OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem VSEBINE PRISTOPA

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebinska enota:

Seznam vsebinske enote:

11.11.2019
1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE:
PRIREDITVE

11.11.2019
1-PREBUJEVALNICA - SOBA ALI KABINA:
SOBA ALI KABINA

11.08.2018
1-PRISTOP SEM&VEM:
BISTVO PRISTOPA

25.08.2018
2-PREBUJEVALNICA:
MULTIMEDIJSKE VSEBINE

20.06.2017
3-IMP - IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR:
ORODJE Sem&vem PREBUJEVALNICA

22.09.2018
IZREDNA SKUPINSKA PREBUJEVALNICA V VRSARJU 2018- ARHIV:
PROGRAM – SEPTEMBER 2018

01.07.2018
IZREDNE SKUPINSKE PREBUJEVALNICE - NASLEDNJA:
NASLEDNJA IZREDNA PREBUJEVALNICA – VRSAR – JESEN 2018

24.06.2016
NAVODILA ZA UPORABO:
IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

31.01.2020
PREDSTAVITEV PREBUJEVALNICE:
ZA ZDRAVJE IN USPEŠNoST

24.06.2016
PRIPOVED:
OD MODRE DVORANE DO PREBUJEVALNICE

24.06.2016
PRISEBNOST:
POMEN PRISEBNOSTI

23.04.2017
THE AWAKENING ROOM:
SERVICES OF THE SEM&VEM APPROACH

24.06.2016
VAROVANJE:
ODPORNOST ORGANIZMA

24.06.2016
VAROVANJE:
VAROVANJE TELESA

PREBUJEVALNICA

11.11.2019

Tema:

1-PREBUJEVALNICA - PRIREDITVE

PRIREDITVE

Vsebina

PRIREDITVE

11. 11. 2019

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

 

Prebujevalnica®

ORODJE ZA VIŠJO OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA

 

 • JAVNE PRIREDITVE •

 

Prebujevalnica® za javne prireditve je smiselno urejen večji prostor ali dvorana. Število prisotnih na prireditvi je omejeno s številom sedežev. Ko oseba usklajeno z govornimi navodili Rudija Klariča spremlja prireditev, v organizmu poraja (s)miselno energijsko polje. To polje povzroča miselne reakcije in omogoča zavestno prepoznavanje podzavestnih miselnih protislovij, ki so vzrok za vse zdravstvene in tudi druge osebne težave. Cilj: višja osebna kakovost zdravja in delovanja.​

 

 ZA UREJANJE IN ČIŠČENJE PODZAVESTI

 

Posamezna prireditev  – ne glede na vsebino – traja 120 minut in poteka skladno s Kodeksom pristopa Sem&vem®. Kodeks služi zavestni (s)miselni usklajenosti (koherenci) med življenjskim sporočilom čiste narave in čiste vesti. Tovrstna skladnost avtorju omogoča, da v prostoru zavestno ustvarja (s)miselno energijsko polje, v katerem oseba lažje zaznava, razkrinkava in izničuje podzavestna miselna protislovja. Na ta način dviga in ohranja raven svoje duhovne prebujenosti.

 

 VISOKA RAVEN DUHOVNE PREBUJENOSTI  

 

Na visoki ravni osebne duhovne prebujenosti (zavesti)  lažje in hitreje dosegaš in ohranjaš:

  • prisebnost; zbranost; osredotočenost; samozavest; samostojnost; neodvisnost; podjetnost; ustvarjalnost; osebno svobodo …
  • izboljšane odnose v družini, v delovnem in poslovnem partnerstvu; več spoštovanja in razumevanja do drugih; višjo kakovost spolnih odnosov; bistveno boljše počutje …
  • spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja telesa; varovanje pred zahrbtnimi boleznimi; več varnosti pri delu, v športu, cestnem prometu; manj malodušja, sramežljivosti, razočaranj, zagrenjenosti, črnogledosti, živčnosti, treme, stresov, strahu, stisk …

 

 ENOSTAVEN NAČIN UPORABE

 

Vstopiš v prireditveni prostor in se udobno namestiš v sedežu. Da lahko nemoteno zaznavaš in sprejemaš energijo iz (s)miselnega energijskega polja, ki ga s svojim govorom v prostoru ustvarja avtor prireditve, moraš zavestno čim bolj sprostiti celotno svoje telo in – s čim manj osebne domišljavosti – spremljati  prireditev.

 

 ZA ODRASLE IN OTROKE

 

Skupinsko Sem&vem® Prebujevalnico lahko uporabi vsaka oseba, ki ima kakršnokoli plemenito hotenje, ne glede na njeno starost, spol, izobrazbo, raso, narodnost, materin jezik, kulturno, versko, politično ali drugo osebno prepričanje. Samodejni naravni samozdravilni in varovalni učinki so dostopni tudi nepismenemu otroku, če je prisoten (lahko tudi spi), v bližini enega od staršev ali skrbnikov, ki trezno (nečustveno) spremlja prireditev in na ta način v svojem organizmu in organizmu otroka poustvarja (s)miselno energijsko polje.

 

 VSESTRANSKA UPORABNOST

 

Uporaba pristopa Sem&vem® omogoča, da lahko avtor na svoji prireditvah v skupinskih Prebujevalnicah odgovori na vsako vprašanje. Pristop je uporaben tudi v zaprtem krogu za skupine, ki jih primeroma zanima vloga in pomen vesti na področjih zdravstva, partnerstva, spolnosti, izobraževanja, raziskovanja, znanosti, verstev, politike, prava, medijev, športa …

 

 KOPALNICA ZA DUŠO

 

Če premoreš nevarna podzavestna miselna protislovja, v začetku izredno težko pripraviš lastno pamet za uporabo Prebujevalnice. Ko začneš v podzavestni miselnosti duhovno prebujeno izničevati domišljavost, postaja zate Prebujevalnica® – enako kot kopalnica za telo – vse bolj prijetno, neprecenljivo orodje za samozdravilno urejanje in čiščenje duše in organizma. 

delo ciste vesti

 

 

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.