VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

ZAVEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 143. DAN - ZAVEST - NIZKA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> VPRAŠANJE-ODGOVOR
ZAVEST KOT ORODJE • ZAVEST - NEPRECENLJIVO ORODJE ZA VSE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 144. DAN - VPR - ZAVEST - VISOKA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 145. DAN - VPR - ZAVEST - ZMEDENA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 146. DAN - VPR - ZAVEST - ŠIROKA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> VPRAŠANJE-ODGOVOR
ZAVEST • ZAVEST - plitva - GLOBOKA

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

IZ FILMA SVETILNIK

Vsebina

143. DAN - ZAVEST - NIZKA

V obdobju od 20.6.2014 do 12.12.2014 je bil v zaporu Janez Janša. Po presoji moje vesti, je bil žrtev nepravičnega, brezvestnega, zločinskega, političnega načina sojenja. V protest proti taki sodni praksi sem v času njegovega zapora vsak dan napisal in na svoji spletni strani objavil po en Neodvisni komentar. V vsebinski enoti POLITIČNI ZAPOR si lahko prebereš vseh 175. Janez Janša je bil - na osnovi odločitve Ustavnega sodišča RS - dne 12.12.2014 osvobojen za čas do sprejetja končne odločitve. V svojih komentarjih sem pisal o tedanjih dogodkih, o stanju vesti v Sloveniji, pripovedoval sem po>vesti in odgovarjal na vprašanja. Nekateri odgovori na vprašanja so vključeni tudi v enoto ODGOVORI v okviru okna Sem&vem VSEBINE PRISTOPA.

10.11.2014

27.06.2021

Rudi Klarič

 

NIZKA ZAVEST

VPRAŠANJE

“Pogosto slišim, da ima nekdo nizko zavest. Kaj je to?”

ODGOVOR

Na splošno sta v uporabi dva izraza: nizka zavest in visoka zavest. Obstajajo pa še druga, manj znana stanja zavesti, na primer: široka, globoka, zamegljena, zmedena, trpeča, speča …

Do osnovne ravni premorejo zavest tudi živali. Zavedajo se vremena, čutov, okolja … Domače živali se zavedajo, da bodo z nekim ravnanjem človeka razjezile, z drugačnim pa razveselile, a si večinoma ne morejo pomagati, nagoni so praviloma močnejši.

S spretnostjo in trudom sčasoma človek lahko doseže, da žival počne tisto, kar krotilec, gospodar oziroma vladar hoče.

Z uporabo ideološko usmerjenega izobraževanja, medijev, političnih govorov ... sprogramirana zavest lahko deluje celo tako, da je močnejša od narave in njenih nagonov.

Manipulirati z zavestjo je lahko, ker je zavestni del možganov podkupljiv.

Če dreser zavest živali nagradi z nečim prijetnim ali kaznuje z neprijetnostjo, se žival hitreje nauči ubogati. Živalska zavest je bodisi pokorna nagonom, ali tuji pameti, kadar le-ta izhaja iz močnejših ali bolj prebrisanih možganov. Oba vira ukazov torej v zavestni del pameti živali prihajata od zunaj.

Živalsko zavest si najlažje predstavljaš kot prostor z dvema zunanjima vhodoma. Skozi enega v zavestni del pameti prihajajo ukazi navad, običajev, narave in njenih nagonov, skozi drugega pa ukazi možgansko močnejše živali ali možgansko močnejšega človeka.

Svojo zavest si lahko predstavljaš kot prostor s tremi vhodi. Dva sta zunanja, enaka kot pri živali. Skozi prvega v zavest vdirajo nagoni, skozi drugega vpliv tujih pameti. Tretji vhod v zavest človeka prihaja iz notranjosti telesa (iz srca vsake celice). Ta vhod omogoča Tebi, kot duhovnemu (vestnemu) bitju, prisotnost v energijskih kanalih organizma in v zavestnemu delu Tvojih možganov. Temu se reče prisotnost duha. 

Če je količina prisotnosti duhovnega bitja (Tebe) v Tvoji zavesti majhna, prevladuje brezvestnost, ki v zavesti zbira slabo vest in jo kopiči (skriva) v podzavesti.

Ko je Tvoja zavest nizka (nizka prisotnost duha) o vsem odločajo navade, običaji, znanje, čustva, nagoni, položaj in ukazi tujih močnejših možganov - skratka - ne odločaš Ti, odloča Tvoja brezvestna pamet. Temu se reče nizka zavest.

V stanju nizke zavesti človek odloča na ravni živali, lahko prijetne, dobrodušne, prijazne in krotke, ali pa zverinske in zločinske …

Ljudje z nizko stopnjo prisotnosti duha v svoji zavesti vselej vidijo samo posledice. Ničesar se ne morejo naučiti iz preteklosti. Govorijo, da jih preteklost ne zanima. Zanima jih samo bližnja prihodnost.

Zato tudi ne zmorejo ravnati preventivno. Vedno znova zapravljajo ogromno denarja za sanacijo posledic prometnih nesreč ... kroničnih bolezni ... poplav ... plazov ..., ne pride jim pa v zavest vest, da bi namenili taisti denar za trajnostno odstranitev vzrokov in bi potem imeli dolgotrajen mir. 

Vse je odvisno od ravni Tvoje duhovne prebujenosti in stopnje Tvoje prisebnosti.

Da bo moja vest ostala čista, Ti skozi mojo spletno stran sporočam: 

Raven duhovne moči v Tvoji zavesti in svojo prisebnost v Tvoji pameti in organizmu lahko okrepiš s prisotnostjo in urjenjem na mojih miselnih in govornih prireditvah v koherentnem energijskem polju čiste vesti in čiste narave v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu. Lahko pa tudi z občasno uporabo kabine Prebujevalnice v zgradbi PTC Diamant v BTC-ju v Ljubljani.

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.