VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

USODA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 91. DAN - VESOLJE I. - PRETEKLOST-SEDANJOST-BODOČNOST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 92. DAN - VESOLJE II. - RAZSVETLJENJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 93. DAN - VESOLJE III. - DOMOVINA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 94. DAN - VESOLJE IV. - NESEBIČNOST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 95. DAN - VESOLJE V. - SPOLNI ODNOS

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 96. DAN - VESOLJE VI. - POT IZ STRAHU IN ŽIVČNOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 97. DAN - VESOLJE VII. - POT IZ ZADOLŽENOSTI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 98. DAN - VESOLJE VIII. - NAPAČNA DRUŽBA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 99. DAN - VESOLJE IX. - IGRA IN SANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 100. DAN - VESOLJE X. - ZVESTOBA IN ZAVEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 101. DAN - VESOLJE XI. DOMIŠLJIJA IN USTVARJALNOST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 102. DAN - VESOLJE XII. - OPTIMIZEM

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

VESOLJSKI RAČUNALNIK

Vsebina

91. DAN - VESOLJE I. - PRETEKLOST-SEDANJOST-BODOČNOST

19.09.2014

Rudi Klarič

PRETEKLOST–SEDANJOST–BODOČNOST

Uspešna poklicna astrologinja mi je sporočila, da sodobna astrologija gradi na “temeljih vseh temeljev” in opušča vse, kar je zgrajeno na drugačnih, obrobnih oziroma popačenih spoznanjih. 

Tudi sam verjamem, da je bilo v preteklosti veliko stranpoti in slepih ulic. Obenem pa je enako zanesljivo, da tudi ta hip raziskovalci raziskujemo smeri, ki jih bomo že čez nekaj let opustili. Podobno, kot se je zdel marksizem svoj čas za mnoge temelj vseh temeljev, a se je kmalu izkazalo, da to ni.

Vloga “mojih” babilonsko-hebrejskih 72 skrbnic in skrbnikov ni v tem, da bi nadomestili sodobno astrologijo. Gre za spodbujanje razmišljanja o neki starodavni kulturi, ki podpira dvanajst plemenitih načinov mišljenja. Ne gre torej za znanost.

Prav vsako razmišljanje, ki podpira pozitiven način mišljenja, nikomur in ničemur ne more škoditi. Zame je tovrstna miselnost zanimiva zato, ker v ljudeh, ki so bili rojeni na določene datume, na podlagi dotične strukture lažje najdem poudarjene plemenite lastnosti, ki se jih sami premalo zavedajo ali pa se jih celo sramujejo. Koristno je, če se človek zave svoje posebne naravne nadarjenosti.

Za danes bom odgovoril na vprašanje, ki mi ga je zastavila bralka za datum 30. januar (letnica ni pomembna).

Skrbnik za rojene v obdobju od vključno 26. do vključno 30. januarja je IAHHEL,  eden od šestih izvorov nadarjenosti oziroma plemenitih lastnosti, kot so:

VOLJA – VZPON – VARNOST – VZTRAJNOST 

ODLOČNOST – ZANESLJIVOST – PRODORNOST

Zaradi velikega zanimanja – veliko ljudi želi spoznati svojo skrbnico ali skrbnika – bom v naslednjih dneh (po vrstnem redu vprašanj) objavljal opis plemenitih lastnosti in datumov, po katerih lahko najdeš svojega skrbnika in s tem tudi svoje naravno poudarjene dobre lastnosti. Izvorov zgoraj opisanih lastnosti oziroma nadarjenosti po babilonskem oziroma starohebrejskem verovanju je šestero:

Yeialel (6.–10. januar) – Iahhel (26.–30. januar) – Habuahiah (25.–29. februar) – Lauviah (11.–15. junij) – Haaiah (28. julij–1. avgust) – Lecabel (23.–28. avgust)

Navedene skrbnice in skrbniki prednostno in brez posebne prošnje pomagajo tistim, ki so rojeni na navedene datume, da lažje dosežejo boljše plačilo ali položaj, ko se odločijo menjati službo. Pomagajo Ti na poti usode, da ne izgubiš cilja. Omogočajo varnost in vztrajnost pod pogojem, da so Tvoji nameni trajnostno smiselni in da niso škodljivi drugim. Lahko tudi okrepijo ljubezenske odnose: v primeru prepira ali krize v partnerstvu Te bodo razsvetlili in ovrednotili moč Tvojih čustev. Pomagali Ti bodo sprejeti trdno odločitev bodisi za prekinitev ali nadaljevanje odnosa. Kdor je rojen pod njihovim varstvom, je odločen in varen. Skoraj nikoli se ne zmoti: ima sposobnost oceniti jedro problema prodorno in hitro. Zna tudi vzpodbuditi tiste, ki ga obkrožajo, tako da jih opogumlja in jih spodbuja, naj bodo vztrajni v svojih plemenitih namenih. Prisotnost rojenih na navedene datume je nenadomestljiva, ko je treba sprejemati pomembne odločitve.

Podporo zgornjih lastnosti lahko prikličeš, četudi je datum Tvojega rojstva izven obsega navedenih datumov rojstva. To storiš tako, da pomisliš na katero od imen navedenih skrbnic ali skrbnikov. Preprosto pogledaš seznam in intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš glede na moč, ki jo ima. To Te nič ne stane. Seveda pa je lahko učinek optimalen samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji moči za dosego Tvojega hotenja. V tem primeru se Tvoja možnost pomnoži. Če za svoje hotenje predhodno ne narediš nič, je zmnožek Tvojega hotenja in pomoči iz Vesolja nič.

Če (na primer) predsednik Vrhovnega sodišča RS pričakuje, da bo njegov angel varuh namesto njega opravil delo, bomo odločitev o zahtevi za varstvo zakonitosti in človekovih pravic Janeza Janše čakali do sodnega dne.

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.