VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
JEDILNIKI

24.06.2016
STVAR ODNOSA

24.06.2016
OČITKI

24.06.2016
VLADAVINA STROKE

24.06.2016
O DON KIHOTIH

24.06.2016
ČUDNE REČI

24.06.2016
orodje, ne zdravilo

24.06.2016
RAZNORODNA PAMET

24.06.2016
RAZBREMENJEVANJE

24.06.2016
OGLED FILMOV

24.06.2016
1 - OTVORITEV

24.06.2016
2 - NOVO LETO

24.06.2016
TRAJNOSTNI USPEH

24.06.2016
NERED V GLAVI

24.06.2016
ZMEDA V GLAVI

24.06.2016
1 - KOLIKO ČASA?

24.06.2016
3 - DOLGOČASJE

24.06.2016
1 - VOŠČILA

24.06.2016
1 - FILMI

24.06.2016
2 - ČUSTVOVANJE

24.06.2016
4 - OHRANITEV ZVEZE

24.06.2016
5 - PRIČAKOVANJA

24.06.2016
1 - MAŠČOBE

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

17.08.2016

Tema:

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

PREHODNO OBDOBJE

Vsebina

OD KOD NERED V PAMETI

28.12.2014

Rudi Klarič

OD KOD NERED V PAMETI

Glasbenica v svojem vprašanju (“ali je to tako?”) pojmuje nered v pameti takole:

“Nered v pameti je lahko npr.: pri večjih obremenitvah pameti zaradi zahtevnega poklica (kot je npr. sodniški) ali zaradi ustvarjalnosti (pamet mora nenehno predelovati nove, v njej doslej še neobstoječe podatke in iskati nove rešitve)”

GLAS MOJE VESTI

Ni tako. Nered v Tvoji glavi ne izhaja niti iz zahtevnega poklica niti iz ustvarjalnosti.

Če imaš prirojeno miselnost, ki je čustveno navezana na neko zakonodajo, vero, etiko, zapovedano moralo ali ideologijo ..., praviloma nimaš težav z zmedenostjo niti pri večjih obremenitvah niti ob sodelovanju v ustvarjalnih projektih.

Nered v pameti so pojavi, ko začneš vrednote, zakone, pravila ..., ki jim je Tvoja pamet slepo zvesta, a jim je potekel rok trajanja, kritično ocenjevati. Ko se začneš osebnostno (duhovno) prebujati in osvobajati, na primer, neke zate škodljive, čustveno motivirane politične, sodniške, verske, zdravstvene, spolne, prehrambene, denarne, partnerske prakse, se v prehodnem obdobju pojavi zmedenost, ki poraja dvome, stiske, živčnost, skrbi, strahove ... Skratka, v Tvojem zavestnem in podzavestnem delu pameti nastane zmeda.

Nered v Tvoji pameti je dokaz Tvojih vestnih hotenj in praktičnih prizadevanj. Kot prebujajoče se duhovno bitje si hočeš podrediti Tvojo pamet. Dokler pri tem ne uspeš, se v Tvoji zavesti in podzavesti mešajo čustveni vplivi narave in njenih zakonitosti s podedovanimi navadami, fiksnimi idejami, predsodki, prepovedmi, zapovedmi ... 

Z naraščajočimi vplivi Tvojega duhovnega prebujanja in posledičnih vestnih stremljenj protislovja med vestjo in naravo povzročajo v Tvoji glavi miselno zamegljenost, zmedenost, zbeganost, zasanjanost, neodločnost ...

Tega nereda se ne moreš rešiti niti z nagonskimi niti z zavestnimi spolnimi sprostitvami. Potrebuješ bodisi virtualno ali realno družbo dodobra prebujenega duhovnega bitja, ki zmore v primernem prostoru ustvarjati koherentno (med seboj dopolnjujoče se) zgoščeno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Tako omiliš in skrajšaš zdravstvene in druge življenjeke težave prehodnega obdobja v času Tvojega duhovnega prebujanja. Temu služi dvorana Prebujevalnica na Podgozdu in kabine Prebujevalnice v PTC Diamantu, v ljubljanjskem BTC-ju.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.