OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem Zavod Vest

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebinska enota:

Seznam vsebinske enote:

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 • 08.05.2018 • POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

PROGRAM DELOVANJA ZA LETi 2018 in 2019 • 08.05.2018 • PROGRAM DELOVANJA ZA LETI 2018 in 2019

USTANOVITELJEV DOLGOROČNI VSEBINSKI NAČRT RAZVOJA ZAVODA VEST • 24.06.2016 • USTANOVITELJEV DOLGOROČNI VSEBINSKI NAČRT RAZVOJA ZAVODA VEST

DELOVNI NAČRT

08.05.2018

Tema:

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

BREZ VESTI NI ČLOVEČNOSTI

Vsebina

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

Zavod Vest

zavod za raziskovanje izvora • pomena • načinov udejanjanja vesti

Podgozd 5 • 1292 Ig • ' 01 28 64 710 041 419 277 • 7 01 28 64 709 • zavodvest@siol.net

 

POSLOVNO  POROČILO ZA LETO 2017

FEBRUAR 2018

 

KAZALO

  1. UVOD
  2. VSEBINSKO IZVAJANJE PROGRAMA
  3. ORGANIZACIJSKO IN FINANČNO IZVAJANJE PROGRAMA
  4. VODSTVO IN PROSTOVOLJSTVO
  5. POVZETEK

 

I.          UVOD

Pravne podlage za pripravo poslovnega poročila

9. in 18. člen Akta o ustanovitvi Zavoda Vest, 30. člen Statuta Zavoda Vest in  Dolgoročni vsebinski načrt razvoja ustanovitelja Zavoda Vest (v nadaljevanju tudi ZV) Rudija Klariča. Ustvarjalno delo ustanovitelja je posvečeno predvsem raziskovanju in pospeševanju razumevanja trajnostnega smisla življenja človeka in človeštva.

Zavod Vest je zasebni zavod, ustanovljen za raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja vesti, z namenom praktičnega spodbujanja ustvarjalnosti, pospeševanja samozdravljenja in varovanja zdravja na osnovi koherentnega odnosa čiste vesti in čiste narave.

Svojo dejavnost Zavod vsebinsko izvaja na področju kulturne dejavnosti, s poudarkom na humanistiki. S prizadevanjem za razumevanje in praktično uporabo pojma VEST je Zavod  s svojim izvirnim pristopom Sem&vem® koristen za vsa področja življenja in za vse druge dejavnosti.

Uporaba pristopa Sem&vem® poteka organizacijsko v okviru Konzorcija Sem&vem®, ki zagotavlja javno dostopnost vseh orodij sistema Sem&vem®. Konzorcij sestavljajo Cultura Europaea, d.o.o., Zavest d.o.o. in Zavod Vest. Vsebina in način sodelovanja sta opisana v dokumentu Pomen Miselnosti.

Najpomembnejši del dejavnosti ZV je raziskava načinov za ustvarjanje energijskega polja, ki ga je mogoče ustvarjati s praktično uporabo čiste vesti vgrajene predvsem v avtorska dela na področju kulture, znanosti in umetnosti.

Vsebinsko je dejavnost v letu 2017 predstavljena v nadaljevanju.

II.

VSEBINSKO IZVAJANJE PROGRAMA 2017

V sodelovanju s podjetjem Cultura Europaea, d.o.o. so potekale redne tedenske multimedijske prireditve  Rudija Klariča v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu. Multimedijske prireditve so bile posvečene razumevanju uporabe čiste vesti in čiste narave na duhovni in duševni ravni z namenom na ta način koristiti tudi telesu oziroma organizmu. Vsaka prireditev obsega vodenje, komunikacijo, odgovore na vprašanja in urjenje za krepitev duhovne moči in prisebnosti (v nadaljevanju prireditve).

Izredne prireditve so potekale v Vrsarju, Banovcih, na Ptuju in v Moravskih Toplicah.

V okviru korporativnega sodelovanja s CE je ZV z organiziranim prostovoljskim delom sodeloval pri pripravi in izvedbi priročnika Naravnik ®, ki je knjižni pripomoček za smiselno uporabo in spodbujanje trajnostnega razumevanja naravnih zakonitosti pri ustvarjanju energijskega polja čiste vesti in čiste narave.

Naloge, ki so v teku:

zagotovitev sredstev za brezplačno dostopnost izuma Prebujevalnica® oziroma uporabo avdiovizualnih del čiste vesti preko spleta v slovenskem in svetovnem prostoru za izboljšanje kakovosti življenja na vseh področjih življenja in dela.

Spletno oglaševanje prostovoljstva na spletni strani Rudija Klariča in prostovoljstvo.org – vabilo k sodelovanju prostovoljcev prevajalcev, pravnikov in novinarjev.

Dogovarjanje z zainteresiranimi prevajalci - prostovoljci za prevode vsebin avtorskih del čiste vesti avtorja Rudija Klariča v angleški jezik.

Promocijske dejavnosti za pridobivanje moralne podpore in sredstev (Ministrstvo za gospodarstvo, kultura, Slovenska Filantropija, Občina Ig, ...).

Zavod Vest je vložil tožbi na Upravno sodišče - tožba ZV zoper Republike Slovenija Ministrstvo za kulturo z namenom izpodbijanja odločitve v dopisu MZK in zaradi molka organa zaradi nedostopnosti 106 avtorskih del Rudija Klariča, ki jih ima v posesti RTV SLO na način, da ne morejo biti dostopna niti Zavodu Vest niti javnosti.

V letu 2017 je ustanovitelj ZV Rudi Klarič razvojno izboljšal vse multimedijske vsebine za Prebujevalnico. Pripravil je scenarij za MM-enoto DRUŽINA – v trajanju 20 minut - o vlogi in pomenu družine za kakovosten način življenja (digitaliziranje, urejanje in namensko scenaristično in režisersko oblikovanje dokumentarnega AV gradiva posnetega predvsem v Kostelski dolini) in scenarij za MM-enoto NARAVA, v trajanju 20 minut.

Ogled filmov v Prebujevalnici je omogočilo podjetje Zavest d.o.o.. Izvedeno je bilo 428 multimedijskih predstav v trajanju povprečno 59,42 minut vsaka.

Organizacija intervjuja za objavo prispevka o izumu Prebujevalnica® v Mostiščarju.

Organiziran je bil sestanek z županom Občine Ig na temo možnosti sodelovanja pri postavitvi in dostopnosti Prebujevlnic občanom Občine Ig.

V Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici je v januarju potekala prireditev Rudija Klariča. Po 20-minutni filmski predstavitvi delovanja in uporabe Prebujevalnice, je avtor in izumitelj nadaljeval s tematsko prireditvijo o pomenu čustvovanja, spolnosti, vesti za zdravje in o življenjskem uspehu. Na temo prireditve je Radio Robin objavil predstavitveni intervju z Rudijem Klaričem.

Na povabilo Osnovne šole Mozirje je ZV za zaposlene organiziral prireditev, na kateri je Rudi Klarič po predvajanju filma prisotnim obrazložil svoje videnje pomena duhovne moči, prisebnosti, čustvovanja, spolnosti in vesti za zdravje in življenjski uspeh ter odgovarjal na vprašanja.

III.

ORGANIZACIJSKO IN FINANČNO IZVAJANJE PROGRAMA

Aktivnosti na finančnem področju

ZV je v 2017 nadaljeval z v letu 2016 začeto akcijo SMS donacija s ključno besedo Vest5 na številko 1919 z namenom zagotavljanja humanitarnega načina izdelave, objave in dostopnosti novih del čiste vesti vsem, ki bi si mimo delovanja Zavoda Vest, del čiste vesti ne bi mogli privoščiti.

Sestanki s podjetniki v zvezi z možnostjo sodelovanja pri izvedbi projekta Prebujevalnica®.

Zavod Vest je na podlagi Sklepa Vlade RS (Uradni list RS, št. 39 z dne 14. 7. 2017) o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 uvrščen v seznam upravičencev do donacij za leto 2017.

S tovrstnimi dejavnostmi bo ZV nadaljeval tudi v letu 2018 tako, da si bo prizadeval dobiti sredstva za promocijo svoje dejavnosti, brez katerih bodo mnoga avtorska dela čiste vesti še vedno nedostopna javnosti.

IV.

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljsko delo je opravljalo 8 prostovoljcev. Opravljenih je bilo 4.401 prostovoljskih ur v ocenjeni (standardni) vrednosti skupaj 48.787 eur.

V.

POVZETEK

Leto 2017 je bilo najbolj uspešno na področju izvedbe 206 prostovoljskih predstav in predavanj ustanovitelja z namenom osebnega in osebnostnega spodbujanja duhovnega prebujanja in krepitve prisebnosti. Celotna dejavnost ZV je potekala po načelu prostovoljskega dela. Na prostovoljski osnovi sta bili izvedeni tudi prireditvi v Novi Gorici in v OŠ Mozirje. Enako velja za prireditve v Vrsarju, Banovcih, na Ptuju in v Moravskih Toplicah.

Temeljna naloga ZV bo še naprej tudi v praksi dokazovati, da vest ni zgolj teoretični ideal, pač pa, da ima odločilno povsem praktično vlogo pri spodbujanju samodejnega naravnega samozdravljenja, trajnostnega varovanja zdravja in tudi pri dejanskem otipljivem in merljivem ustvarjalnem osebnostnem in gospodarskem razvoju.

Celotno delovanje ZV je potekalo z ustvarjalnim prispevkom ustanovitelja kot prostovoljca in prostovoljskim delom direktorice in članic sveta.

Zaradi pomanjkanja sredstev za promocijske dejavnosti so bili donacijski prispevki še vedno bistveno premajhni, SMS donacije pa zanemarljive. Zato delovanje ZV še ni moglo potekati na višji ravni pravne in kulturne organiziranosti.

Upočasnjen razvoj Zavoda Vest je v škodo vseh, ki bi si lahko z uporabo del čiste vesti pomagali v svojem prizadevanju za višjo kakovost življenja. Na ta način je tudi bistveno ovirano pospeševanje osebnega in osebnostnega razvoja, posledično pa tudi prizadevanje Zavoda Vest za več življenjske uspešnosti in zdravja.

Priloga tega poslovnega poročila je računovodsko poročilo Zavoda Vest.

Ljudmila Obreza, direktorica

                                                                                                Predsednica sveta ZV

Rudi Klarič, ustanovitelj ZV                                                            Ester Klarič

Podgozd, dne 28. 2. 2018

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.