VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

19.03.2021
SAMOZDRAVLJENJE

13.05.2020
TEŽAVNI OČE

13.05.2020
POMOČ NAJBLIŽJIM

05.08.2018
JAZ IN MOJA PAMET

03.11.2017
NAŠ PRDEC ?

24.08.2017
ZAUPANJE

07.04.2017
NEGOTOVOST

12.03.2017
NIHALO

20.10.2016
DEPRESIJA

19.08.2016
NESPEČNOST

24.06.2016
KRATKOVIDNOST

24.06.2016
BOGOVI

24.06.2016
IZ TEORIJE V PRAKSO

24.06.2016
KOPALNICA ZA ZAVEST

24.06.2016
SVETILNIK

24.06.2016
KAJ JE PRISEBNOST ?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

17.08.2016

Tema:

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

PREHODNO OBDOBJE

Vsebina

OD KOD NERED V PAMETI

28.12.2014

Rudi Klarič

OD KOD NERED V PAMETI

Glasbenica v svojem vprašanju (“ali je to tako?”) pojmuje nered v pameti takole:

“Nered v pameti je lahko npr.: pri večjih obremenitvah pameti zaradi zahtevnega poklica (kot je npr. sodniški) ali zaradi ustvarjalnosti (pamet mora nenehno predelovati nove, v njej doslej še neobstoječe podatke in iskati nove rešitve)”

GLAS MOJE VESTI

Ni tako. Nered v Tvoji glavi ne izhaja niti iz zahtevnega poklica niti iz ustvarjalnosti.

Če imaš prirojeno miselnost, ki je čustveno navezana na neko zakonodajo, vero, etiko, zapovedano moralo ali ideologijo ..., praviloma nimaš težav z zmedenostjo niti pri večjih obremenitvah niti ob sodelovanju v ustvarjalnih projektih.

Nered v pameti so pojavi, ko začneš vrednote, zakone, pravila ..., ki jim je Tvoja pamet slepo zvesta, a jim je potekel rok trajanja, kritično ocenjevati. Ko se začneš osebnostno (duhovno) prebujati in osvobajati, na primer, neke zate škodljive, čustveno motivirane politične, sodniške, verske, zdravstvene, spolne, prehrambene, denarne, partnerske prakse, se v prehodnem obdobju pojavi zmedenost, ki poraja dvome, stiske, živčnost, skrbi, strahove ... Skratka, v Tvojem zavestnem in podzavestnem delu pameti nastane zmeda.

Nered v Tvoji pameti je dokaz Tvojih vestnih hotenj in praktičnih prizadevanj. Kot prebujajoče se duhovno bitje si hočeš podrediti Tvojo pamet. Dokler pri tem ne uspeš, se v Tvoji zavesti in podzavesti mešajo čustveni vplivi narave in njenih zakonitosti s podedovanimi navadami, fiksnimi idejami, predsodki, prepovedmi, zapovedmi ... 

Z naraščajočimi vplivi Tvojega duhovnega prebujanja in posledičnih vestnih stremljenj protislovja med vestjo in naravo povzročajo v Tvoji glavi miselno zamegljenost, zmedenost, zbeganost, zasanjanost, neodločnost ...

Tega nereda se ne moreš rešiti niti z nagonskimi niti z zavestnimi spolnimi sprostitvami. Potrebuješ bodisi virtualno ali realno družbo dodobra prebujenega duhovnega bitja, ki zmore v primernem prostoru ustvarjati koherentno (med seboj dopolnjujoče se) zgoščeno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Tako omiliš in skrajšaš zdravstvene in druge življenjeke težave prehodnega obdobja v času Tvojega duhovnega prebujanja. Temu služi dvorana Prebujevalnica na Podgozdu in kabine Prebujevalnice v PTC Diamantu, v ljubljanjskem BTC-ju.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.