VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
O DUHOVNI RAVNI

24.06.2016
6 – IZVOR SVETA

24.06.2016
7 – IZROJENOST

24.06.2016
NARAVNA SPROSTITEV

24.06.2016
VRSTA VPRAŠANJ

24.06.2016
ŽENSKA 2

24.06.2016
SPOLNA MOČ

24.06.2016
1 - SMISEL

24.06.2016
ZAVEST - ŠIROKA

24.06.2016
ZAVEST - ZMEDENA

24.06.2016
ZAVEST - VISOKA

24.06.2016
1 - SVETILNIK

24.06.2016
POPLAVE

24.06.2016
2 - FORMA

24.06.2016
SI UPAŠ UPATI ?

24.06.2016
DUHOVNA PREBUJENOST

24.06.2016
3 - PRISEBNOST

24.06.2016
1 – UVOD

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

sPOLNOST

IZ FILMA TRILOGIJA O BOMBAYU

Vsebina

VPRAŠANJE GLASBENICE

30.12.2016

Rudi Klarič

PODATEK O SLIKI

V Khajurahu (v indijski državi Madhya Pradesh) v kamen izklesani prizori v templjih sporočajo, da so lahko načini spolnih odnosov pri človeku tudi vestnega, torej božanskega oziroma duhovnega izvora. Kipec sem našel in kupIl na tržnici ukradenih stvari CHORR BAZAR v nekdanjem Bombayu (sedaj Mumbay). 

 

ZAKLJUČNO VPRAŠANJE GLASBENICE

Zaključno vprašanje glasbenice je najbolj konkretno: 

“Na primer delo v orkestru (če izpustim zahtevnost dela in dejstvo, da že sama glasba z nekaterimi frekvencami, vsebino, čustvi in ritmi sproža reakcije in napetosti v pametih in telesih). Na kupu je veliko ljudi z neurejenimi oziroma preobremenjenimi pametmi, ki jih sodelujoči pogosto nimamo pod nadzorom. Poleg tega pameti v osnovi niso uglašene na skupni cilj (vsaka ima tudi svoje osebne interese). Nastajajo prikrite ali očitne napetosti, opravljanje, stresanje jeze na druge, zamere, umik v depresijo, bolezni, mnogi si "pomagajo" z alkoholom, cigaretami ... In stvar je še toliko hujša, če nimaš kakovostno urejenega biološkega temelja – na primer spolnih zadev ... Je to tako?”

GLAS MOJE VESTI

V bistvu je to vsekakor tako. Ko poglobljeno (na duhovni ravni) razumeš vlogo in pomen spolne sprostitve in to razumevanje vneseš tudi v dejanja, je že samo zaradi tega v pameti v svetovnem merilu eno od najbolj razširjenih miselno in dejanjsko protislovij manj. 

Kakovostno (naravno in vestno urejeno) spolno življenje vsekakor pomaga neprimerno bolj kot povsem nenaravno občasno ali vsakodnevno sproščanje z nikotinom in alkoholom. Vendar niti spolno niti nikotinsko niti alkoholno niti meditacijsko ali molilno sproščanje prav nič ne pomaga potem, ko se v glavi čez vsako mero nakopičijo protislovja. 

Za trajnostni izogib težav, ki izhajajo iz miselnih protislovij je potrebno preseči vzroke, ki porajajo protislovja. V ta namen pa je učinkovito edinole redno, dolgotrajno, vztrajno, vseživljenjsko urejanje in čiščenje zavesti v energijskem polju čiste narave in čiste vesti. 

Za energijsko razbremenitev možganov, živčevja in notranjosti telesa ne more biti v trajno pomoč nobeno zdravilo niti nobena vrsta sproščanja bodisi s telovadbo ali tekom ali s kemikalijami. 

Kakovostna spolna sprostitev ni samo naravna, je tudi priznanje in nagrada pameti in telesu za medsebojno uglašeno naravno in vestno sodelovanje (brez predsodkov, namišljenih kreposti, strahu ...). 

Kakovostna spolna sprostitev je tudi božanska spodbuda za trajnostne ustvarjalne dosežke. Seveda je potrebno za visoko kakovost življenja spolno sprostitev opraviti na visoki ravni duhovne prebujenosti oziroma prisebnosti. 

Za pospešeno doseganje visoke ravni duhovne prebujenosti pa visokoučinkovito služi Prebujevalnica na Podgozdu. Enako učinkovita bo tudi Prebujevalnica v BTC-ju, ko bo (prizadevam si, da prav kmalu) pričela delovati.

Če imaš manjše težave na področju spolnosti, pa si lahko za prvo silo pomagaš tudi z miselnimi spodbudami v Naravniku predvsem s tistimi, ki so navedene v enajsti dvanajstini.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.