VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

19.03.2021
SAMOZDRAVLJENJE

13.05.2020
TEŽAVNI OČE

13.05.2020
POMOČ NAJBLIŽJIM

05.08.2018
JAZ IN MOJA PAMET

03.11.2017
NAŠ PRDEC ?

24.08.2017
ZAUPANJE

07.04.2017
NEGOTOVOST

12.03.2017
NIHALO

20.10.2016
DEPRESIJA

19.08.2016
NESPEČNOST

24.06.2016
KRATKOVIDNOST

24.06.2016
BOGOVI

24.06.2016
IZ TEORIJE V PRAKSO

24.06.2016
KOPALNICA ZA ZAVEST

24.06.2016
SVETILNIK

24.06.2016
KAJ JE PRISEBNOST ?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

01.04.2021

Tema:

ODGOVOR NA VPRAŠANJE

SEN IN VEM

Vsebina

Sem&vem – či gong - tm

31.3.2021

Rudi Klarič

Sem&vem® – ČI GONG - TM

Uspešna uporabnica pristopa Sem&vem® mi je zastavila vprašanje:.

VPRAŠANJE: 

Rudi dobro jutro,
zanima me razlika med transcedentalno meditacijo  in Tvojim treningom.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Moj pristop Sem&vem® in Transcedentalna meditacija (TM) izvirata iz načel, ki so v tesnem sorodstvu s tistimi spoznanji kitajskega či gonga, ki so posvečena samozdravilnemu usklajevanju človeške duše in narave. To prizadevanje je značilno za vse tri pristope.
 
Ko se oseba odloči za trajno uporabo izbrane vrste meditacije, večinoma potrebuje neke vrste posvetitev – iniciacijo, ki jo pridobi od mojstrice ali mojstra dotične meditatcijske tehnike. Temeljna značilnost TM je, da oseba, ki se odloči za uporabo te zvrsti meditacije potrebuje svoje osebno zaupno besedno geslo – mantro, ki jo prejme od učiteljice ali učitelja TM. 
 
Skupna značilnost vseh meditacijskih tehnik je zavestno poglabljanje v lastno podzavest. Z vztrajnostjo se oseba sčasoma vse bolj zavestno poglablja skozi preteklost – miselno dednino prejšnjih rodov – vse do osrečujoče čiste energije duhovnega izvora življenja. Vse bolj nemotena povezava sčasoma vse bolj blagodejno vpliva na energijsko čiščenje duševnosti in telesa dotične osebe.
 
Kitajski či gong obsega številne dihalne, telesne in duševne vaje, ki vključujejo razne meditacijske tehnike. Enako kot pri meditacijskih tehnikah indijskega izvora gre tudi pri či gongu v osnovi za zavestno poglabljanje v osebno podzavest, ki sčasoma omogoča vse bolj nemoteno povezavo s čisto duhovno energijo.
 
Ralika med pristopom Sem&vem in meditacijskimi tehnikami:
Po eni strani pristop Sem&vem® vključuje podzavestno povezavo z naravnim virom čiste duhovne energije skozi poglabljanje v podzavest, podobno kot vse meditacijske tehnike, vključno s TM. Po drugi strani pa Sem&vem® uporabnici ali uporabniku sočasno omogoča tudi neposredno NADZAVESTNO povezavo z nadnaravnim virom informacijske duhovne energije imenovanim čista vest. Na ta način pristop omogoča hitrejše in lažje zavedanje razlike med osebo in osebnostjo, torej razlike med zavedanjem sebe kot naravne osebe in zavedanjem sebe kot nadnaravnega duhovnega bitja.
 
Bistvo Sem&vem® je v tem, da ne poraja miselnega energijskega polja brezpogojne ljubezni in ostalih zvrsti čustvovanja. Namesto tega omogoča ustvarjanje, soustvarjanje ali poustvarjanje (s)miselnega energijskega polja čiste vesti. Za optimalno uporabo tega polja je potrebno imeti za ta namen pripravljen oseben prostor – sobo Prebujevalnico, ki omogoča slikovno zvočno pripravo in govorno vodenje globinskega sproščanja z uporabo slikovno zvočnih vsebin (SZV) na USB nosilcu. Obstajajo tudi kabine Prebujevalnice, v katerih poteka ustvarjanje, soustvarjanje in poustvarjanje (s)miselnega energijskega polja z uporabo slikovno zvočnih predstav (SZP).
 
Ker urjenje poteka na ravni nadzavesti, za uporabo pristopa Sem&vem® ni potrebna nikakršna iniciacija niti mantra.
 
Pristop Sem&vem je orodje za ustvarjanje, soustvarjanje ali poustvarjanje koherentnega (medsebojno usklajenega) energijskega polja čiste vesti in čiste narave. V tem polju lahko vsaka oseba, če to seveda sama hoče, dosega koherenten odnos med čisto vestjo, svojo dušo in naravo svojega telesa. To pa – ob varovanju in krepitvi zdravja – omogoča tudi višanje ravni osebnostne duhovne prebujenosti, ki je predpogoj za nadčasovni osebnostni smisel življenja. Saj: kaj Ti bo zdravje, če Tvoje življenje poteka brezvestno in zato nima pristno osrečujočega nadčasovnega smisla. 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.