja, pač pa v obliki predstav, prireditev in urjenj, ki sledijo hotenju posameznika. Orodja pristopa omogočajo vsakodnevno vestno miselno raziskovanje in razčiščevanje, pri čemer vsakdo lahko vsebino, kraj in čas svojega duhovnega prebujanja in krepitve prisebnosti povsem samostojno načrtuje.

Pristop je svoboden in osvobaja - vsebinsko in strokovno ni omejen. Je osvobojen čustvenih predsodkov in vključuje najnovejša znanstvena spoznanja. Še posebej koristen utegne biti vsem, ki iščejo nove poti za varovanje zdravja, celostni osebnostni razvoj in trajnostni življenjski uspeh.

Etična vsestranskost - če kdorkoli smatra, da je karkoli v pristopu etično sporno, se zavezujem, da bom po svoji vesti odgovoril na vsak pomislek z namenom doseči vsestransko etično nespornost in svetovljansko sprejemljivost pristopa in njegovih orodij.

Pristop in znanje - zavedam se omejenosti moje pameti, zlasti pa dejstva, da je njeno neznanje neprimerno obširnejše od znanja, ki ga premore. Znanje dojemam kot hitro pokvarljivo duševno hrano, ki postane nevarna, ko ji poteče rok trajanja. Enako pomembno kot zmožnost za pridobivanje novih znanj in spoznanj, je zavedanje nujnosti po opuščanju zastarelih. Prosim, opozori me, če opaziš, da katerega od mojih spoznanj pojasnjujem z uporabo znanj, ki jim je že potekel rok trajanja.

Sodelovanje - Kot avtor pristopa sem pripravljen vsakomur, ki ima bodisi osebnostni, medicinski, verski ali zdravilski interes za sodelovanje z mano, podrobno predstaviti osnovna načela delovanja pristopa z namenom, da bi ga lahko vsakdo najprej najbolje uporabil zase, ker bi bil s tem lahko v bolj učinkovito pomoč tudi drugim.

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.