VHODNA VRATA

Iskalnik

Predal

PRAVO

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine odprtega predala:

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
TOŽIM DRŽAVO • 1 - SODSTVO IN LJUDSTVO

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
brez podpisa • LUSTRACIJA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • SLOVENSKI SODNI PONOS-1 - RDEČICA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • SLOVENSKI SODNI PONOS-2 - KONTINUITETA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
SLOVENSKA SODNA PRAKSA • BRANKO MASLEŠA - MATERIALNO NEODGOVORNI SODNIK

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 6. DAN - NA SODIŠČU NI VSE SLABO •

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 13. DAN - ILUSTRACIJA LUSTRACIJE •

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 27. DAN - ČEZ HRIBE IN DOLINE POZDRAVLJENI

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 33. DAN - SODNA MAGIJA •

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 37. DAN - RMV4 - PREZIRLJIV ODNOS DO PRAVA

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 46. DAN - RMV13 - KONEC KOZLOVSKIH SODB ?

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 62. DAN - ŽARKA MISELNOST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 74. DAN - RMV33 - PRAVO-SODSTVO I.

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 75. DAN - RMV34 - PRAVO-SODSTVO II. - SANJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 76. DAN - GNILOSODJE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 113. DAN - ODVETNIKI 1

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 114. DAN - ODVETNIKI 2

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 140. DAN - VPR - SODNA VEST

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • 175. DAN - USTAVNO SODIŠČE

>> Sem&vem VSEBINE PRISTOPA
> NEODVISNI KOMENTAR
POLITIČNI ZAPOR • SODBA ZDRAVLJICA

24.06.2016

Tema:

TOŽIM DRŽAVO

VOJAKI REVOLUCIJE

Vsebina

1 - SODSTVO IN LJUDSTVO

13.7.2008

Rudi Klarič

SODSTVO IN LJUDSTVO

 

Ponovno objavljam Neodvisni komentar, ki sem ga prvič objavil dne 13. 7. 2008”‹.

Takole sem napisal:

V zadnjih dneh sem imel pomembno opravilo, zato nisem utegnil napisati nobenega Neodvisnega komentarja, četudi zanimivih dogajanj ni manjkalo.

Odločil sem se, da bom tožil državo.

Za 9.7.2008 ob 13.00, je bil razpisan prvi narok za glavno obravnavo.

Pred letom 1990 je veljalo pravilo, da so sodnice in sodniki, morali spoštovati ideologijo ZK, če so hotele ali hoteli opravljati svoje poslanstvo. Sodstvo se je leta 1945, takorekoč čez noč, sprijaznilo z dejstvom, da je na sodbah pisalo: SODBA V IMENU LJUDSTVA, dejanjsko pa so sodnice in sodniki razsojali v imenu Zveze komunistov.

Po letu 1990 sem lahko utemeljeno pričakoval, da bo sodišče namesto po ideološki sodni praksi – spet čez noč – začelo delovati vestno, torej višje smiselno. Da zmore tako bliskovito preobrazbo je slovensko sodstvo leta 1945 že dokazalo.

Če je sodstvo leta 1945 ubogalo državo, potem bi jo leta 1990 tudi zmoglo, zlasti še, če bi država zahtevala, da začnejo sodnice in sodniki, namesto po podedovani sodni praksi soditi višje smiselmo, torej vestno. Samo vestna sodba je namreč lahko smiselna. Če se sodba izkaže kot pravno neoporečna, a nesmiselna, je nesmiselna sodba le logična posledica brezvestne sodne prakse.

Če je bila pred letom 1990 sodna praksa brezvestna, je bilo to nekaj normalnega, saj vest v tistem času ni imela veljave. Ves življenjski smisel ljudstva in sodstva je bil podrejen ZK. Kdor je postavil svojo vest nad partijo, je tvegal življenje.

Drugačna pa naj bi bila stvar po letu 1990. Sodba v imenu ljudstva, naj ne bi več pomenila sodbe, ki bo všeč vodilnim članom ZK, pač pa naj bi bila TRAJNOSTNO SMISELNA.

Ni dvoma, da ljudsvo plačuje sodnice in sodnike za to, da ne sodijo samo po predpisih, pač pa tudi smiselno. Samo po zakonih bi zmogel soditi tudi računalnik. Vsaka sodba v imenu ljudstva, ki ni smiselna, je sodba proti ljudstvu. Kaj je smiselno, pa človeku - za razliko od živali – lahko pove edinole njegova ali njena VEST.

No, da skrajšam.

Meni so se po letu 1990 zgodile kar tri nesmiselne, torej brezvestne sodbe v imenu ljudstva. Državo tožim zato, ker bi mi bila morala po letu 1990 na osnovi nove Ustave zagotoviti smiselnI, torej vestni način sojenja. Moje tri brezvestne sodbe so namreč nesmrten dokaz, da država razmer za smiselno razsojanje še ni zagotovila. S tem pa je ljudstvu in meni pozvzročila neizmerno škodo. Določitev višine škode, bo izjemno težka težava za sodišče, ki ni vajeno razsojati smiselno. Torej bo tudi višina odškodnine - če bo določena na osnovi obstoječe sodne prakse - nesmiselna.

Bog že ve, kakšna bo sodba. Jaz pa bom šele izvedel. Če mi bodo razsojali brezvestno oziroma nesmiselno, torej v skladu s sedanjo sodno prakso, mi bo SODBA V IMENU LJUDSTVA znana čez približno 18 let.

Epilog: 

Vse stopnje slovenskega sodišča so v doslej minulih sedmih letih ugotovile, da je država nedolžna, četudi sem dokazal, da slovensko sodstvo ohranja sodno prakso ki je “dosežek” zločinskega načina sojenja v času vladavine Zveze komunistov. Ko bo znana sodba slovenskega ustavnega sodišča, bom napisal in na tem mestu objavil nov Neodvisni komentar na to slovensko temo.

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.