VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

POMEN MISLI

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
VSESTRANSKA KORIST • KOPALNICA ZA ZAVEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
BISTVO PRISTOPA • PAMET IN OSEBNOSTNO PREBUJANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
JAVNI IN POSLOVNI INTERES • VPRAŠAJ TVOJO VEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
UREJANJE IN ČIŠČENJE MISELNOSTI • MISELNOST JE KLJUČNA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POSEBNOSTI IN IZJEMNOSTI • ZNAČAJ PRISTOPA SEM&VEM

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • PRISTOP ČISTE VESTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VZGOJE • ODRAŠČANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
MISELNA ORODJA • MISELNO ENERGIJSKO POLJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • ČAKALNA VRSTA ZA ČUDEŽE

24.06.2016

Tema:

VSESTRANSKA KORIST

URAVNOVEŠENOST

Vsebina

KOPALNICA ZA ZAVEST

24.06.2016

Rudi Klarič

KOPALNICA ZA ZAVEST

KOMU NAJBOLJ KORISTI

ZAVAROVALNICAM - zaradi prihrankov, ki so posledica spodbujenega naravnega samozdravljenja telesa, bolj prisebnega načina življenja, trajnostnega urejanja in čiščenja miselnosti. Zmedeni oziroma nečisti načini mišljenja prizadetih povzročajo zavarovalnicam visoke stroške zaradi posledičnih nesreč, bolezni in poškodb doma, na delovnem mestu, v prometu, v športu in pri zabavi.

ZDRAVSTVU - bolezen je dragocena priložnost, da prizadeti spremenijo miselnost. Kdor si z uporabo pristopa uspe urediti in očistiti miselnost in okrepiti prisebnost, si bo vsekakor bolj uspešno prizadeval, da ne (p)ostane kronični bolnik. Na ta način bo manj ponavljajočih se bolezni. Razbremenjeno zdravstvo se bo tako lažje posvečalo odkrivanju, preučevanju in zdravljenju zahtevnejših bolezni.

ŠOLSTVU - bo postal pristop Sem&vem® nepogrešljivo orodje. Vzgoja in izobraževanje namreč terjata nadpovprečno zahtevne neposredne stike z mladimi. Mladostniki so lahka žrtev številnih slabih lastnosti in imajo v času odraščanja raznolike težave z odraslimi, starši in vrstniki. Ker je škodljiva miselnost lahko prenosljiva in hudo nalezljiva, bi bilo za vse, ki se poklicno ukvarjajo s šolanjem drugih, sprotno čiščenje lastne duševnosti s Prebujevalnico kot učinkovito ”kopalnico za zavest” lahko samo koristno.

ŠPORTU - s Sem&vem® bodo poklicne športnice in športniki, njihove vaditeljice in vaditelji dobili možnost za spoznanje, da najvišji športni dosežki ne izhajajo iz ega. Izhajajo iz duhovnega hotenja. Velike psihične obremenitve prihajajo s strani sponzorjev, občinstva in medijev, ki praviloma spremljajo njihovo delo s (pre)velikimi čustvenimi pričakovanji. Z uporabo pristopa si bi lahko vsi po vrsti okrepili notranjo moč, ki je neobhodna za trajnostno doseganje vrhunskih športnih dosežkov.

VERSTVOM - so v veliko breme nalezljive škodljive lastnosti, moteče misli in ponavljajoče se življenjske težave vseh, ki v cerkev prihajajo po pomoč in tolažbo. Vsi, ki se poklicno ukvarjajo z vero in verovanji in se zato ne utegnejo dovolj posvečati telesnim oziroma naravnim dejavnostim, bi z uporabo katerega od orodij pristopa svoj organizem lažje sprostili in energijsko okrepili.

POLITIKOM - političarke in politiki imajo obilo priložnosti, da se od svojih volilk in volilcev nalezejo njihovih želja, pričakovanj in drugih čustvovanj. Tako nehote postanejo žrtve miselnih motenj, ki jim otežijo ali preprečijo vestno delovanje. Z uporabo pristopa se jim bo težje zgodilo, da bi ostali brez občutka za preteklost, brez posluha za sedanjost, brez navdiha za prihodnost.

PRAVU - vsako razsojanje terja visoko stopnjo povezave z vestjo. Pravno zagovarjanje oškodovancev in zločincev zahteva odgovorno združevanje naravnega in vestnega načina delovanja in odločanja. V vsakem pravnem primeru gre za dejavnost, ki se srečuje s konflikti in je zato pogosto tudi sama konfliktna. Učinkovit odgovor na telesne in duševne težave in skušnjave, ki jih poraja pravna dejavnost, je sistematična uporaba orodij Sem&vem®.

MNOGIM DRUGIM - Vsakdo, če je že vsaj malo duhovno prebujen, bo začutil srečo ob misli, da obstaja pristop Sem&vem® in njegova ”kopalnica za zavest”. S pomočjo te kopalnice si bo lahko vsakdo občasno razbremenil svojo duševnost. Ni živega človeka, ki ne bi bil kdaj pa kdaj žrtev preobremenitev, skrbi, zamer, strahov, naveličanosti, želja, pričakovanj, razočaranj in drugih elementarnih ali banalnih življenjskih težav.

delo ciste vesti

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.