VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
JEDILNIKI

24.06.2016
STVAR ODNOSA

24.06.2016
OČITKI

24.06.2016
VLADAVINA STROKE

24.06.2016
O DON KIHOTIH

24.06.2016
ČUDNE REČI

24.06.2016
orodje, ne zdravilo

24.06.2016
RAZNORODNA PAMET

24.06.2016
RAZBREMENJEVANJE

24.06.2016
OGLED FILMOV

24.06.2016
1 - OTVORITEV

24.06.2016
2 - NOVO LETO

24.06.2016
TRAJNOSTNI USPEH

24.06.2016
NERED V GLAVI

24.06.2016
1 - KOLIKO ČASA?

24.06.2016
3 - DOLGOČASJE

24.06.2016
1 - VOŠČILA

24.06.2016
1 - FILMI

24.06.2016
2 - ČUSTVOVANJE

24.06.2016
4 - OHRANITEV ZVEZE

24.06.2016
5 - PRIČAKOVANJA

24.06.2016
1 - MAŠČOBE

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

SPOLNOST

IZ FILMA - SLIKARKA LIZA LIK

Vsebina

ZMEDA V GLAVI

26.12.2014

Rudi Klarič

ZMEDA V GLAVI

Na včerajšnja vprašanja glasbenice moram odgovoriti zelo preudarno. Nočem ji povzročiti še več zmede v že tako preveč protislovni miselnosti. Zato bom previdno odgovoril najprej na prvo vprašanje:

“Zanima me naslednje ...

Večje so življenjske obremenitve >>> več spolnega sproščanja potrebuje človek?”

Moja vest mi pravi, da to ni vprašanje zanjo. Predlaga mi, naj se obrnem za naravo – vesoljni računalnik.

Torej sem se obrnil na naravo.

Vendar je tudi tisti del vesoljnega računalnika, ki je meni dostopen, odgovoril, da mi na to vprašanje ne more kar tako enostavno odgovoriti. Hoče vedeti, ali gre za žensko ali za moškega, ker odgovor za oba niti približno ni enak, četudi sta oba človeka. Povem naj tudi, za kakšno starost gre. Sporoča mi še, da ni vseeno, ali gre za duševne ali telesne obremenitve. Posebej poudarja, da pri spolnem sproščanju ni bistvena količina, pač pa kakovost. Prav tako tudi ni pomembna velikost življenjskih obremenitev, pač ima ključno vlogo smisel teh obremenitev. Ob vsem tem gre tudi za vprašanje trajanja spolnega odnosa. Ni vseeno ali se spolna sprostitev zgodi sredi dneva, zvečer ali zjutraj. Pomembno je tudi astrološko obdobje, v katerem se oseba odloči za posamezen spolni odnos - na primer ob polni luni ali ob mlaju. Velika razlika je med učinkom spolne sprostitve pred zahtevno delovno obremenitvijo - zlasti pri tistih osebah, ki poklicno športno tekmujejo - in tisto po njej.

Ne bom navajal celotnega pogovora z mojo naravo glede te občutljive teme, ker bi o tem lahko spisal knjigo.

In konec koncev je važno tudi zdravstveno stanje osebe. V izogib nesporazumom bom povzel samo zaključni del sporočila vesoljnega računalnika: bistvo je v kakovosti spolne sprostitve. Kakovost pa je vselej odvisna od stopnje duhovne prebujenosti v spolni sprostitvi vsake sodelujoče osebe.

Če se spolna sprostitev zgodi na čisti naravni ravni, je lahko na duševni ravni koristna, na telesni pa ni škodljiva, če dotična delovna oziroma življenjska obremenitev ni pretirano naporna.

Če ni potrebe po ekstremni eksplozivnosti ali dolgotrajni vzdržljivosti izjemno zahtevne delovne oziroma športne obremenitve, spolna sprostitev pred delom (ali pred športnim tekmovanjem) njej ali njemu ne more biti v škodo.

Drugačna pa je ta reč, kadar se spolno sprošča oseba, ki ima glede odnosa do spolnosti v glavi nekoliko ve荠zmede. V tem primeru utegne biti spolna sprostitev v času takih preobremenitev, ki  zahtevajo velike telesne napore škodljiva ali celo nevarna.

Če imaš pamet polno protislovij, ki porajajo številne čustvene motnje in napetosti, tudi spolna sprostitev ne more biti kakovostna in praviloma vse skupaj še poslabša.

Spolna sprostitev, kadarkoli in kakršnakoli že, pa ne predstavlja posebnega tveganja, če je Tvoja duhovna prebujenost na visoki ravni. V tem primeru je dotok Tvoje notranje moči nadpovprečen. Hkrati pa Ti na visoki duhovni ravni služi še poseben občutek, sedmi čut, ki Ti pove, kaj, kje, kdaj, kako, koliko časa, s kom in zakaj ... bi bilo dotično stvar varno, najbolje, lepo in prav opraviti. Na visoki ravni duhovne prebujenosti pa Ti pomaga tudi Tvoja vest, ki najbolje ve, zakaj je nekaj narobe, torej bolno, ali nekaj drugega prav oziroma božansko.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.