OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem Zavod Vest

PISAVA:  A-  A•  A+

RAZISKAVA STANJA VESTI

24.06.2016

Tema:

MELODIJA VESTI

FASADA

Vsebina

VEST V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE

Zavod Vest

zavod za raziskovanje • izvora • pomena • načinov • udejanjanja vesti

Podgozd 5 • 1292 Ig • ☎ 01 286 47 10 • 041 41 92 77 • telefaks: 01 286 47 09

e-naslov: zavodvest@siol.net

_______________________________________________________________________

NASLOVU:   Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

OZNAKA:      ZV•008-RSJU-POBUDA-D-01•

DATUM:        21. 5. 2015

VSEBINA:     MELODIJA VESTI

Opomba: Ta pobuda je bila poslana dne 6. 6. 2012 1059 vodilnim osebam v javnem sektorju državne uprave RS. Pobuda je še vedno v veljavi z novim datumom, rok za pošiljanje brezplačnih DVD-jev MELODIJA VESTI pa se je že iztekel.

____________________________________________________________________________________________________

Poglavitni vzrok za še (pre)nizko raven človečnosti v slovenski javni upravi in sodstvu je nepoznavanje in posledično globoko podcenjevanje pomena vesti.

O vesti ima skrajno plitvo znanje tudi večina tistih, ki morajo javno priseči, da bodo na zapriseženem delovnem mestu ravnali po svoji vesti. Pri tem se ob prisegi le površno zavedajo pomena vesti. Prisežejo samo zato, ker je tovrstna javna prisega ustavni pogoj za vodilni položaj. Malokdo pa se že resnično zaveda, da je podcenjevanje pomena vesti osnovni vzrok za osebne in medsebojne življenjske težave - od zdravstvenih in denarnih, do partnerskih in državniških.

Vsebina oziroma namen tega sporočila izhaja iz naslednjih ugotovitev:

  1. Številne javne izjave odločujočih slovenskih kulturnikov, gospodarstvenikov, pravnikov in politikov dokazujejo, da je energijsko polje vesti v Sloveniji na izjemno nizki ravni jakosti in čistosti. Nekdanji slovenski minister za delo je javno povedal, da je prisegel, da bo pri svojem delu spoštoval izključno samo zakonodajo, na vest pa je povsem pozabil. Njegova izjava dokazuje njegovo prepričanje, da mu v državni službi sploh ni treba biti vesten. Zadošča mu, da je birokrat - človek brez vesti - brez najmanjšega posluha za pravičnost in človečnost. Skrajno površno in malomarno razume vsebino in pomen besed, s katerimi je prisegel. Njegov govor in delovanje ostajata na ravni nekdanje Socialistične republike Slovenije - SRS, ki je v državni upravi in sodstvu zahtevala in uzakonjala odsotnost vesti. Pravna ureditev SRS je državni upravi in sodstvu zapovedovala prednostno varovanje ideologije in ideološke pravne ureditve, ki naj bi v vseh pogledih in na vseh ravneh nadomestila vest. Posledice tovrstne miselnosti so znane in zgodovinsko dokazane: denarni in moralni propad Jugoslavije in državljanska vojna njenih ostankov z vrsto zločinov proti človečnosti.
  2. V izobraževanju, zdravstvu, bančništvu, na prav vseh področjih življenja in dela v Sloveniji prevladuje prepričanje, da je vest nekaj abstraktnega. Zato tudi na pravnih fakultetah namesto raziskovanja pomena vesti prevladuje dogma - vera v “vladavino prava”. Ni nenavadno, da se številni izobraženci in strokovnjaki obnašajo, kot da bi se sramovali lastne vesti. O njej namreč na fakulteti skoraj ničesar ne zvedo. Sedanja dejanska vladavina prava mimo vesti je posledica dejstva, da niti na pravnih niti na drugih fakultetah v tranzicijski Sloveniji na temo vesti še vedno ni potrebno narediti niti enega samega izpita. Gre za skoraj  popolno odsotnost vesti v študijskih programih, kar pomeni načrtno preziranje in zaničevanje praktičnega pomena vesti v vsebinah javnega izobraževanja. Zamisel, da bi kdo diplomiral ali celo doktoriral na temo pospeševanja praktičnega pomena vesti, pri birokratih in birokraciji vzburja posmeh, odpor, prezir, nelagodnost in strah.
  3. Nesporno je, da bi moralo biti v celotni sodni veji oblasti učinkovito varovanje človekovih pravic, pravičnosti in človečnosti v prednostnem interesu vsakega sojenja in vsake sodbe. Vendar sodna praksa v Sloveniji tudi po sprejetju nove ustave neizprosno dokazuje, da se na sodišču trdovratno ohranja vladavina birokracije - torej vladavina prava brez vesti. Brez posebnega truda je možno dokazati vrsto nečastnih sodb, ki ne vsebujejo niti trohice vesti in dokazujejo pravniško neoporečen, a nečlovečen oziroma nevesten način sojenja tudi po letu 1991. Od tega leta naprej namreč v RS velja na demokratičnih načelih utemeljena ustava, ki pogojuje in zahteva vestno in prepoveduje zgolj birokratsko uporabo prava.
  4. Splošen pojav v RS je, da nekatere javne ustanove bodisi sploh ne odgovarjajo na tiste prejete dopise, katerih vsebina naslovnicam ali naslovnikom ni všeč, če pa se odzovejo, je njihov odgovor le birokratski - brez vesti. Le malokatera uslužbenka ali uslužbenec javne ustanove se zavedata, da njuna, bodisi opustitev odgovora na vestno utemeljen dopis ali pa zgolj birokratski odgovor, dokazujeta proti osnovnim načelom Ustave RS usmerjeno delovanje.

Besedilo slovenske prisege, ki od voditeljev države zahteva vestno ravnanje, ni izum sedanje pravne države niti njene pravne ureditve. O zavedanju pomena vesti priča že obvezna prisega nemških knezov slovenskemu ljudstvu na knežjem kamnu na Gosposvetskem polju.

Pred nastopom funkcije predsednika republike (v 104. členu) ali predsednika vlade in ministrov (v 113. členu) Ustava RS vodilnim politikom v državi ne omogoča prisege, pač pa prisego od njih zahteva. To pomeni, da javna prisega za prisežnico oziroma prisežnika ni samo častno dejanje, pač pa je taka prisega tudi pravno zavezujoč pogoj za prevzem delovne obveznosti. Zato pomeni zavestno kršenje prisege protipravno delovanje. Zavestna opustitev vestnega ravnanja torej pomeni kršenje prisege, na osnovi katere je nekdo prišel na položaj, do zaupanja, časti in / ali denarja. Vsako zavestno kršenje javne prisege je zavrženo, nečastno in najstrožje obsodbe vredno - zločinsko dejanje. Kdor imenuje na odgovorno mesto v državni administraciji birokrata, ki se ne zaveda pomena vesti, je odgovoren za omogočanje zločinskega delovanja proti človečnosti.

Javna prisega ministra, predsednika vlade in predsednika RS, ki jo izrečejo ob pogodbenem prevzemu odgovornosti, se glasi:

“Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red,

da bom ravnal(a) po svoji vesti

in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

Nesporno dejstvo je, da mimo vestnega ravnanja nihče ne more delovati niti spoštljivo do ustavnega reda niti “z vsemi svojimi močmi delovati za blaginjo Slovenije”.

  • Ministri so odgovorni za vsako lastno ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z njihovo vestjo, in soodgovorni za vsako dokazano nevestno delovanje kogarkoli, ki deluje v okviru njihovega ministrstva.
  • Predsednik vlade je odgovoren za vsako lastno ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z njegovo vestjo, in soodgovoren za dokazano nevestno delovanje kogarkoli, ki deluje v okviru vlade.
  • Predsednik države je odgovoren za vsako lastno ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z njegovo vestjo, in soodgovoren za dokazano nevestno delovanje kogarkoli v katerikoli javni oziroma državni instituciji RS.

Vsi zgoraj omenjeni ravnajo neodgovorno, v nasprotju s svojo vestjo in nečastno vselej, kadar opustijo osebnostno prizadevanje za učinkovito uveljavljanje pomena vesti oziroma če opustijo osebnostno prizadevanje za vestno opravljeno delo. Enako velja tudi, če prizadevanje za vestno ravnanje opusti kateri od njihovih podrejenih. Nevestno opravljeno delo dokazuje povzročena škoda, ki je ne bi bilo, če bi bilo delo opravljeno vestno. Če sodišče - na primer - nekomu zapleni celo hišo, da bi poplačalo njegov dolg v višini nekaj sto evrov, je sicer sojenje bilo v birokratskem smislu lahko opravljeno pravno neoporečno, vendar pa celotna zaplenjena hiša za nekaj sto evrov dolga dokazuje, da je sojenje potekalo nevestno. Pravično sojenje pomeni dejansko in predvsem učinkovito dokazovanje interesa za vestno (celostno - dolgoročno smiselno) in ne zgolj birokratsko uporabo prava. V kolikor pravo ne dopušča vestnega oziroma pravičnega sojenja, pomeni zavestna uporaba in zavestno ohranjanje takega pravnega reda oziroma taka sodna praksa zločinski odnos do človečnosti.

Ustava RS prisežnicam in prisežnikom nalaga dejansko obveznost, da v nobenem primeru ne smejo postati žrtev zakona oziroma prava. Nedopustno je delovati zgolj birokratsko, udejanjati zakone mimo svoje vesti in mimo posluha za človečnost oziroma posluha za človekove pravice. Samo vestna uporaba prava pomeni spoštovanje Ustave RS.

Če človekove pravice v državi niso učinkovito varovane, ker sodišče razsoja zgolj birokratsko, ne pa tudi vestno, je to neovrgljiv dokaz, da je tudi delo vodenja države opravljano nevestno in s tem tudi protiustavno oziroma protipravno.

Kdor ne zaznava lastne vesti, je ne more niti spoštovati niti udejanjati. Kdor ne ve, kaj je vest, a priseže, da bo ravnal po svoji vesti, je krivoprisežnik in ravna podkupljivo, saj si pridobi javni denar in čast, ki mu kot brezvestnežu oziroma nevestnežu ne pripadata.

Stanje vesti v RS

Da bi se zavestno izognili brezvestnim oziroma nevestnim dejanjem, je v sedanjem času ne samo nujno potrebno, pač pa tudi častno - podpreti vsestransko raziskovanje in praktično dokazovanje moči čiste vesti. Namesto vestnega in častnega odnosa pa se v medijih in v javnih političnih nastopih vrstijo predvsem politično, versko, moralno, etično, ekonomsko in pravno brezhibno utemeljena, a praktično povsem neučinkovita modrovanja in moraliziranja birokratov in odličnih strokovnjakov, ki slepo verjamejo v vladavino prava kot vladavino birokracije.

Preteklost človeštva dokazuje, da je bil vsak ukrep za pot iz zdravstvene, denarne, delovne, moralne oziroma vsakršne stiske le navidezno učinkovit, če ni bil utemeljen na čisti vesti. Zato pomeni udejanjanje zgolj pametnih, ne pa tudi vestnih rešitev, le organizirano pospeševanje bolezni, revščine in moralnega propadanja.

Pobuda Zavoda Vest

Zanima nas, ali ste pripravljeni z nami sodelovati pri našem projektu MELODIJA VESTI, katerega namen je podpreti krepitev zavedanja o pomenu vesti za zdravje, razvoj in življenjski uspeh državljank, državljanov in države. Če vas sodelovanje pri tem projektu zanima, vam ponujamo predavanja Rudija Klariča, mednarodno uveljavljenega raziskovalca vesti in ustvarjalca mednarodno nagrajenih avtorskih del.

V kolikor se boste odločili izkoristiti priložnost, ki vam jo ponujamo, se zavezujemo, da bomo vaše plačilo za ponujena predavanja v celoti namenili izdelavi DVD vsebin kot orodij za prebujanje in pospeševanje vestnosti in človečnosti v javni upravi, šolstvu, zdravstvu, novinarstvu, znanosti in tudi na ostalih področjih življenja in dela. Rudi Klarič opravlja svoje razvojno - raziskovalno delo v okviru Zavoda Vest prostovoljno in brezplačno oziroma kot svoje osebnostno humanitarno delovanje.

Med predavanji lahko izberete naslednje teme:

ZGODOVINA VESTI • ENERGIJSKO POLJE VESTI • VEST IN PRAVO • VEST IN NARAVA • VEST IN ČUSTVA • VEST IN SPOLNOST • VEST IN ZVESTOBA • VEST IN ZDRAVJE • VEST IN HRANA • VEST IN DENAR • VEST IN ČAST • VEST IN ZNANJE • VEST IN VZGOJA • VEST IN DRUŽBA

Če ne potrebujete predavanj o pomenu vesti na zgoraj predlagane teme, vam lahko omogočimo predavanje na temo, ki jo sami določite. V kolikor menite, da o vesti že veste vse, vam predlagamo, da podprete naša prizadevanja v korist tistih, ki bi hoteli razumeti in vedeti o vesti čim več, pa jim sedaj tovrstna predavanja niso dostopna. Dostop do razumevanja in védenja o vesti jim lahko omogočite že z nakazilom zgolj simboličnega denarnega prispevka. Vsak evro, ki ga boste prispevali, bo tudi vaš zavestni prispevek za bolj vestno in manj birokratsko delovanje javne uprave.  

Pri morebitnem nakazilu navedite namen: za projekt MELODIJA VESTI.

Podatki o računu:

Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

 IBAN: SI56 3000 0000 9206 209

BIC banke: SLBVSI2X

Po ali pred prejemom denarnega prispevka in na podlagi posredovanih podatkov lahko na vašo pobudo pripravimo predhodno dogovorjeno donacijsko ali sponzorsko pogodbo oziroma sklenemo pogodbo o trajnejšem sodelovanju.

Če vas zanimajo naši ostali projekti, predlagamo, da se sestanemo in dogovorimo o drugih, vam najbolj ustreznih možnostih in načinih sodelovanja.

Če vas zanima avtorjeva poenostavljena predstavitev pomena vesti za posameznika in skupnost, nam to sporočite in vam bomo brezplačno poslali DVD z vsebino Melodija vesti - UVOD.

V primeru, da vas naša pobuda ne zanima, vas prosimo, da nam kljub temu - v skladu z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju - potrdite prejem tega sporočila. V pričakovanju vašega odgovora vas pozdravljamo s spoštovanjem.

Ljudmila Obreza

direktorica

                                          

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.