OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem VSEBINE PRISTOPA

PISAVA:  A-  A•  A+

PREPOROJEVANJE

20.06.2018

Tema:

PREPORODITEV-0

OPAZOVANJE • DOKUMENTIRANJE • PREPOROJEVANJE

Vsebina

PREPOROJEVANJE-UVOD

ENERGIJSKO POLJE

ČISTE VESTI IN ČISTE NARAVE

JE NAJVEČJA DRAGOCENOST VSEMIRJA

Rudi Klarič

Datum zadnje spremembe 20.6.2018

DONACIJE ZA PREPORODITEV>POVEZAVA

SEZNAM SZ VSEBIN, KI ČAKAJO NA PREPORODITEV>POVEZAVA

 

PREPOROJEVANJE - UVOD

Preporojevanje je (p)oseben miselni proces, ki s prepoznavanjem, vrednotenjem, urejanjem in čiščenjem podzavestnih miselnih stanj podpira delovanje zdravih genov in preprečuje izražanje degeneriranih. Pogoj za tovrsten miselni proces je 

 • duhovna prebujenost (SEM)
 • pomen spoštovanja in razumevanja naravnih zakonitosti (VEM)

Združitev SEM in VEM omogoča pristop Sem&vem®, s katerim je mogoče miselno prerojevanje. Samo po sebi miselno prerojevanje za zdravo in trajnostno uspešno življenje ne zadošča. Doseženo miselno prerojevanje je potrebno tudi udejanjati, kar šele omogoči trajnostno duševno in telesno preporoditev. 

Predpogoj za preporojevanje duševnosti in organizma z uporabo pristopa Sem&vem® je (p)oseben prostor – Prebujevalnica® – v katerem oseba na velikem zaslonu spremlja posebej za preporojevanje izdelane multimedijske predstave, ki omogočajo:

 1. INTIMNO OSEBNO SAMOPOMOČ
 2. PROMOCIJO IN POMOČ DRUGIM

I. PREDSTAVE ZA INTIMNO OSEBNO SAMOPOMOČ

Oseba, ki v Prebujevalnici NEDOMIŠLJAVO (duhovno prebujeno in v stanju brez misli) spremlja vsebino in se telesno sproščeno prepušča vtisom predstave, v prostoru in v lastnemu organizmu, soustvarja koherentno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. To polje zagotavlja optimalne razmere za naslednje:

 • DUHOVNO PREBUJANJE; KREPITEV NOTRANJE MOČI; GLOBINSKO SPROŠČANJE TELESA
 • SPODBUJANJE SAMODEJNEGA NARAVNEGA SAMOZDRAVLJENJA IN VAROVANJA ORGANIZMA
 • KREPITEV PRISEBNOSTI, ZBRANOSTI, OSREDOTOČENOSTI, DUŠEVNE URAVNOVEŠENOSTI
 • OSVEŽUJOČ PRETOK SVEŽE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE (VITALNOSTI) SKOZI ORGANIZEM
 • PREVENTIVNO VAROVANJE, UREJANJE, ČIŠČENJE PODZAVESTNE MISELNOSTI
 • NEMOTEN OBČUTEK PRI ISKANJU NAČINOV – ČISTA POVEZAVA Z VIROM INTUICIJE
 • NEMOTEN NAVDIH PRI ISKANJU SMISLA – ČISTA POVEZAVA Z IZVOROM INSPIRACIJE

Z osebno izbiro vsebin v Prebujevalnici oseba prepoznava delovanje svoje podzavestne miselnosti, jo ureja in čisti. Urejena in očiščena podzavestna miselnost je pogoj za TRDNO ZDRAVJE, PRIJETNEJŠE ODNOSE V DRUŽINI, PODJETJU, SKUPNOSTI. Duhovno prebujena in z notranjo močjo okrepljena oseba je nadpovprečno uspešna na vsakem življenjskem področju V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH.

II. PREDSTAVE ZA PROMOCIJO IN POMOČ DRUGIM

Te predstave v Prebujevalnicah služijo PREDSTAVLJANJU dejavnosti, proizvodnje, izdelkov, znanj, spretnosti, storitev; skupnosti, društva, družine ali posamezne osebe; razvoja podjetja, ustanove... za ohranjanje kulturne dediščine, osebnostnih dosežkov ali stvaritev – kot spudbudo za hitrejši napredek.

Z uporabo pristopa Sem&vem® je mogoče preporoditi vsako že izdelano slikovno-zvočno filmsko ali video vsebino. POVEZAVA>PRIMERI

 • PODJETJE, USTANOVA, DRUŠTVO ... s Prebujevalnico zagotovi zaposlenim in članstvu dragoceno orodje za osebno pospeševanje raziskovalnosti, ustvarjalnosti, kakovosti, sreče in varnosti pri delu ... 
 • HOTEL, ZDRAVILIŠČE, LETOVIŠČE ... s Prebujevalnicami gostjam in gostom omogoči več osebnega zadovoljstva ...
 • DOMOVI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, BOLNICE, ZAPORI ... s Prebujevalnicami omogočijo osebam, ki so se znašle v življenjski stiski, da na ravni samopomoči izberejo osebno pot do vesti, zavesti, samozavesti, zdravja, življenjskega poguma ...
 • ŠOLE, OBČINE, DRŽAVNE USTANOVE ... stresno preobremenjenim osebam s Prebujevalnicami zagotovijo trajnostno osebno orodje, katerega namen je VIŠJA OSEBNA KAKOVOST ŽIVLJENJA.​ 

​Oseba, ki hoče omogočiti novo DELO ČISTE VESTI, s katerim bi sama in drugi z uporabo Prebujevalnice lažje in hitreje preporodili svojo duševnost in organizem in na ta način presegli svoje zdravstvene in druge življenjske težave, to lahko stori z donacijo Zavodu Vest POVEZAVA>ZAVOD VEST

SEZNAM SZ VSEBIN, KI ČAKAJO NA PREPORODITEV>POVEZAVA

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.