VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

POMEN MISLI

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
JAVNI IN POSLOVNI INTERES • VPRAŠAJ TVOJO VEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
BISTVO PRISTOPA • PAMET IN OSEBNOSTNO PREBUJANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
ORODJA – Sem&vem • Sem&vem - NAMENSKE STOPNJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
VSESTRANSKA KORIST • KOPALNICA ZA ZAVEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
UREJANJE IN ČIŠČENJE MISELNOSTI • MISELNOST JE KLJUČNA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POSEBNOSTI IN IZJEMNOSTI • ZNAČAJ PRISTOPA SEM&VEM

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • PRISTOP ČISTE VESTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VZGOJE • ODRAŠČANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
MISELNA ORODJA • MISELNO ENERGIJSKO POLJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> POMEN MISELNOSTI
POMEN VESTI • ČAKALNA VRSTA ZA ČUDEŽE

24.06.2016

Tema:

JAVNI IN POSLOVNI INTERES

VEST IN NARAVA

Vsebina

VPRAŠAJ TVOJO VEST

24.06.2016

Rudi Klarič

VPRAŠAJ TVOJO VEST

Samoumevno je, da mojega pristopa ne bo podprla niti nevestno delujoča država niti skupnost, saj se nobena država niti skupnost ne moreta zavedati pomena miselnosti, ki izhaja iz čiste vesti. Pomen svoje osebnostne miselnosti lahko občutijo izključno samo tiste osebe, ki se duhovno že prebujajo.

Vestno odločitev lahko sprejme samo osebnost, ki se zaveda dejstva, da ne more biti celostno in trajnostno uspešnega naroda, skupnosti, niti države, če nima kar največ duhovno prebujenih posameznic in posameznikov. 

POSLOVNI INTERES - INVESTICIJA

V podporo kar najlažje dostopni uporabi pristopa Sem&vem®, ki služi duhovnemu prebujanju, krepitvi notranje moči in prisebnosti, lahko prepoznaš tudi poslovni interes. Pri pristopu Sem&vem® gre za tisto vrsto VESTNEGA vlaganja, ki je oplemenitena hkrati z dobičkom in trajnostnim življenjskim smislom.

Z odločitvijo za nakup orodij Sem&vem® za spodbujanje naravnega samozdravljenja in miselnega razvoja zaposlenih podjetje pokaže interes za učinkovito varnost pri delu in spodbuja osebnostni razvoj zaposlenih. Dosežki uporabe pristopa bodo opazni pri zadovoljstvu zaposlenih in delodajalcev. Zaradi manjšega števila poškodb in bolezni bo tudi manj izostankov z dela. Izboljšanje miselnega energijskega polja in delovnega vzdušja v podjetju bo opazno tudi v bolj kakovostnih medsebojnih odnosih. Našteto je predpogoj za ustvarjalnost in trajnostno razvojno usmerjenost delodajalca in zaposlenih, kar je posledično merljivo tudi na finančnem področju.

Zainteresirani lahko praktično preizkušajo učinkovitost pristopa in podprejo nadaljnji razvoj orodij Sem&vem®na naslednje načine:

  • z nakupom orodi Sem&vem® za osebno uporabo zaposlenih
  • z nakupom orodij Sem&vem® za namen javne uporabe
  • s sklenitvijo sponzorske pogodbe

Odgovor na vprašanje

zakaj je z uporabo orodij pristopa Sem&vem®

mogoče vsestransko pospešiti miselni • delovni • denarni razvoj podjetja

lahko vsakdo dobi pri svoji ali tuji čisti vesti.

 

delo ciste vesti

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.